plants growing

Din Virksomhed, juni 2021

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

Lønkompensation – Væsentlig lempelse af hjemsendelseskriteriet 

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med slutafregningen anlagt en uventet lempelig tolkning af hjemsendelseskriteriet i lønkompensationsordningen – men hvad gør de virksomheder, som ikke søgte, fordi de ikke opfyldte den oprindelige tolkning af hjemsendelseskriteriet? 


Nye momsregler pr. 1. juli 2021 for bilforhandlere og leasingselskaber 

Pr. 1. juli 2021 træder nye regler i kraft, som betyder at bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler skal være ekstra opmærksomme, når de sælger biler, der er fuldt indregistrerede, idet moms ved salg beregnes anderledes end tidligere. Få et overblik over de nye regler.


Vær opmærksom på de nye regler om udtagningsmoms 

Betaler din virksomhed moms, når virksomhedens aktiver anvendes af medarbejderne til private formål?  Pr. 1. juli 2021, træder nye regler om udtagningsmoms i kraft.


Hvornår skal jeg foretage familieoverdragelse af min ejendom? 

Det korte svar er, at man ud fra en skatte- og afgiftsmæssig betragtning bør overveje at overdrage sin ejendom, inden man modtager en ny offentlig ejendomsvurdering (forventeligt efter 2. kvartal 2021).  


Tre år med persondatabeskyttelse (GDPR): Det har vi lært 

Den 25. maj 2021 var det tre år siden, at EU med databeskyttelsesforordningen skærpede kravene til offentlige myndigheders og virksomheders håndtering af persondata.  Vi sætter i denne artikel fokus på, hvad vi har lært om databeskyttelse i de forgangne tre år.


Grøn skatteform vedtaget – støtte til erhvervslivet 

Lovforslaget om Grøn Skattereform blev vedtaget den 13. april 2021 og indeholder en række initiativer, der har til formål at støtte erhvervslivet til grøn omstilling. Idéen er, at erhvervslivet skal foretage nødvendige investeringer nu med henblik på at reducere deres afgiftsbetalinger i 2023, hvor der indføres en øget afgift på fossile brændstoffer. 


Lovforslag om whistleblowerordninger genfremsættes efterår 2021 

I foråret 2021 blev det danske lovforslag, som implementerer EU-whistleblowerdirektivet fremsat. Lovforslaget blev umiddelbart herefter sendt i høring, og efter høring er lovforslaget nu netop taget af bordet til revidering og genfremsættelse i efteråret 2021.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os