Tax News, maj 2021

Tax News, maj 2021

Nyhedsbrev om nye lovinitiativer, nye domme og afgørelser samt øvrige nyheder på skatteområdet.
Nu er de første domme faldet i de såkaldte ”Beneficial Owner”-sager

Der er faldet dom i de første af ”Beneficial Owner”-sagerne. Østre Landsret har dels afgjort sagen vedrørende de fem kapitalfonde, der ejede TDC i 2011. Her fik Skattemyndighederne medhold i, at der burde have været indeholdt kildeskat. I den anden sag, NetApp-sagen, fastslår Østre Landsret, at der for så vidt angår udbytte udloddet i 2005 ikke skulle indeholdes kildeskat, men det skulle der for udbytte udloddet i 2006. Forskellen består i, at i 2005 kunne det dokumenteres, at udbyttet tilgik den ultimative ejer, et amerikansk selskab, hvorfor det blev beskyttet imod indeholdelse af kildeskat pga. den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst.


130 % fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed

Fra 2018 har det været muligt for virksomheder at opnå et ekstra skattemæssigt fradrag for deres udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. I forbindelse med COVID-19 har folketinget planlagt et endnu større fradrag for indkomståret 2020, 2021 og 2022. At det forhøjede fradrag også skal gælde i 2022, er netop vedtaget ved lov.

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner