19 nov. 2021
Bæredygtighed

Bæredygtig vækst er sgu besværligt

Af Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.

19 nov. 2021

Nej, bæredygtighed er faktisk ikke mere besværligt at starte op og få til at vokse, end alt muligt andet.

For år tilbage skrev jeg en kronik, som handlede om de fleste virksomheders grundlæggende udgangspunkt og mål; at tjene penge og skabe vækst. ”Vækst er sgu besværligt”, døbte jeg den, inspireret af en virksomhedsejer, som efter nogle år med speederen i bund, sukkede højlydt over de udfordringer, der fulgte med hans eget høje ambitionsniveau. Det var virkelig mange områder han skulle fokusere på, og orientere sig mod, for at etablere og drive en moden vækstvirksomhed.

Jeg må konstatere, at der, ud over engagement, ildhu og de mange opgaver, som Danmarks succesrige entrepreneurer historisk har arbejdet med, så skal der i dag også arbejdes godt igennem for også at skabe en grøn bundlinje.

Det koster ressourcer at omstille til en grøn bundlinje

For etablerede entrepreneurer og vækstskabere er det ikke nogen nem øvelse at gå fra sort til grøn. Det er en omstilling, som kræver strategisk tilpasning og måske væsentlige investeringer. Har dette så svækket indtjeningen? Jeg synes, at spørgsmålet er relevant også for den nyslåede entrepreneur, der måske ovenikøbet har ambitionen om at tage fat i nogle af vores samfunds største udfordringer – hvis de har den ambition, kan de så overhovedet tjene penge?

Ja, spørgsmålet er relevant, hvad enten man fokuserer på et eller flere verdensmål, er i gang med en måske delvist påtvunget grøn omstilling af en eksisterende virksomhed, eller er i færd med at starte fra bunden med at opfinde og udvikle et helt nyt produkt, som vil kunne gøre en forskel for samfundet.

Hvert år udgiver Danske Bank en rapport, som undersøger udviklingen indenfor Nordiske impact start-up virksomheder. Nordic Impact Start-ups er defineret som iværksætter-virksomheder med en forretningsmodel, der tilbyder løsninger på nogle af velfærdsstatens udfordringer. Ofte ud fra et eller flere verdensmål – og dermed bidrager med en positiv påvirkning af samfundet. Men samtidig med at virksomheden tjener penge og har potentiale for vækst. 

De nordiske lande har et stærkt omdømme og regnes for at være blandt de bedste til at skabe kreative og innovative start-ups, som arbejder med bæredygtighed. Nogen mener ligefrem at nordiske virksomheder står med potentialet til at blive et globalt epicenter for denne form for virksomhed.

Den seneste rapport, ’State of Nordic Impact Start-ups 2021’ tager som tidligere år fat i nogle af myterne.

Myten om ubalance mellem formål og overskud

Sidste år satte undersøgelsen spot på de udfordringer, det giver at have en forretningsmodel, der i bund og grund bygger på samfundsforandring. Undersøgelsen undersøgte blandt andet synspunktet om, at der er et vægtstangsforhold mellem formål og overskud. Altså, når den ene side vipper op, så vipper den anden automatisk ned. Den forestilling skød undersøgelsen ned. Sådan forholder det sig ikke.

Det viste sig, at de allerfleste, 98 % af nordiske impact start-ups, i følge undersøgelsen, integrerer deres arbejde med at løse nogle af samfundets udfordringer ved at holde det ene fokus klart på vækst, det andet på deres egen entusiasme og lyst til at løse samfundsproblemer. Med andre ord; De arbejder med det formål at forbedre såvel top- som bundlinje. Så altså ikke på trods af at de har denne ambition, men netop fordi, de har den ambition, så er de i stand til at skabe en god forretning.

Det får vi også underbygget i de mange interviews, vi årligt gennemfører i EY Entrepreneur Of The Year. Hvis virksomheden har et grønt WHY, som er klart defineret og identificerbart så oplever man typisk en langt stærkere kultur og trivsel i virksomheden. Dette medfører som regel også at virksomhedens planer for bæredygtighed og for vækst realiseres. 

En anden myte har været, at impact start-ups mangler kommerciel erfaring og har fundamentalt andre forretningsmodeller end 'almindelige' start-ups, men det passer heller ikke. Forretningsmodellerne i impact start-ups ligner til forveksling dem hos deres konventionelle modparter og stifterne har masser af erfaring.

Et godt formål tiltrækker de uddannede og erfarne

Mere overraskende er det måske, at de nordiske impact-stiftere og administrerende direktører har betydelig erhvervserfaring. Mest imponerende har næsten halvdelen af stifterne iværksættererfaring, og 66 % af stifterne har professionel erhvervserfaring fra før de stiftede virksomhed.

Sidste års undersøgelse viste at omkring 75 % af de nordiske impact start-up-stiftere havde en universitetsgrad (bachelorgrad eller højere) sammenlignet med kun 35 % af EU-20-befolkningen i alderen 25-54 år. Omkring halvdelen af ​​dem har en uddannelsesbaggrund inden for et erhverv og halvdelen af ​​dem har en uddannelsesbaggrund inden for en teknisk uddannelse.

Baseret på disse tal kan vi med sikkerhed sige, at impact founders på papiret ikke adskiller sig meget fra deres 'konventionelle' modparter.

Bæredygtighed – et naturligt fundament

Tilbage står, at jeg nok skal se at få gjort op med den myte, som jeg har leveret i min egen overskrift: ”Bæredygtig vækst er sgu besværligt”. Det kan nok være rigtigt, men ’bæredygtighed’ er tilsyneladende ikke mere besværligt at starte op og få til at vokse, end alt muligt andet. Bæredygtigheden er kommet for at blive, og er blot et naturligt fundament for det, vi i Danmark fremover vil se som en succesrig vækstvirksomhed. 

Kravet om øget fokus på bæredygtighed kommer i mange former og med kanter, og skal i øvrigt ikke, efter min opfattelse, holde friske nye entreprenante kræfter fra at kaste sig ud på den grønne bølge, fordi de forestiller sig at det skulle være mere svært end andet. At levere de samfundsforandrende og bæredygtige produkter, processer og løsninger til vores betrængte samfund, som vi så indlysende har brug for, det bør alle som kan - og har kræfterne til at løse, gå i gang med.

Sammendrag

Bæredygtighed er ikke mere besværligt at starte op og få til at vokse, end alt muligt andet. Bæredygtigheden er kommet for at blive, og er blot et naturligt fundament for det, vi i Danmark fremover vil se som en succesrig vækstvirksomhed. 

Om denne artikel

Af Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.