RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, november 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Temaer for kontrol af årsrapporten 2021

Læs om ESMA's enforcement priorities i forbindelse med regnskabskontrol 2021, hvor der er fokus på COVID-19, klimaforhold, måling af kredittab (primært finansielle virksomheder) og rapportering efter EU-taksonomiforordningen.


Ny temaartikel om årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde skal i udgangspunktet aflægge årsregnskabet efter de samme regler som selskaber, men for erhvervsdrivende fonde gælder der desuden en række yderligere krav til præsentation og oplysninger i årsregnskabet. Vi har udarbejdet en ny temaartikel, der netop sætter fokus på disse særlige opmærksomhedspunkter ved erhvervsdrivende fondes regnskabsaflæggelse, som Erhvervsstyrelsen også har øget deres fokus på. Bliv klogere og læs temaartiklen.


Ny IFRS Update pr. 30. september 2021

IFRS Update giver et overblik over nye og kommende ændringer til eksisterende IFRS-standarder og fortolkninger, udstedt af IASB og af IFRS Interpretations Committee pr. 30. september 2021. Derudover giver publikationen et overblik over udvalgte igangværende IASB-projekter og seneste agenda decisions. Download publikationen


IASB har ændret IAS 12 Income Taxes

International Accounting Standards Board (IASB) har for nylig vedtaget en ændring til IAS 12 Income Taxes, som bl.a præciserer, at der skal indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle, der opstår ved første indregning af aktiver og forpligtelser, der indregnes i balancen baseret på én samlet transaktion. Sådanne transaktioner kan eksempelvis være leasingaktiver og -forpligtelser efter IFRS 16 Leases og retablerings- eller nedrivningsforpligtelser efter IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. Hermed er der kommet klarhed på et område, hvor den regnskabsmæssige behandling har været uklar og praksis derfor uensartet. 


Reminder om vigtige deadlines hos IASB

Der er snart deadline for kommentering på IFRS Interpretations Committee's foreløbige agenda decision vedrørende den regnskabsmæssige behandling af modtagne elektroniske betalinger fra kunder og IASB's Exposure Draft Subsidiaries without public accountability, der tillader dattervirksomheder af virksomheder med offentlig interesse, at udarbejde årsregnskaber efter indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS, men med væsentligt reducerede notekrav.

Deadline for kommentering er henholdsvis 25. november 2021 og 31. januar 2022. Vi opfordrer alle virksomheder, der har holdninger til de to projekter, at afgive kommentering på IASB's hjemmeside.


Opdateret EY-publikation om IFRS 15

EY har udsendt en opdateret publikation A closer look at IFRS 15, the revenue recognition standard (October 2021). Publikationen giver et detaljeret indblik i IFRS 15 og er opdateret på flere områder med ny guidance.

Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os