1 apr. 2020
Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september 2020

Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september 2020

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 apr. 2020
Relaterede emner Tax COVID-19

Opdateret 3. april 2020

I forbindelse med coronasituationen har Skatteministeren besluttet at forlænge oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere frem til 1. september 2020.

Set i lyset af de ekstraordinære tider landet står midt i, har skatteministeren besluttet at tage endnu et ekstraordinært redskab i brug og udskudt selvangivelsesfristerne (oplysningsfristerne) til 1. september i år.

Forlængelsen kan ske, hvis skatteministeren vurderer, at der foreligger en særlig situation. Det har skatteministeren vurderet i det konkrete tilfælde og har derfor givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristerne frem til 1. september for samtlige grupper. Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere m.v., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet m.v., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere får alle forlænget fristen til 1. september 2020.

Dette betyder, at hvis et selskabs indkomstår følger kalenderåret, og normalt skal selvangive inden 1. juli, så udgør fristforlængelsen to måneder. Hvis selskabet har bagudforskudt indkomstår og derfor normalt skal selvangive senest 31. marts, så udgør fristforlængelsen fem måneder.

Skatteministeriet  har også forlænget fristen for udarbejdelse og opbevaring af transfer pricing-dokumentation, således at den ligeledes udskydes til 1. september 2020.

Dette skal ses i lyset af de øvrige tiltag på skatte- og afgiftsområdet i forbindelse med coronasituationen. Læs mere på vores side om COVID-19.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i EY’s skatteafdeling eller hos:

Lars Andersen, International Tax, tlf. 2529 4654
Søren Næsborg Jensen, International Tax, tlf. 2529 4561
Mick Jørgensen, Indirect Tax, tlf. 5122 1643
Jens Wittendorff, International Tax, tlf. 5158 2820

Sammendrag

Skatteministeren kan forlænge oplysningsfristerne, hvis der foreligger en særlig situation. Coronasituationen falder i denne kategori, og derfor har han givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristerne frem til 1. september 2020 for samtlige grupper – dvs. for almindelige lønmodtagere, små erhvervsdrivende, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og andre juridiske personer m.fl.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax COVID-19