5 minuten leestijd 28 mei 2024

Hoe GenAI de auditpraktijk transformeert

Door Jan-Jaap Loos

EY Nederland Assurance Senior Manager

Van nature nieuwsgierig om te leren en te proberen, of het nu gaat om klussen in zijn vrije tijd of om nieuwe technologieën voor werk.

5 minuten leestijd 28 mei 2024
Related topics AI

Inzichten over GenAI's impact op auditpraktijken: kostenoptimalisatie en efficiëntieverbetering.

In het kort:

  • AI verhoogt efficiëntie en biedt nieuwe mogelijkheden voor auditpraktijken.
  • Kritische benadering en kennismanagement zijn cruciaal voor succesvolle AI-implementatie.
  • Nieuwsgierigheid en samenwerking zijn sleutel tot innovatie in accountancy.

In 2015 waren we echt de pioniers op het gebied van het uitrollen van data-analyse en automatisering op wereldwijde schaal. Het succes van EY's integratie met het wereldwijde netwerk komt voort uit onze strategische benadering en integratie van structuren. Het methodologische ontwerp van data-analyse was destijds volledig nieuw en EY toonde zich uiterst slagvaardig bij het opzetten en uitrollen van standaardprogramma's. Gedurende de afgelopen jaren is het duidelijk dat zowel technologie als methodologie met elkaar moesten worden verweven om effectieve auditpraktijken mogelijk te maken. Een belangrijke strategische stap daarbij was om over te stappen naar online platforms zoals Microsoft Azure in de cloud, zodat ook de laatste technologie geïntegreerd kon worden voor de audits. Mijn rol als Senior Manager Assurance Innovation is gericht op automatisering binnen de auditpraktijk en het optimaliseren van deze processen voor gebruik.

Nieuwsgierigheid en innovatie

Van huis uit heb ik altijd geleerd dat je alles moet kunnen, en die nieuwsgierigheid naar innovatie komt terug in mijn werk. Dat is eigenlijk wel grappig. Het vereist een zekere eigenwijsheid om iets te proberen en genoeg nieuwsgierigheid om er dieper op in te gaan. Die eigenschappen zie je telkens terugkomen, en dat geldt nog steeds, zelfs met AI. Het is gewoon een nieuwe technologie waar ik direct nieuwsgierig naar ben, kritisch op ben en graag wil testen. We experimenteren ermee in verschillende toepassingen.

In mijn dagelijkse werk besteed ik ongeveer de helft van mijn tijd aan operationele taken. Hierbij focus ik voornamelijk op het ontwikkelen en implementeren van data-analysestrategieën voor zowel kleine als grote teams, met als doel processen te automatiseren en efficiëntie te maximaliseren. Als senior manager neem ik ook de leiding over teams, waarbij ik als rechterhand van de partner het hele controleproces van begin tot eind begeleid. Deze praktijkervaring biedt mij waardevolle inzichten die ik vervolgens gebruik om de andere helft van mijn tijd te besteden aan innovatie. Ik geloof namelijk dat ware innovatie voortkomt uit directe betrokkenheid bij de praktijk en het oplossen van reële vraagstukken. Dit is van cruciaal belang, aangezien innovatie vanuit een ivoren toren moeilijk is. Mijn werk omvat vaak het beantwoorden van directe vragen uit de praktijk en het adresseren van problemen die in de praktijk spelen, of het nu gaat om AI-gerelateerde projecten of automatisering.

Nieuwsgierigheid naar innovatie komt terug in mijn werk. Dat vereist een zekere eigenwijsheid om iets te proberen en genoeg nieuwsgierigheid om er dieper op in te gaan.

Voorsprong op de concurrentie

We hebben verschillende producten gelanceerd en getest, waarbij we veel kennis hebben opgedaan. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we in Nederland een pilot genaamd SophEY, een virtual assistant die alles wist over IFRS en RJ, specifiek voor financiële rapportage binnen onze controlepraktijk. Deze pilot gaf ons waardevolle inzichten in de toepasbaarheid van de technologie. Hoewel het nog niet direct wordt toegepast in de controlepraktijk op wereldwijd niveau, zien we wel dat het ondersteunend voor onze collega’s kan worden ingezet. Zo is in ons audit dossier AI al geintegreerd voor benchmarking van de audit approach en risico’s. Op wereldwijd niveau wordt vooral gewerkt aan AI-kennismanagement, zoals de integratie van virtual op  EY Atlas, de grootste kennisbank van onze methodologie. Bij EY richten we ons op infrastructuurprioriteiten en maken we goede vorderingen. Neem bijvoorbeeld ons product EYQ, dat maandelijks door meer dan 115.000 medewerkers wordt gebruikt. Het is opmerkelijk hoe snel zo'n grote organisatie dit kan implementeren. Recentelijk volgde ik een cursus over prompt engineering op Udemy uit interesse, en twee maanden later hadden we het ook bij ons geïntegreerd. We zijn echt up-to-date met de nieuwste technologieën. Het biedt onze collega's de kans om veilig met deze technologie om te gaan, te monitoren en te testen, wat essentieel is voor onze organisatie om te automatiseren en efficiënter te werken. Dit zijn belangrijke stappen die een organisatie moet zetten, en het is geweldig om te zien dat we als wereldwijde organisatie dit soort systemen kunnen opzetten en integreren.

Kennismanagement

De opkomst van AI heeft ons vakgebied op verschillende manieren beïnvloed. De meest recente ontwikkeling is GenAI, waarmee we teksten genereren en helpen bij kennismanagement. Dit biedt mogelijkheden om veel van de taken die we nu handmatig uitvoeren, zoals het verifiëren van wet- en regelgeving of het lezen van contracten, op een efficiëntere manier uit te voeren. Het geeft ons de kans om ons te concentreren op meer waardevolle taken en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om deze technologie effectief te gebruiken. Met GenAI moeten we ook leren hoe we duidelijke en volledige instructies kunnen geven, zodat de technologie ons de gewenste resultaten kan leveren. Dit vereist een nauwkeurige afstemming tussen onze input en de output van de AI, maar biedt ook een waardevol feedbackproces om onze aanpak te verbeteren. Het delen van kennis en ervaringen met collega's speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de vaardigheden op dit gebied.

Kritisch blijven

Een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van AI binnen organisaties is om kritisch te blijven ten opzichte van de gegenereerde antwoorden. Het kan namelijk lastig zijn om te bepalen of een antwoord dat door AI is gegenereerd daadwerkelijk van goede kwaliteit is. De formulering van de antwoorden kan overtuigend lijken, maar de inhoud kan soms vaag of onvolledig zijn. Dit kan medewerkers in verwarring brengen en het beoordelingsproces lastig maken. Het is daarom essentieel dat gebruikers van AI-tools leren om op een andere manier naar de verkregen informatie te kijken en om kritisch te blijven in hun beoordeling van de betrouwbaarheid van de antwoorden. Dit vereist een actieve betrokkenheid en veel interactie met de technologie om een goed oordeel te kunnen vormen over de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden. Als gebruiker moet je nauwkeurige en duidelijke instructies geven om de gewenste resultaten te verkrijgen. Het is een voortdurend leerproces waarbij we leren hoe we deze technologieën optimaal kunnen benutten en de kwaliteit van onze resultaten kunnen verbeteren.

Het gebruik van AI vergroot mijn creativiteit en leert me om effectiever te werken.

24/7 ondersteuning

Het gebruik van AI-technologie binnen onze organisatie bevindt zich momenteel voornamelijk in de verkennende en ondersteunende fase, met name in de controlepraktijk. Hoewel het nog niet direct op dossiers wordt toegepast, wordt het verkend om potentiële toepassingen te ontdekken. Zodra er een solide business case is, wordt er gekeken naar hoe deze technologie veilig geïmplementeerd kan worden. Collega's gebruiken het op verschillende manieren voor diverse doeleinden en zelfs voor sinterklaasgedichten, wat me echt positief verraste. Het is belangrijk om te onthouden dat creativiteit nog steeds vanuit de persoon zelf moet komen, het gaat tenslotte om de input.

Kostenoptimalisatie en efficiëntieverbetering

Er is grote interesse in kostenoptimalisatie, efficiëntieverbetering en het genereren van snelle informatie en data in de bedrijfswereld. Deze doelstellingen gaan hand in hand met de mogelijkheden die AI biedt. Echter, het implementeren van AI, vooral GenAI, kan voor veel bedrijven nog een uitdaging zijn. Hoewel de potentie enorm is, worstelen bedrijven nog met het proces van implementatie en het waarborgen van kwaliteit. Ik zie vaak dat bedrijven soms te snel willen gaan en niet alle noodzakelijke controles en monitoring implementeren om de technologie goed te beheren. Hierdoor kunnen er fouten optreden in het proces. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die nog aan het begin staan en nog moeten opstarten om daadwerkelijk gebruik te maken van AI. Veel klanten waarmee ik werk vragen om workshops en willen graag meer weten over hoe ze AI kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Hoewel de echte toepassingen nog beperkt zijn, ontvang ik veel nieuwsgierige vragen over hoe AI elders wordt gebruikt en waar het interessant kan zijn om toe te passen.

Krachtige tool

In de toekomst wordt het beroep van accountant veel interessanter en leuker. Het auditgedeelte van het vak blijft boeiend, terwijl de meer repetitieve taken, beter door AI ondersteund worden. Een assistent die deze taken op zich neemt, stelt accountants in staat zich te concentreren op hun kritische analytische vaardigheden. AI is een krachtige tool om zowel auditwerkzaamheden uit te voeren als innovatie te stimuleren. Het gebruik van AI heeft mijn creativiteit vergroot en leert me om effectiever te werken. Als accountant en professional is nieuwsgierigheid essentieel, niet alleen in het begrijpen van nieuwe technologieën zoals AI, maar ook in het omgaan met klanten. Het delen van kennis en ervaringen, zelfs als ze eenvoudig lijken, is van onschatbare waarde. Ik heb geleerd dat de beste ideeën vaak voortkomen uit gesprekken en samenwerking met anderen. Door open te staan voor verschillende perspectieven en input, kunnen we gezamenlijk betere producten en oplossingen creëren. Dit bevordert niet alleen persoonlijke groei, maar ook de ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Samenvatting

Als pioniers in wereldwijde data-analyse en automatisering in 2015, integreerde EY innovatieve methodologieën voor effectieve auditpraktijken. De introductie van GenAI biedt mogelijkheden voor efficiënter kennismanagement en verbetert de focus op waardevolle taken. Echter, het kritisch evalueren van AI-generaties blijft een uitdaging, en het gebruik van AI bevindt zich voornamelijk nog in de verkennende fase binnen organisaties. Kostenoptimalisatie en efficiëntieverbetering blijven belangrijke doelen, maar de implementatie van AI vereist nauwkeurige monitoring en betrokkenheid. De toekomst van het accountantsberoep belooft een interessante verschuiving naar meer analytische taken, ondersteund door AI, terwijl nieuwsgierigheid en kennisdeling cruciaal blijven voor vooruitgang.

Over dit artikel

Door Jan-Jaap Loos

EY Nederland Assurance Senior Manager

Van nature nieuwsgierig om te leren en te proberen, of het nu gaat om klussen in zijn vrije tijd of om nieuwe technologieën voor werk.

Related topics AI