macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, november 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Udgave 10. november 2020

Ny version af Indsigt i årsregnskabsloven 

Vores populære regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven er udgivet i en 7. udgave og er opdateret med vores seneste viden og nye fortolkninger, som er opstået i løbet af det forgangne år. Den nye udgave er særligt blevet opdateret med ændringerne fra ÅRL 2020, der skal implementeres i regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere. Publikationen er derudover suppleret med et nyt kapitel om regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser vedrørende COVID-19-pandemien, som jo nok desværre betyder, at 2020-regnskabsaflæggelsen kan blive en af de mest udfordrende i lang tid. Publikationen indeholder en opdateret lovbekendtgørelse og desuden alle bekendtgørelser til loven. Vi udgiver samtidig en pdf-version af Indsigt i årsregnskabsloven, som, ud over det der indgår i den trykte publikation, indeholder:

  • "Årsregnskabsloven med lovbemærkninger". Denne del af publikationen dokumenterer alle lovændringer med tilhørende bemærkninger, der er vedtaget siden den oprindelige lovs vedtagelse i 2000 med masser af nyttige links mellem de to dele.
  • EY's årsrapportmodeller for regnskabsåret 2020
  • Alle gældende og relevante notater og vejledninger, der er udsendt af Erhvervsstyrelsen på regnskabsområdet.

Download publikationen herFokusområder ved regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders 2020-årsrapporter

ESMA har udsendt fokusområder for regnskabskontrollen af 2020-årsrapporter. Det store fokus i år er særligt på at skabe gennemsigtighed om udfordringerne og konsekvenserne af COVID-19. Det gælder især vedrørende IAS 1, IAS 36, IFRS 9 og IFRS 7. Derudover er der også fokus på anvendelsen af den midlertidige ændring til IFRS 16 om indregning af lejenedsættelser.

Der er også fokus på kravene til ikke-finansiel information i relation til COVID-19-pandemien, herunder sociale og personaleforhold, virksomhedens forretningsmodel og værdiskabelse samt risici relateret til klimaforandringer og overvejelser om anvendelse af ESMAs guidelines for Alternative Performance Measures (APMs). Læs mere om fokusområderne.Masser af inspiration til relevante COVID-19-oplysninger 

EY har netop offentliggjort publikationen Applying IFRS - Disclosure of covid-19 impact.

Publikationen illustrerer med masser af praktiske eksempler COVID-19-relaterede oplysninger i aflagte delårs- og årsrapporter opdelt i relevante regnskabsområder/emner. De udvalgte eksempler er baseret på en analyse af mere end 120 internationale virksomheders finansielle rapportering efter COVID-19-pandemiens udbrud.

I tillæg til ovenstående publikation har EY også offentliggjort den internationale illustrative IFRS årsrapport 2020 for Good Group International Ltd. i et alternativ format. Den grundlæggende tanke med udarbejdelsen af det alternative format af den illustrative IFRS-årsrapport er, at den i modsætning til den traditionelle Good Group IFRS-årsrapport, der er fokuseret på overholdelse af compliance, skal fungere som inspiration til en mere brugervenlig årsrapport. For 2020 er den alternative IFRS-årsrapport ligeledes suppleret med COVID-19-relevante kommentarer, hvor COVID-19 potentielt kan have effekt.IFRIC IC's tentative agenda decision om Supply Chain Financing-arrangementer 

IFRIC Interpretations Committee offentliggjorde i juni 2020 en foreløbig agendabeslutning (tentative agenda decision) om den regnskabsmæssige behandling, præsentation og oplysninger om Supply Chain Financing-arrangementer i IFRS-årsregnskaber. Den foreløbige beslutning drøfter bl.a., hvordan virksomheder skal præsentere forpligtelser, der opstår fra Supply Chain Financing, overvejelser om præsentation i pengestrømsopgørelsen, samt hvilke oplysninger virksomheder skal overveje at medtage i årsregnskabet for at sikre, at regnskabsbrugerne får tilstrækkelig information om virksomhedens involvering i Supply Chain Financing-arrangementer.

Læs mere i EY's uddybende artikel, som er baseret på den midlertidige agenda-beslutning, og indholdet af beslutningen kan derfor ændre sig, baseret på input fra høringsprocessen, indtil den endelige agenda decision offentliggøres.

 
Ny EY-publikation om IFRS Foundations consultation paper om rapportering om klima og bæredygtighed 

EY har udgivet en publikation, der kort gennemgår de centrale forhold i det consultation paper, som IFRS Foundation i september 2020 offentliggjorde vedrørende nødvendigheden af et globalt regelsæt for rapportering om klima og bæredygtighed og de muligheder, som de har identificeret vedrørende deres mulige rolle i udviklingen af et sådan regelsæt.Reminder om vigtige deadlines hos IASB 

Der er snart deadline for kommentering på et af IASB's igangværende tekniske projekter, som vedrører goodwill (Business Combinations - Disclosures, Goodwill and Impairment). Deadling er den 31. december 2020.

Vi opfordrer virksomheder, der har en holdning til projektet, til at afgive kommentarer hertil.Opdateret publikation om IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Vi har opdateret publikationen Applying IFRS 15 Revenue from contracts with customers med uddybende drøftelser om specifikke forhold og ny fortolkning fra IASB og IFRIC Interpretations Committee. Bliv klogere på publikationen

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os