3 minutters læsetid 11 dec. 2019
Ny mulighed for godtgørelse efter el-patronordningen

SKAT underkendt – ny mulighed for godtgørelse efter el-patronordningen!

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

3 minutters læsetid 11 dec. 2019
Relaterede emner Energi og forsyning Tax

Skattestyrelsen har fremsat et nyt udkast til styresignal med lempelse af kravene til anvendelse af el-patronordningen.

Styresignalet kan medføre øget godtgørelse af gas- eller olieafgift på brændsler anvendt til varmeproduktion for værker med såkaldt ”kraftvarmekapacitet”.

I henhold til den hidtidige praksis var det et krav for at få lempelse, at der var foretaget en direkte måling af den fremstillede varme på kedler omfattet af el-patronordningen. Der er med det nye styresignal blevet løsnet op for kravene for at blive omfattet af lempelsesreglerne efter el-patronordningen. Baggrunden er, at Landsskatteretten har underkendt Skattestyrelsens hidtidige praksis, idet der ikke fremgår et målingskrav af energiafgiftslovgivningen. I stedet slog Landsskatteretten fast, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang selskabet har dokumenteret, at det er berettiget til lempelse.

Mulighed for øget godtgørelse – tilbage til 1. april 2009

Afgørelsen indebærer, at der er metodefrihed til opgørelse af den producerede varme på kedler, hvis værket ønsker godtgørelse efter el-patronordningen. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at der ikke opnås en større lempelse, end der kunne have været ved en direkte måling.

For varmeværker kan det eksempelvis betyde, at kedler, som før var undtaget, nu kan få en godkendelse uden at have en varmeproduktionsmåler. Dette vil typisk være tilfældet ved mindre kedler, hvor det af økonomiske årsager ikke har kunnet betale sig at sætte en måler op.

Der er dermed tale om en god nyhed for varmeværker, der hidtil ikke har haft varmeproduktionsmålere på deres kedler. Der kan i disse tilfælde ske genoptagelse med tilbagevirkende kraft. Herudover kan der ske genoptagelse, såfremt man har undladt at ansøge på grund af den hidtidige praksis.

Hvis nærmere betingelser er opfyldt, kan der ske genoptagelse helt tilbage til den 1. april 2009.

Reaktionsfrist

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er en reaktionsfrist på 6 måneder. Det vil sige, at der skal være indsendt ansøgning til Skattestyrelsen inden maj/juni 2020. Den endelige frist fastsættes, når styresignalet udsendes officielt.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres muligheder for at blive omfattet af el-patronordningen:

Anders Klinge, tlf. 2529 4673
Christian Clausen, tlf. 2529 6678
Torben Nielsen, tlf. 2529 4715

Sammendrag

Skattestyrelsen har fremsat et nyt udkast til styresignal med lempelse af kravene til anvendelse af el-patronordningen. Det kan medføre øget godtgørelse af gas- eller olieafgift på brændsler anvendt til varmeproduktion for værker med såkaldt ”kraftvarmekapacitet”.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning Tax