RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, oktober 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Kommende lovforslag om regnskabsregler og revisionspligt

I det kommende folketingsår er der udsigt til særligt to lovforslag, som får betydning for de nugældende regnskabsregler og kravene til revisorinddragelse. Der stilles forslag om øget revisorinddragelse og nye bogføringsregler samt skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn.


Opdateret vejledning om redegørelse for samfundsansvar

Vejledningen omtaler en række nye forhold indført i forbindelse med opdateringen af § 99 a, som virksomhederne skal være opmærksom på i forbindelse med deres redegørelse for samfundsansvar.


International IFRS-årsrapport – alternativt format

Denne udgave af den illustrative årsrapport 2021 for Good Group (International) Limited 31. december 2021 er udarbejdet i et alternativt format, som viser en anden måde at præsentere IFRS-årsrapporten på i forhold til den traditionelle opstilling. Du kan læse mere om det alternative format i introduktionen til Good Group (International) Limited - Alternative Format (December 2021).

Fremtidens rapportering om bæredygtighed

I løbet af det sidste 1½ år er der sket betydelige fremskridt i arbejdet med at etablere et sæt globale rapporteringsstandarder for bæredygtighed. I denne publikation analyserer EY fremskridtet med at etablere et sæt globale rapporteringsstandarder for bæredygtighed på tværs af både udviklede markeder og udviklingsmarkeder. Publikationen indeholder anbefalinger til handlinger, som virksomhederne allerede nu kan tage for at forberede sig på de kommende rapporteringsstandarder for bæredygtighed.


Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os