macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, juni 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Udgave 16. juni 2020

Ny EY-publikation om oplysninger om effekt af COVID-19 

EY har netop udsendt publikationen Applying IFRS - Accounting considerations of the coronavirus outbreak (Updated June 2020). Publikationen er en opdateret udgave af publikationerne fra februar, marts og april vedrørende regnskabsmæssige konsekvenser af COVID-19.

Publikationen går endnu mere i dybden i diskussionen af de regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser og drøfter den seneste udvikling i IFRS m.v. afledt af coronapandemien, herunder ændringerne til IFRS 16 Leases vedrørende COVID-19-lejenedsættelser, der blev offentliggjort 28. maj 2020.

På side 57 i publikationen findes en oversigt over de væsentligste ændringer i publikationen i forhold til april-udgaven, hvilket gerne skulle gøre det lettere at få et overblik over de nye forhold, der er adresseret i juni-udgaven.

Har du spørgsmål til publikationen eller i øvrigt ønsker at drøfte de regnskabsmæssige konsekvenser af coronapandemien er du velkommen til at kontakte Søren Kok Olsen eller din sædvanlige kontakt i EY.

Udgave 4. juni 2020

Nyt krav om en redegørelse for virksomhedens dataetik

Folketinget har den 26. maj 2020 vedtaget en ændring til årsregnskabsloven, der indeholder krav om en ny redegørelse i ledelsesberetningen.
Store C- og D-virksomheder skal fremover redegøre for deres politikker for dataetik efter et "følg eller forklar-princip". Kravet gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at virksomhederne snart skal i gang med forberedelserne. Læs mere om kravet, og hvordan EY kan hjælpe din virksomhed på det dataetiske område.
 

Hasteændring af IFRS 16 er udsendt fra IASB

IASB har den 28. maj 2020 udsendt en midlertidig ændring til IFRS 16 Leases i endelig udgave. Ændringen betyder, at en leasingtager får en option til at vælge ikke at behandle lejenedsættelser, som følge af COVID-19-pandemien, som en modifikation til leasingaftalen (med lineær indregning af lejenedsættelsen over den resterende lejeperiode), men at behandle lejenedsættelsen som en negativ variabel leasingydelse (med indregning i den periode, som lejenedsættelsen vedrører). Den regnskabsmæssige behandling af lejenedsættelser hos leasinggivere er uændret.

I forhold til tidligere offentliggjorte udkast er der i den endelige ændring til IFRS 16 foretaget visse ændringer, hvoraf de væsentligste er:

  • Forfaldstidspunktet for den leje, der som følge af COVID-19 er blevet nedsat, skal være forfaldent senest 30. juni 2021 (mod 31. december 2020 i udkastet).
  • Der er indført et oplysningskrav om anvendelsen af denne COVID-19-lempelse samt om beløbsmæssig effekt i resultatopgørelsen.

Den udsendte ændring til IFRS 16 kan først anvendes, når den er godkendt af EU. Dette sker forhåbentlig inden aflæggelsen af halvårsrapporter. Læs mere om IASB's forslag til ændring af IFRS 16.


Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os