Pressemeddelelse

1 apr. 2020 København, DK

De fem hyppigste spørgsmål til EY’s COVID-19 Service Team lige nu…

EY’s COVID-19 Service Team sidder klar ved telefonerne og besvarer spørgsmål om mange af de emner og udfordringer, som virksomheder står over for lige nu.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner COVID-19

EY’s COVID-19 Service Team sidder klar ved telefonerne og besvarer spørgsmål om mange af de emner og udfordringer, som virksomheder står over for lige nu. Her er de fem emner, som mange stiller spørgsmål til lige i disse dage.

1. Er der mulighed for lønkompensation med rotation?

Det er ikke muligt for to medarbejdere at dele en plads i ordningen, så de skal hver have én sammenhængende periode. Derimod kan du genindkalde medarbejdere i perioden, naturligvis uden kompensation for de pågældende dage, og det kan du oplyse ved ansøgningstidspunktet.

Hvis der er behov for at sende 40 pct. af medarbejderne hjem, men behov for større fleksibilitet, så er det muligt i stedet at sende 80 pct. hjem, og så anføre et kompensationsfrit antal dage, svarende til halvdelen af hjemsendelsesperioden. Arbejdsgiver skal sikre, at kravet om, at minimum 30 pct. af medarbejderne er hjemsendt, er opfyldt som et gennemsnit over hele kompensationsperioden.

2. Hvornår kan jeg søge kompensation for faste omkostninger?

Aftalen er ikke fuldt formaliseret endnu. Vi forventer at der i denne uge (uge 14) offentliggøres et katalog over hvilket faste udgifter, der giver adgang til kompensation, og ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside kunne uge 15 være en mulig timing for åbning for ansøgninger.

Som vi kender forslaget lige nu, ventes kompensationsordningen at gælde fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. Faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden. Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Nedgangen i omsætning opgøres for hele virksomheden og rettet mod virksomheder, der forventer et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af covid-19.

Nedgang 40-60 %: Kompensation på 25 %

Nedgang 60-80 %: Kompensation på 50 %

Nedgang 80-100 %: Kompensation på 80 %

Nedgang 100 %, hvis virksomheden er tvangslukket: Kompensation på 100 %

Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

3. Hvad er minimumsomsætningen for selvstændige, der kan kompenseres for?

Ordningen vil give midlertidig kompensation, for tabt omsætning som følge af COVID-19. I seneste udspil blev grænsen for omsætning rykket fra 15.000 kr. til 10.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og små virksomheder. Ordningen er for selvstændige eller hovedaktionærer, der ejer mindst 25 % af virksomheden, har en omsætning på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned, arbejder i virksomheden, har oplevet et fald i omsætningen på mindst 30 %, har maksimalt 10 ansatte.

4. Hvordan kan jeg bedst forberede mig til et møde med min bank?

Mange virksomheder oplever i disse dage et pres på likviditeten. Det vigtigt at få taget et møde med banken – ikke mindst hvis der ikke er andre långivere. Noget af det, du kan have behov for at forberede og overveje er bl.a.:

  • Hvordan påvirker krisen? Er salget reduceret eller ligefrem gået helt i stå?
  • Hvordan ser det ud med likviditeten – se på lagre, kreditorer og leverandører?
  • Hvilke tiltag har virksomheden taget indtil nu? Er medarbejdere hjemsendt, har det været muligt at realisere værdier eller midlertidigt fastholde omsætning?
  • Hvad kan hjælpepakkerne betyde for din virksomhed? Har du mulighed for at gøre brug ar ordninger for kompensation?
  • Hvordan forventer du, at udviklingen kan se ud over en, to, tre måneder eller et halvt år afhængigt af, hvordan situationen udvikler sig?

5. Hvad er der af ordninger og hjælpepakker i andre lande, hvor vi driver forretning?

Verden over tager lande initiativer for at hjælpe virksomheder, der kommer økonomisk i klemme på grund af COVID-19. For virksomheder med aktiviteter på tværs af landegrænser, er der behov for et globalt overblik, for der er mange steder tiltag og særregler, som de skal være opmærksomme på. Vi følger udviklingen tæt og opdaterer løbende for der kommer hastigt nye ordninger, regler mv. EY’s COVID 19 Tax Response Tracker kan give dig et overblik.