1 apr. 2020
Regeringen ønsker at udskyde indberetningsfristen for årsrapporter

Regeringen ønsker at udskyde indberetningsfristen for årsrapporter

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

1 apr. 2020
Relaterede emner Assurance COVID-19

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder som følge af COVID-19.

Lovforslaget, der er fremsat den 31. marts 2020 indebærer, at erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om fravigelse af pligter, der påhviler virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder i henhold til selskabs- og regnskabslovgivningen, herunder selskabs- og regnskabsretlige regler i den finansielle lovgivning, samt pligter, der følger af virksomhedernes vedtægter, når det vurderes forsvarligt, at den pågældende pligt i en midlertidig periode fraviges, fx at en frist forlænges. Det skal give mulighed for at kunne fravige lovbestemte frister om indsendelse af årsrapporter og frister for afholdelse af generalforsamling. De regler, som vedtages i medfør af bemyndigelsen, kan alene give en bedre retsstilling for de omfattede virksomheder.

Med lovforslaget, der efter aftale med Folketingets partier hastebehandles, får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporter, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven. Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget torsdag den 2. april 2020. Lovforslaget indeholder en solnedgangsklausul, der betyder, at loven automatisk ophæves pr. 1. januar 2021. Virksomheder, der er blevet ramt direkte af forsamlingsforbuddet, og som derfor ikke har kunnet afholde generalforsamling, har allerede fået dispensation til senere indberetning af årsrapporter under visse betingelser.

Fristudskydelsen har primært til formål at aflaste danske virksomheder, der ellers for kalenderårsregnskaber skulle indberette årsrapport senest den 31. maj 2020, men som nu altså får yderligere tre måneder til at arbejde med årsrapporterne i.

Der er dog mange gode grunde til at arbejde for at indberette virksomhedens årsrapport inden for den sædvanlige tidsfrist, selvom lovgiver nu lægger op til, at indberetningsfristen for årsrapporter bliver forlænget med yderligere 3 måneder. Mange banker, leverandører m.v. vil efter vores vurdering efterspørge regnskabsdata i forbindelse med opnåelse, forlængelse eller udskydelse af kreditter under det igangværende coronaudbrud. Her kan et revideret årsregnskab udgøre et væsentligt bidrag i forhold til de opståede usikkerheder. Dertil kommer, at kravene til mere specifik omtale af coronaudbruddets indflydelse på den konkrete virksomhed som begivenheder efter balancedagen m.v. vokser i takt med at overblikket bliver større, idet der stilles krav om såvel kvalitativ omtale af påvirkninger og om muligt også kvantitative oplysninger om den økonomiske effekt af coronaudbruddet.

Sammendrag

Udskydelse af indberetningsfristen for årsrapporter har primært til formål at aflaste danske virksomheder, der ellers for kalenderårsregnskaber skulle indberette årsrapport senest den 31. maj 2020, men som nu får yderligere tre måneder til at arbejde med årsrapporterne i.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance COVID-19