3 minuten leestijd 1 april 2022
Anke Laan

Duurzaam opereren raakt alle facetten van een organisatie

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

3 minuten leestijd 1 april 2022
Related topics Carrières Duurzaamheid

Anke Laan, Partner Climate Change & Sustainability Services

Waar wil je als bedrijf over 40 jaar staan en wat is je bijdrage aan een beter werkende wereld? Wat is de carbon footprint en hoe kan de organisatie nog breder verduurzamen? Dit zijn vragen die Anke Laan haar klanten regelmatig stelt. Het IPCC Climate Change 2021 Report was een eyeopener voor haar en sindsdien zet ze bedrijven in beweging om op langere termijn bij te dragen aan een betere wereld “Als we nu niets doen aan klimaatverandering en bredere duurzaamheid, zijn we te laat.” 

Over duurzaamheid wordt veel gesproken maar wat betekent Duurzaamheid hard gemaakt voor haar? “Zakelijk is het belangrijk dat een bedrijf vanuit haar strategie nadenkt over haar toekomst en hoe ze op lange termijn waarde kan creëren. We zijn vanuit de controle van de jaarrekening gewend om over de cijfers te praten, maar voor het voortbestaan op lange termijn is meer dan alleen het financiële aspect relevant. Duurzaam opereren raakt alle facetten van een organisatie. Ben je als bedrijf in staat in te spelen op de duurzame wensen van de consument? En is – andersom - de consument bereid een hogere prijs te betalen voor een duurzaam product? Maar ook: zijn ingekochte grondstoffen en materialen duurzaam, werk je met verantwoorde partijen, worden mensenrechten gerespecteerd? Hoe energie-efficiënt is het transport en het productieproces?

Wij helpen de interne processen en procedures van een bedrijf in kaart te brengen en meetbaar te maken in de vorm van KPI’s. Vervolgens kijken we naar een betrouwbare datacollectie om hierover intern en in het jaarverslag te kunnen rapporteren. Ik vind het leuk en interessant om hierover met cliënten te sparren en hen vanuit mijn kennis en ervaring verder te helpen.”

Duurzaamheidsverslaglegging is in een stroomversnelling gekomen door de nieuwe CSRD-regelgeving
Anke Laan
Partner at EY - Climate Change & Sustainability Services | Financial audit services

Het meest trots is ze op het duurzaamheidsproject met Cosun, een producent van groene,  bio-based oplossingen en energie. “We hebben het onderwerp duurzaamheidsverslaggeving tijdig aangekaart, vanuit een goede samenwerking tussen het financiële audit team en het CCaSS-team. Cosun is er direct mee aan de slag gegaan, ze zijn intrinsiek heel gemotiveerd. Duurzaamheidsverslaglegging is in een stroomversnelling gekomen door de nieuwe CSRD-regelgeving en Cosun wil koploper zijn in hun sector.”

Ook thuis leeft ze bewust. “Ik vind het belangrijk om mijn kinderen ook het sociale aspect mee te geven in hun opvoeding, dat ze empathisch in het leven staan. Ik laat iedereen zijn eigen keuzes maken, maar leg het onderwerp klimaatverandering wel op tafel bij vrienden en vriendinnen. Ik vind dat we onze kennis mogen delen en hoop er mensen mee te inspireren, in het belang van onze kinderen.”

Ze vertelt met veel enthousiasme over EY’s Climate Change & Sustainability Services praktijk. “De variëteit maakt het zo leuk. We groeien enorm snel en naast mijn werk als partner en accountant, ben ik ook graag bezig collega's te coachen. Het organiseren van het EY Sustainability Café is zo'n initiatief. Vanuit de EY Wave Space in Amsterdam zenden we een aantal rondetafelgesprekken uit waarin diverse stakeholders met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Zo vergroten we onze kennis, helpen we elkaar steeds een stukje verder en bouwen we samen aan een beter werkende wereld!”

Samenvatting

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Carrières Duurzaamheid