Pressemeddelelse

28 apr. 2020 København, DK

Disse fem spørgsmål møder EY’s COVID-19 Service Team lige nu…

De hyppigste spørgsmål omhandler hjælpepakkerne og forhold omkring kompensationsordninger og lånemuligheder.

Pressekontakt
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Relaterede emner COVID-19

EY’s COVID-19 Service Team sidder klar ved telefonerne og besvarer spørgsmål om mange af de emner og udfordringer, som virksomheder står over for lige nu. Her er de fem emner, som mange stiller spørgsmål til lige i disse dage.

1. Med udvidelsen af hjælpepakker, hvad gør vi så med den fjerde måned?

Regeringen og alle Folketingets partier indgik den 18. april en aftale, der forlænger en række af tiltagene i hjælpepakkerne med en måned til 8. juli. Det gælder bl.a. ordningen for kompensation for faste omkostninger og kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere.

Der er endnu ikke udarbejdet hverken bekendtgørelser eller vejledninger (28. april), så der er endnu elementer, der ikke ligger helt fast.

Et af de uafklarede spørgsmål om forlængelsen er, om virksomhederne kan vælge den fjerde måned til eller fra – eller om den oprindelige kompensationsperiode på 3 måneder nu bliver 4 måneder i stedet.

Virksomhederne skal ansøge igen for en ny kompensationsperiode gældende fra 8. juni.

Ordningen om kompensation for faste omkostninger gælder for virksomheder med en omsætningsnedgang på minimum 35 pct. mod tidligere minimum 40 pct.

2. Hvad er der af lånemuligheder i hjælpepakkerne?

Der er generelt gode muligheder for likviditetstilførsel – både gennem lån med 70% statsgaranti – og gennem væsentlige udskydelser af betalingsfrister for moms og A-skat.

Herudover kan mindre og mellemstore virksomheder rentefrit tilbagelåne den moms, som blev betalt primo marts. Anmodning om udbetaling af lånet skal ske fra den 4. maj til og med den 15. juni, og lånet skal betales tilbage senest den 1. april 2021.

3. Hvilke hjælpepakker skal jeg have en revisor ind over?

Når der søges kompensation for faste omkostninger, skal revisor med ind over allerede på ansøgningstidspunktet, idet revisor skal erklære sig om de historiske omkostninger og den historiske omsætning.

Når der søges lønkompensation og kompensation til selvstændige, er der ikke krav om at revisor skal ind over på ansøgningstidspunktet, men når Erhvervsstyrelsen sidst på året skal foretage slutkontrol og slutregulering, kan de kræve revisorbistand.

4. Hvad har jeg af fleksibilitet, når det gælder ordningen med lønkompensation?

Der er god fleksibilitet i lønkompensationspakken – forstået på den måde, at der er god mulighed for periodevis at kalde hjemsendte tilbage på arbejde. På den måde kan der foretages udskiftninger efter behov. Kravet om 30% hjemsendte skal opfyldes som et gennemsnit over perioden, hvorfor enkelte dage med mindre end 30% hjemsendte ikke er en hindring.

5. Hvis vi åbner op og øger aktivitetsniveauet, falder hjælpepakkerne så fra?

Der er mange virksomheder, der vil stå i den specielle situation, at de falder tæt på de beløbsgrænser, der er sat for at være berettiget til kompensation. Med en omsætningsnedgang på 35 pct. kan de modtage kompensation for faste omkostninger, mens en omsætningsnedgang på 34 pct. ikke giver ret til kompensation. Mange vil have behov for at se mod alternative muligheder for at tilpasse forretningen til en periode med reduceret omsætning, hvor behovet for likviditet fortsat er akut.