Klimaatverandering en energie

In Assurance

Onze pragmatische zakelijke benadering helpt klanten om te reageren op de fysieke risico's van klimaatverandering en om actief te zijn in nieuwe markten en regelgevende omgevingen op het gebied van CO2 en hernieuwbare energie.

Wat EY voor u kan betekenen

Vandaag de dag kunnen bedrijven de fysieke effecten van klimaatverandering en de gevolgen voor de markt en de wet- en regelgeving niet langer negeren. De wereldwijde trend is dat organisaties reageren op de risico's en kansen in verband met deze gevolgen en dat er steeds meer transparantie wordt verwacht op het gebied van (wettelijk) voorgeschreven en niet-voorgeschreven verslaggeving. 

Onze diensten helpen onze klanten om:

 • Kansen te benutten
 • Risico's te beheersen
 • Kosten te verlagen
 • De operationele effectiviteit en prestaties te verhogen

Onze teams bestaan uit professionals op het gebied van techniek, wetenschap, bedrijfsvoering, financiën en operationele processen met een diepgravend inzicht in specifieke beleids- en regelgevingsinstrumenten. Onze teams helpen klanten te reageren op zowel marktontwikkelingen en regelgeving als op de gevolgen van klimaatverandering voor de infrastructuur en de supply chain. Daarnaast helpen wij klanten om te profiteren van kansen die ontstaan door nieuwe CO2-markten en ontwikkelingen in de markt voor duurzame energie. We leveren onder meer de volgende diensten:

 • Strategisch advies met betrekking tot klimaatverandering, CO2-markten en hernieuwbare energie
 • Advies bij het bepalen van KPI's en doelstellingen op het gebied van klimaatverandering
 • Hulp bij het berekenen van de potentiële impact van CO2-markten op de waardering van activa, inclusief CO2-credits/carbon credits
 • Ontwikkeling of assessment van strategieën en programma's voor energieoptimalisatie
 • Haalbaarheidsanalyse voor hernieuwbare energie of CO2-reductie-strategie
 • Definiëren of assessment voor marginale reductiekosten-curves
 • Uitvoeren van energiemonitoring/energieassessment
 • Assessment van de broeikasgasemissie van producten of diensten
 • Assessment van klimaatrisico's en -kwetsbaarheden
 • Ontwikkeling of assessment van aanpassingsstrategieën en -programma's
 • Assessment van beleid en programma's voor klimaatverandering en hernieuwbare energie ten behoeve van de publieke en private sector
 • Advies over het ontwikkelen van green bonds/groene obligaties, inclusief criteria en structuur
 • Ontwerpen van of adviseren over managementsystemen voor inventarisatie van broeikasgassen en energie

Ongeacht de fase van het proces waarin u zich bevindt, kunnen wij u helpen bij het in kaart brengen van potentiële concurrentievoordelen, het identificeren van efficiëntere operationele processen en het beperken van de risico's van klimaatverandering. 

 

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.