Pressemeddelelse

3 mar. 2020 København, DK

Coronavirus påvirker arbejdspladsen

Top 10 ansættelsesretlige forhold, når det gælder coronavirus.

Pressekontakt
Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Relaterede emner Law

Danmark ser lige nu de første tilfælde af coronavirus, og op mod 100 danskere er lige nu pålagt hjemmekarantæne. Coronavirus fylder meget i samtaler på arbejdspladsen, og der er da også flere ansættelsesretlige forhold arbejdsgiver skal være opmærksom på.

”I en situation som nu, hvor coronavirus har så stor opmærksomhed, så er der ansættelsesretlige forhold, som både arbejdsgivere og medarbejdere skal være særligt opmærksomme på,” påpeger Julie Gerdes, rådgiver indenfor arbejds- og ansættelsesret i EY og fortsætter:

”Det usædvanlige er, at det rammer så bredt, og at der udover eventuel sygdom også er mange forebyggende tiltag og forholdsregler, som enten kan være myndighedsbestemt, være virksomhedens valg eller individuelle hensyn. Det kan nemt bringe nogle i tvivl om, hvad der er de grundlæggende regler.”

Julie Gerdes har samlet 10 spørgsmål og svar, som arbejdsgivere (og medarbejdere) særligt kan møde:

Top 10 ansættelsesretlige forhold, når det gælder coronavirus:

 1. Kan medarbejderen kræve at holde fri med løn, hvis han/hun ikke kan komme hjem fra ferie i et karantæneområde?
  Nej, medarbejderen har kun ret til arbejdsfrihed uden løn. Hvis medarbejderen derimod er i karantæne, fordi man rent faktisk ér smittet med coronavirus, eller at der er en formodning om det, vil medarbejderen have ret til løn under sygdom på sædvanligvis, hvis der efter medarbejderens ansættelseskontrakt, overenskomster eller funktionærloven er ret til løn under sygdom.

 2. Kan medarbejderen kræve at holde fri med løn, hvis medarbejderen ikke kan komme hjem fra en forretningsrejse i et karantæneområde?
  Ja, medarbejderen har ret til arbejdsfrihed med løn, da det er arbejdsgiveren, som har ansvar for medarbejderens ophold på en forretningsrejse. Det er derfor også arbejdsgiveren, som skal betale løn til medarbejderen under en forlænget forretningsrejse som følge af coronavirus.

 3. Er medarbejderen forpligtet til at gennemføre en forretningsrejse til et område, som Udenrigsministeriet ikke fraråder at rejse til?
  Ja, du er som medarbejder forpligtet til at gennemføre forretningsrejsen, og hvis du nægter kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Arbejdsgiveren skal således løbende holde sig orienteret om Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 4. Kan arbejdsgiveren kræve, at medarbejderen, som har været på ferie i et risikoområde, går i hjemmekarantæne?
  Arbejdsgiveren kan midlertidigt fritage medarbejderen for arbejde eller lade medarbejderen arbejde hjemmefra. Denne midlertidige periode vil som udgangspunkt være op til 14 dage, og i denne periode skal arbejdsgiveren betale løn til medarbejderen.

 5. Kan medarbejderen nægte at møde på arbejde af frygt for at blive smittet?
  Nej, det vil ikke være lovligt fravær, hvis du som medarbejder ikke møder på arbejde, fordi du er bange for at blive smittet med coronavirus. Kun, hvis der er en væsentlig risiko for at blive smittet på arbejdet, eksempelvis som følge af et udbrud, vil medarbejderen være berettiget til at blive hjemme.

 6. Kan medarbejderen kræve at arbejde hjemmefra?
  Nej, du kan som medarbejder ikke kræve at udføre dit arbejde hjemmefra, medmindre dette er aftalt med arbejdsgiveren.

 7. Hvad nu hvis de danske sundhedsmyndigheder eller en læge henstiller til, at medarbejderen går i hjemmekarantæne på grund af smitterisiko?
  Medarbejderen har krav på løn under sygdom efter de sædvanlige regler, selvom der ikke er tale om et egentligt myndighedspålæg om karantæne/isolation. Arbejdsgiveren kan dog kræve, at henstillingen fra myndighederne eller lægen dokumenteres skriftligt eksempelvis ved en lægeerklæring.

 8. Hvad skal arbejdsgiveren gøre, hvis en medarbejder i Danmark sygemelder sig på grund af coronavirus?
  Dette vil være en sædvanlig sygemeldingssituation, hvor medarbejderen har krav på løn under sygdom efter de almindelige regler. Sygemeldingen betyder samtidig også, at arbejdsgiveren skal sikre sig, at andre medarbejdere, som har været i kontakt med den syge medarbejder, ikke også er smittede. Vælger arbejdsgiveren at sende medarbejderens kolleger hjem, vil disse have krav på løn.

 9. Hvad hvis medarbejderen ikke kan få sit barn passet, fordi daginstitutionen er lukket på grund af coronavirus?
  Medarbejderen er så forpligtet til at møde på arbejde, selvom man ikke kan få passet sit barn – også hvis daginstitutionen er lukket på baggrund af coronavirus. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan selvfølgelig indgå en aftale om, at medarbejderen arbejder hjemmefra eller benytter ferie, feriefridage eller afspadsering.

 10. Kan arbejdsgiveren nægte medarbejderen at rejse på ferie til et risikoområde?
  Nej, arbejdsgiveren kan ikke nægte medarbejderen at rejse på ferie til et risikoområde.