3 minuten leestijd 1 april 2022
Evelien van Niekerk

Enthousiasme, dat is wat klimaatverandering nodig heeft!

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

3 minuten leestijd 1 april 2022
Related topics Carrières Duurzaamheid

Evelien van Niekerk, Manager Vastgoed en Duurzaamheid


Iedereen gelijke kansen bieden op een gezonde, hoopvolle toekomst. Dat is waar duurzaamheid volgens Evelien voor staat. “Veel van de uitdagingen waar we mee te maken hebben, hangen met elkaar samen. We kunnen niet naar een duurzamere toekomst streven door alleen te kijken naar energie of CO2. Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen in de samenleving volop mee kan doen? Hoe kunnen we onze welvaart beter verdelen? Hoe zorgen wij ervoor dat onze klimaattransitie echt inclusief is?”

Evelien heeft een duidelijke visie over duurzaamheid hard gemaakt. “Duurzaamheid niet alleen tastbaar en meetbaar maken, maar vooral de verschuiving maken van reactief naar proactief. In de praktijk betekent dit mooie samenwerkingen met cliënten en een uitgebreide 'routekaart' die de benodigde transitie beschrijft. “Ik ben hoopvol dat we er komen, maar het vraagt inzet en doorzettingsvermogen.”

Wat is er nodig om het verschil te maken? De grootste uitdaging zit volgens Evelien niet in de techniek of de betaalbaarheid. “Waar politieke, economische en maatschappelijke belangen spelen, delft klimaat nu vaak het onderspit. Om deze afweging goed te kunnen maken, is bewustwording en een breed draagvlak essentieel. Collectief in plaats van individueel.”

Ga de dialoog met elkaar aan, dat is wat ons verder brengt.
Evelien van Niekerk
Manager Vastgoed en Duurzaamheid

Het creëren van draagvlak is ook de uitdaging die Evelien tegenkomt in haar dagelijkse werk. Al jaren is Evelien onderdeel van het kernteam duurzaamheid binnen de politie en is daar trots op. “Het is een opgave die gaat over klimaat, gezondheid, schaarste en daarmee uiteindelijk ook over veiligheid. Ons doel is om duurzaamheid niet naast de kerntaken van de politie te laten staan, maar eraan bij te laten dragen. Dit geldt natuurlijk ook voor de huisvesting waar de politie haar primaire proces uitvoert. De locaties moeten toekomstbestendig en daarmee ook duurzaam zijn. Om dit te bereiken is begrip en steun van de gebruikers nodig. Voor hen is het draaiende houden van de operatie natuurlijk de grootste zorg. Gelukkig weten steeds meer collega’s binnen de politieorganisatie ons te vinden. Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor verduurzaming en vergroening van het politiebureau.”

Hierbij gelooft Evelien in samenwerken met haar collega’s. “Ik hou van een uitdaging. En laat het klimaat nu net een grote uitdaging zijn. Het bundelen van krachten is bij deze opgave essentieel. Daarom ben ik ook zo blij met een multidisciplinair huis als EY. Doordat we elkaar steeds beter weten te vinden, kunnen wij duurzaamheidsvraagstukken relateren aan meerdere expertises: de (langjarige) financiële impact, een eventuele onrendabele top of de juridische aspecten.”

Daarnaast is Evelien enthousiast over de bijdrage die EY zelf levert aan de klimaatopgave. "Vooral over het Life Terra initiatief waar we voor iedere EY medewerker een boom planten, ben ik reuze enthousiast. Vanaf de pilot ben ik betrokken en inmiddels ben ik ook Life Terra Leader.”  Bomen planten is een initiatief dat ook haar privéleven doorkruist. “Drie jaar geleden hebben mijn vriend en ik een stuk grond in Limburg gekocht waar wij ons eigen bos op planten. Wij zorgen ervoor dat daar 300 bomen gaan groeien. Genoeg om onze gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot ruimschoots te compenseren.”

Samenvatting

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Carrières Duurzaamheid