Foto af Helle Lorenzen
I mit daglige arbejde med uddannelsessektoren i Danmark lægger jeg vægt på at sikre aktuel og rettidig rådgivning og sparring om den særlige lovgivning, der gælder på området.

Helle Lorenzen

Leder af EY's branchegruppe for uddannelsesinstitutioner, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Revisor og rådgiver med fokus på uddannelsesinstitutioner. En del af revisorteamet i Horsens. Fritiden bruges på Mountain Bike, golf og familie.

Helle er leder af branchegruppen for uddannelsesinstitutioner i EY og deltager som medlem i Børne og Undervisningsministeriets revisornetværk.

Endvidere servicerer Helle to Erfa-netværk for økonomiansvarlige for henholdsvis VUC-centre og Gymnasier.

Fagligt har Helle særligt fokus på økonomistyring, ledelsesrapportering og budgetopfølgning samt optimering af procedurer og forretningsgange.

Herudover er hun forfatter på artikler og aktiv deltager i redaktionen bag EY’s nyhedsbrev til Uddannelsesinstitutioner.

Helle er ofte underviser på EY-seminarer, der typisk henvender sig til økonomifunktionen indenfor undervisningssektoren.

Building a better working world – sådan gør Helle en forskel

Helle har gennem sit kundearbejde i uddannelsessektoren fokus på at sikre en bæredygtig økonomi i sektoren. Hun er via sit store netværk i sektoren og dybe faglige indsigt i problematikkerne både en værdifuld sparringspartner for uddannelsesinstitutionerne og med til at sikre den højest mulige samfundsgevinst.

Igennem sin deltagelse i redaktionen af EY’s nyhedsbreve til Uddannelsesinstitutioner og via sit omfattende forfatterskab til artikler, er Helle endvidere garant for, at sektoren får løbende aktuel og opdateret viden.

Kontakt Helle