Pressemeddelelse

21 okt. 2019 København, DK

Usikkerhed præger det internationale skattelandskab

Større omvæltninger i det internationale skattelandskab drevet af skattereformer verden over og af initiativer som OECD’s indsats over for digitalisering har skabt stor usikkerhed blandt globale skattechefer.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner Tax
  • 79 % af globale ledere beskriver det internationale skatteklima som “usikkert”.
  • 82 % har oplevet, at myndigheder har udfordret transfer pricing praksis over de seneste tre år.
  • Den største effekt af global skattereform ventes inden for transfer pricing regler.

Større omvæltninger i det internationale skattelandskab drevet af skattereformer verden over og af initiativer som OECD’s indsats over for digitalisering har skabt stor usikkerhed blandt globale skattechefer. Det viser undersøgelsen EY Transfer Pricing and International Tax Survey 2019, der er baseret på svar fra 700 skatte- og transfer pricing chefer på tværs af Europa, Nord- og Sydamerika, Asien og Stillehavsregionen.

Undersøgelsen afdækker en række tendenser og udfordringer inden for tre områder: transfer pricing, skattekontroverser og global skattereform. Næsten otte ud af ti ledere (79 pct) betegner dagens skatteklima som ”usikkert” med 42 pct., der siger ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”.

”Skattepolitik bevæger sig mod multilaterale regler og administration, og det udgør et grundlæggende skifte i praksis inden for transfer pricing. Virksomhedsledere tror, at vi vil se en stigning i antallet og frekvensen af forhold, der vil skabe udfordringer. De forventer flere kontroller, bøder og evalueringer, og de ser et behov for at forberede sig på det,” siger Jens Wittendorff, Partner i EY. Han fortsætter:

“Idag betyder OECD’s BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting) og globale skattereformer, at vilkårene er forandrede. Skattemyndigheder har større indsigt og styrer dialogen. Det må virksomhederne indrette sig efter og imødekomme.”

Globale forandringer i højt tempo

I undersøgelsen peger 82 pct. af respondenterne på, at de har oplevet udfordringer med transfer pricing over de seneste tre år. Heraf påpeger 40 pct., at de følgende ændringer medførte dobbeltbeskatning. Respondenterne forventer fremover øget fokus på immaterielle aktiver (49 pct.) og Private Equity kontroverser (39 pct.).

”Omfanget og tempoet af forandringer i det globale skatteklima har nået et niveau, hvor det er afgørende, at virksomhederne tænker strategisk og er et skridt foran. Når usikkerhed ses som et vilkår for mange, så skal de være på forkant med lokale og globale ændringer og forstå, hvordan det påvirker dem, så de kan overholde regler og have den rette dokumentation,” slutter Jens Wittendorff.

Læs mere om undersøgelsen.