Hoe kunstmatige intelligentie audits kan transformeren

4 minuten leestijd 20 juli 2019
Door EY Reporting

Insights from external journalists, academics, practitioners and EY professionals

Reporting, EY Global Assurance’s insights hub, provides high-quality content tailored for board members, finance directors and audit committee chairs.

Bijdragers
4 minuten leestijd 20 juli 2019
Related topics AI Audit

AI is een opkomende technologie die in verschillende sectoren baanbrekend kan worden. In onze animatie leggen we uit hoe AI audits kan verbeteren.

AI wordt al in uiteenlopende gebieden toegepast: van auto's zonder bestuurder en energiesystemen voor thuisgebruik tot het beheer van beleggingsportefeuilles. Accounting en auditing krijgen hier ook mee te maken.

Met AI kunnen volledige gegevenssets worden geanalyseerd en uitschieters of uitzonderingen worden geïdentificeerd.

De term 'AI' wordt gebruikt voor computersystemen die een bepaalde mate van menselijke intelligentie hebben. Hieronder valt een aantal aan elkaar verwante technologieën, waaronder datamining, machine learning, spraakherkenning, beeldherkenning en sentimentanalyse.

Machine learning kan bijvoorbeeld worden gebruikt om posten in de boekhouding automatisch te coderen. Met geavanceerde modellen op basis van machine learning kunnen auditors ook de fraudedetectie verbeteren.

Audits zullen naar verwachting verder worden getransformeerd door deep learning, een vorm van AI die ongestructureerde gegevens kan analyseren, zoals e-mails, berichten op social media en audiobestanden van telefonische vergaderingen.

Een voorbeeld van hoe AI op een audit kan worden toegepast, is bij een contractbeoordeling. Dankzij tools voor machine learning hebben mensen veel minder tijd nodig om een groter aantal contracten (zoals leases) te analyseren dan mogelijk is met een traditionele handmatige beoordeling. In een recente pilot waren AI-tools in de meeste gevallen in staat om de juiste informatie uit leasecontracten te halen op basis van vooraf geselecteerde criteria. Hierbij werd een hogere mate van precisie bereikt dan de gemiddelde menselijke beoordelaar kan leveren.

AI helpt auditors beter en slimmer te werken door hun tijd te optimaliseren, waardoor ze hun menselijke kijk kunnen inzetten om een bredere en diepgaandere set gegevens en documenten te analyseren.

Daarnaast stelt AI hen in staat om betere vragen te stellen en meer te communiceren met CFO's, auditcommissies en bedrijfsraden, waardoor het auditproces wordt verbeterd. Op deze manier kan AI bijdragen aan betere audits en het leven van auditors gemakkelijker maken.

De standpunten van derden in deze publicatie zijn niet noodzakelijkerwijs de standpunten van EY Global of aangesloten bedrijven. Bovendien moeten deze standpunten worden gezien in de context en tijd waarin ze zijn geuit.

Samenvatting

AI helpt auditors beter en slimmer te werken door hun tijd te optimaliseren, waardoor ze hun menselijke kijk kunnen inzetten om een bredere en diepgaandere set gegevens en documenten te analyseren.

Over dit artikel

Door EY Reporting

Insights from external journalists, academics, practitioners and EY professionals

Reporting, EY Global Assurance’s insights hub, provides high-quality content tailored for board members, finance directors and audit committee chairs.

Bijdragers
Related topics AI Audit