2 minutters læsetid 18 mar. 2019
father-flying-daughter

Hvordan bruger vi kunstig intelligens, så det skaber tillid?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 minutters læsetid 18 mar. 2019
Relaterede emner Digital

Kunstig intelligens (AI) vil gradvis forandre mange selskaber og industrier, men udviklingen kan bremses af manglende tillid. Det er afgørende at styrke risikoforståelsen, styrke rammebetingelserne og have de rette kontrolmekanismer på plads.

Det er hovedbudskabet i EY-rapporten How do you teach AI the value of trust? Cathy Cobey, EY Trusted AI Global Advisory Leader har netop været på besøg i Danmark og de øvrige nordiske lande for at dele pointer og anbefalinger.

Hun understreger, at det er vigtigt at forstå både muligheder og begrænsninger for at få fuld nytte af AI.

"AI kan være et fantastisk værktøj for at forstærke, hvad mennesker kan og gør, men vi må også forstå begrænsningerne," siger Cobey.

"Til forskel fra andre teknologier vil AI lære gennem erfaring, så det systemet beslutter i dag kan være forskelligt fra det, det beslutter i morgen. Det er derfor vigtigt, at AI overvåges kontinuerligt for at bekræfte at beslutninger er i tråd med organisationens kultur, værdier og intensioner."

Der sendes nu store beløb ind i forskningen i AI fra erhvervsliv, uddannelse og forskning. Samtidig melder behovet sig for regulering på området. I Danmark præsenterede regeringen i sidste uge en national strategi for kunstig intelligens. Her er etik og tillid også centralt, da den første af fire sigtelinjer, sætter ambitionen om, at ”Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum”. Regeringen lancerede også seks etiske principper for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

EU-Kommissionen nedsatte en ekspertgruppe, der i midten af december 2018 udgav et udkast til etiske retningslinjer for kunstig intelligens i form af 10 principper. De forventer at have en endelig version klar inden for de næste måneder.

"Vi må sørge for at fire grundlæggende ting er på plads; brugen af AI skal tage etiske hensyn, ansvarlighed skal med i planlægningen, systemet skal kunne dokumenteres og forklares og vi må være sikre på, at det er pålideligt og udfører opgaver i tråd med intentionen," slutter Cobey.

Læs mere: How do you teach AI the value of trust

Sammendrag

Kunstig intelligens (AI) vil gradvis forandre mange selskaber og industrier, men udviklingen kan bremses af manglende tillid. Det er afgørende at styrke risikoforståelsen, styrke rammebetingelserne og have de rette kontrolmekanismer på plads. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Digital