Pressemeddelelse

3 jan. 2019 København, DK

Mere rapportering om virksomheders skatteplanlægning

Nyt EU-direktiv pålægger rådgivere at rapportere om virksomheders skattemæssige aktiviteter og transaktioner over landegrænser.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner Tax

Nyt EU-direktiv pålægger rådgivere at rapportere om virksomheders skattemæssige aktiviteter og transaktioner over landegrænser. Der er lagt op til en ganske omfattende registrering og rapportering, der skal give myndighederne mulighed for at undersøge skatteunddragelse.

EU har vedtaget et nyt direktiv, Mandatory Disclosure Regime, der pålægger skatterådgivere, revisorer, advokater og i andre tilfælde virksomhederne selv at rapportere til myndighederne om transaktioner, der indebærer en risiko for skatteunddragelse. 

Loven træder i kraft den 1. juli 2020, og medlemsstater skal tilpasse national lovgivning senest 31. december 2019. Direktivet har dog virkning fra den 25. juni 2018, og det er fra denne dato, at der skal rapporteres senest 31. august 2020. Herefter er der en 30-dages deadline for rapportering. Hvis der ikke er en rådgiver, der bistår med skatteaktiviteter (en såkaldt ’intermediary’), så skal virksomheden selv rapportere. Det gælder også, hvis rådgiveren er omfattet af tavshedspligt. Al information vil blive delt mellem myndighederne i EU’s medlemslande.

Ikke en liste med skattesvindel 

Direktivet fastlægger en række karakteristika for transaktioner, strukturer og aktiviteter, der definerer, hvornår noget skal rapporteres, og det er ganske omfattende.

”Formålet er at slå ned på aggressiv skatteplanlægning, men direktivet omfatter en meget bred vifte af aktiviteter og transaktioner over landegrænser. Myndighederne får et bredt overblik og dermed et bedre afsæt for at vurdere, hvor de ser behov for øget kontrol af virksomheders aktiviteter på tværs af grænser,” siger Jens Wittendorf, Partner i EY og fortsætter:

”For mange virksomheder vil det medføre store krav til dokumentation og rapportering, og det stiller både krav til rådgivere, til deres dialog med kunderne og til compliance og risikostyring i virksomhederne.”

Mere kompleks lovgivning

Bredden i definitionen og de omfattende rapporteringskrav kan dog også give anledning til bekymring hos både virksomheder og rådgivere, påpeger Carina Korsgaard, Partner i EY:

”Mange virksomheder er i gang med at implementere politikker, procedurer og processer, så de er klar til at rapportere, og vi har dialog med mange om det helt grundlæggende: Hvad skal rapporteres af hvem, hvordan og hvornår? Der er dog ikke tvivl om, at der er og vil være en del usikkerhed og øget kompleksitet, indtil der opstår en praksis, og vi kan se, hvordan direktivet fortolkes og håndhæves i de enkelte EU-lande.”