macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, maj 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

Lov om en ny kontrolpakke er vedtaget 

Folketinget har den 12. maj 2020 vedtaget en lovændring, der giver Erhvervsstyrelsen yderligere juridiske rammer til at kunne gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk kriminalitet ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse. 
 

Ny EY-publikation om oplysninger om effekt af COVID-19 og brugen af alternative resultatmål (APM'er)

Publikationen beskriver de generelle krav og restriktioner, der er i IFRS til brugen af APM'er. Herudover beskriver publikationen forskellige myndigheders (fx ESMA og US SEC) krav til brugen af APM'er samt til myndighedernes seneste reaktioner og udmeldinger på brugen af APM'er som følge af COVID-19. Publikationen diskuterer også mulige måder at beskrive og oplyse om effekten af COVID-19 i APM'er og noterne m.v. inden for rammerne af IFRS og myndighedernes krav.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os