17 dec. 2020
Ny politisk corona-aftale

Ny politisk corona-aftale: SMV’er skal tilbydes rentefri A-skattelån

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 dec. 2020
Relaterede emner COVID-19 Tax

Aftalepartierne ønsker med initiativet at imødekomme et estimeret likviditetsbehov for SMV’er i januar og februar 2021 på op mod 7 mia. kr. 

Der er, i forlængelse af gårsdagens udmelding i Statsministeriet om den fornyede nedlukning af det danske samfund, blevet indgået en bred politisk tillægsaftale om genåbning og forlængelse af de generelle kompensationsordninger. Læs den politiske aftale i sin helhed.

Den nye låneordning

Aftalepartierne er enige om, at der på skatteområdet, med afsæt i den allerede indførte momslåneordning, indføres en ny låneordning, der gør det muligt for SMV’er at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021. De to betalingsfrister dækker den ordinære indbetaling og den allerede udskudte indbetaling.

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021, og der er således tale om en finansiering med en kort løbetid.

Låneordningen skønnes fra politisk side at kunne styrke SMV’ernes likviditet med op mod 7 mia. kr.

Det vurderes, at det er muligt at udbetale lånene primo februar 2021 – forudsat at initiativet vedtages ved en hastebehandling i Folketinget i januar 2021. EU-Kommissionen skal desuden godkende låneordningen, da den indebærer statsstøtte.

Det er aftalepartiernes vurdering, at likviditetsvirkningen ved indførelsen af en ny låneordning vil kunne komme væsentligt hurtigere ud til virksomhederne end ved nye udskydelser af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Aftalen foreslår i øvrigt andre virksomhedsrelevante initiativer gennemført, herunder udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger til tvangslukkede enheder mv.

EY følger initiativet og udsender en opdatering, når lovforslaget er fremsat og vedtaget.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller hos:

Jakob Kofoed, Private Client Services, tlf. 2529 5622
Jens Wittendorff, International Tax Services, tlf. 5158 2820
Lars Andersen, International Tax Services, tlf. 2529 4654
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643
Søren Næsborg Jensen, International Tax Services, tlf. 2529 4561
Tobias Steinø, Business Tax Advisory, tlf. 2529 4197

EY foretager løbende opdateringer om Corona-situationen, og hvilke implikationer det måtte have for jeres skatte- og afgiftsbetaling. Du kan holde dig opdateret her.

Sammendrag

Som led i den nye politiske aftale om genåbning og forlængelse af generelle kompensationsordninger foreslås der indført en ny låneordning, der gør det muligt for SMV’er at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skal afregne den 18. og den 29. januar 2021. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics COVID-19 Tax