11 sep. 2020
Hvordan håndteres udbetaling af indefrosset feriegodtgørelse?

Hvordan håndteres udbetaling af indefrosset feriegodtgørelse?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

11 sep. 2020

Loven, der omhandler udbetaling af 3 ugers indefrosset ferie, er vedtaget.

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der omhandler muligheden for førtidig udbetaling af 3 ugers indefrosset ferie, er nu vedtaget. Den gør os meget klogere på, hvordan udbetalingen kommer til at foregå i praksis.

Det står klart, at loven ikke medfører nogen ændringer i den gældende frist for indberetning af optjent ferie i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (”Fonden”).

Udbetaling

Det fremgår af loven og bemærkningerne, at retten til udbetaling af ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 bliver frivillig. Lønmodtagere kan således selv vælge, om de vil anmode om at få udbetalt de op til 3 uger feriegodtgørelse eller, om de vil lade pengene stå og vente med udbetaling, til de opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Der er i udkastet lagt op til, at det vil være muligt at ansøge om den førtidige udbetaling af de op til 3 ugers feriegodtgørelse i perioden fra den 1. oktober 2020 og indtil den 31. december 2020.

Det vil ikke være muligt at ansøge om en delvis udbetaling. Man kan således ikke søge om at få udbetalt en del af feriegodtgørelsen optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Finansiering og indberetning

Der har indtil nu været uklarhed over, hvordan udbetalingen ville skulle finansieres, og om det ville få betydning for likviditeten, da mange uddannelsesinstitutioner endnu ikke har foretaget indberetning og eventuelt indbetaling til Fonden.

Det følger af loven, at den førtidige udbetaling ikke får betydning for likviditeten hos jer som uddannelsesinstitution. Finansieringen vil ske ved, at Fonden låner pengene af staten via statslån, da den ikke har likvide aktiver eller på anden vis mulighed for at anskaffe dem.

Den tidlige udbetaling får heller ingen betydning for fristen for indberetning til Fonden, idet den stadig vil være den 31. december 2020, med skæringsdag 31. august 2020. Udbetalingen vil derfor ske på baggrund af eksisterende registeroplysninger fra eIndkomst, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v.

Den tekniske løsning til ansøgningssystemet skal udvikles, og det får den konsekvens, at jeres mulighed for at indbetale lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler til Fonden må udskydes nogle få måneder, hvilket betyder, at I kommer til at indeksere de tilgodehavende feriemidler i en lidt længere periode, hvilket medfører en øget udgift.

Kontakt: Kristina Juul Nielsen, tlf. 2529 4480 eller Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410

Sammendrag

Der har tidligere været uklarhed i forhold til, hvordan udbetalingen af indefrosset feriegodtgørelse skulle finansieres. Det følger af loven, at den førtidige udbetaling ikke får betydning for likviditeten hos uddannelsesinstitutionerne. Finansieringen vil ske ved, at Fonden låner pengene af staten via statslån, da den ikke har likvide aktiver eller på anden vis mulighed for at anskaffe dem.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.