Foto af Ole Karstensne

Ole Karstensen

EY Danmark, Financial Services, Assurance, Partner

Certificeret til at påtegne årsrapporter for forsikringsselskaber og underskrivende revisor på en række kunder i den finansielle sektor. Fritiden anvendes på familie, golf, cykling og vinproduktion.

Ole Karstensen er underskrivende partner på en række revisionskunder i den finansielle sektor. Hovedvægten af revisionsopgaverne er inden for forsikring, liv- og pensionsvirksomheder, investeringsforeninger og kapitalforvaltere, FAIF selskaber og private equity-fonde, men omfatter tillige et bredt udsnit af den finansielle sektor.

Ole er statsautoriseret revisor og certificeret af Finanstilsynet til at påtegning årsrapporter for forsikringsselskaber.

Ole har været EY’s repræsentant i FSR’s arbejdsgrupper for forsikringsselskaber og investeringsforeninger og har dyb indsigt i regulering af den finansielle sektor.

Ole arrangerer seminarer for EY’s kunder og er jævnligt foredragsholder på konferencer og kurser inden for forsikringsbranchen.

Ole har deltaget i ledertræningskurser, blandt andet på Wharton Philadelphia Business School.

Building a better working world – sådan gør Ole en forskel

"Som certificeret revisor er det rart at vide, at man bidrager med en kontrolopgave af forsikrings- og pensionsvirksomheders årsregnskaber, idet sektoren spiller en væsentlig og afgørende rolle for vores samfund.

Mine mange års erfaring fra sektoren kommer til stor gavn for mine kunder og internt hos EY for næste generation af unge kompetente medarbejdere."

Kontakt Ole