9 minuten leestijd 18 maart 2020
Commercieel team met grafieken en grafieken interactieve het schermvergadering

Covid-19: Hoe kunnen we supply chains inrichten die bestand zijn tegen disruptie?

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner Consulting Supply Chain Operations

Energiek. Resultaatgericht. Integer en werkt vanuit een diepgewortelde intentie om klanten echt verder te helpen.

9 minuten leestijd 18 maart 2020
Related topics Consulting

Personeelstekorten, restricties in bezorgroutes, veranderingen in kooppatronen - hoe plan je een plotselinge verstoring?

China en de rest van de wereld worden nog steeds geraakt door de uitbraak van COVID-19 (nieuw coronavirus). Veel patiënten worden weer gezond door de onvermoeibare toewijding van de zorgprofessionals die de klok rond werken. Miljoenen mensen zijn ontheemd, regionaal en wereldwijd, als gevolg van waarschuwingsrichtlijnen en reisbeperkingen. Wereldwijde routes van alle vormen van transport worden tijdelijk verstoord voor zowel bedrijven als forenzen.

Een pandemieuitbraak van deze omvang heeft bedrijven en hele sectoren overrompeld, met een golf van effecten die hun toeleveringsketens en bedrijven ontregelden. Vanuit consumentenoogpunt hebben veel bedrijven plotseling geen duidelijk vraagsignaal omdat de uitbraak het koopgedrag en -patronen volledig heeft veranderd. In tal van sectoren is de vraag aanzienlijk gedaald of naar online kanalen verschoven.

Als gevolg van gezondheidsrisico's en personeelsverplaatsing hebben fabrikanten moeite om personeel te vinden voor een normale bedrijfsvoering, omdat er na een periode van tijdelijke stillegging van de fabriek personeelstekorten ontstaan. Veel bedrijven hebben verstoringen in hun logistieke hubs en leveringsroutes als gevolg van beperkt toegankelijke locaties en afsluitingen. Deze effecten worden gevoeld door alle bedrijven, van kleine leveranciers tot miljardenorganisaties, en de kans bestaat dat velen zich de komende jaren niet zullen herstellen.

Het doel van dit artikel is tweeledig:

  • Het dient als een reflectie voor leidinggevenden die middenin het herstelproces zitten en deelt inzichten om dat proces te versnellen.
  • Het is een oproep tot actie aan bedrijven die momenteel niet zijn toegerust om een grote onvoorspelbare gebeurtenis te weerstaan - zoals de huidige uitbraak van het coronavirus - om een veerkrachtige toeleveringsketen in te richten met het oog op toekomstige ontregelende situaties.
Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Grote impact op productie en logistiek

Hoewel Nederland voor het grootste deel een diensteneconomie heeft, is ook hier de impact van COVID-19 op productie en logistiek enorm. Supply Chain Resilience is al langer een belangrijk thema, maar veel bedrijven zijn er tot op heden niet aan toe gekomen om er voldoende aandacht aan gegeven.

Laat de COVID-19 crisis de aanleiding zijn om nu Supply Chain Transformaties door te voeren die eigenlijk al veel eerder hadden moeten gebeuren.
Er zullen meer disrupties gaan volgen en de Nederlandse productie- en logistieke ketens zijn veel te waardevol om daar niet goed tegen bestand te zijn.

Local contact

Bas Hakkennes
EY Nederland Partner Consulting Supply Chain Operations
Bedrijfsmensen die fabriek bevinden die productverbetering bespreken
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Impact op supply chains

Voorbeelden en inzichten van degenen die het meest worden getroffen door de huidige omstandigheden.

De COVID-19 gebeurtenis heeft verschillende sectoren getroffen, maar niet allemaal in dezelfde mate. Industrieën zoals de auto-industrie, de reissector, consumentengoederen, elektronica en de detailhandel zijn zwaar getroffen. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Een toonaangevende autofabrikant moest zeven van zijn fabrieken in Korea sluiten omdat erkende leveranciers niet in staat waren om onderdelen te leveren voor de productie van de stalen kooi voor hun voertuigen. Deze leveranciers bevinden zich toevallig in de provincie Hubei, waar de regering tijdens de uitbraak een volledige en totale lockdown heeft doorgevoerd. Het onmiddellijke effect hiervan heeft 40% van de totale netwerkoutput van deze wereldwijde autofabrikant beïnvloed, wat leidde tot uitstel van de lancering van een nieuw model.

Hoewel deze autofabrikant momenteel op zoek is naar alternatieve leveranciers voor deze cruciale onderdelen, zal de doorlooptijd niet snel zijn. De eis aan leveranciers om te voldoen aan ISO / TS 16949-vereisten voor kwaliteitsmanagement kan de heropening van deze fabrieken in Korea op korte termijn verhinderen. Beschikken over meerdere gekwalificeerde leveranciers van en alternatieve bronnen op verschillende locaties zou niet alle risico's hebben geëlimineerd, maar had de fabrikant in staat gesteld nog enige capaciteit te benutten.

Inkoopprofessionals moeten strategieën formuleren die kosten en risico's met elkaar in evenwicht brengen, te beginnen met de planning van nieuwe productmodellen en platforms en de dagelijkse inkoopactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie ter ondersteuning van een snelle reactie.

Een toonaangevend wereldwijd bedrijf in outdoorkleding heeft de afgelopen vijf jaar de ontwikkeling van online omnichannel omarmd. Het heeft met succes een nieuw online verkoopkanaal ontwikkeld (meer dan 25% directe verkoop) vanuit het traditionele offline bedrijfsmodel. De huidige gebeurtenissen en veranderingen in het consumentengedrag hebben echter een aanzienlijke impact gehad op de offline activiteiten, waarbij meer dan 50% van de winkels is gesloten. Het kledingbedrijf is van plan om de online business te stimuleren, ondersteund door een wendbare interne samenwerking, ad-hoc marketingevenementen en een naadloze verbinding tussen online en offline inventaris om zo het verlies van de offline business te beperken. Daarnaast heeft een focus op de logistieke strategie, met inbegrip van de diversificatie van het logistieke netwerk en de last mile-partners, bijgedragen aan de beheersing van deze crisis.

De luchtvaartsector heeft tijdens deze crisis een van de zwaardere klappen te verduren. China vertegenwoordigt de grootste uitgaande internationale markt en de op één na grootste luchtvaartmarkt ter wereld. Door de geldende reisbeperkingen schatten analisten dat de Chinese luchtvaartindustrie ten opzichte van de historische cijfers nog verder is gedaald. Samen met luchtvaartmaatschappijen die moeite hebben om zich aan de situatie aan te passen, voelen ook leveranciers van vliegtuigbrandstof de impact. De prijzen van Aziatische vliegtuigbrandstof zijn gedaald en de winst van raffinaderijen is in de afgelopen 2,5 jaar gedaald tot het laagste niveau vanwege de bezorgdheid dat het coronavirus de vraag zal schaden. Ruwe-oliemaatschappijen overwegen noodmaatregelen om productie te verminderen. Dit voorbeeld benadrukt het belang van een robuust en wendbaar evenwicht tussen vraag en aanbod.

Als het gaat om supply chain planning, baseert men zich traditioneel op tijdreekstechnieken die een prognose maken op basis van de voorafgaande verkoopgeschiedenis. Eerdere verkopen zijn echter een slechte voorspeller in geval van abrupte marktverschuivingen, weersveranderingen of natuurrampen. Een van de toonaangevende wereldwijde drankenfabrikanten gebruikt Internet of Things (IoT) en visuele herkenningstechnologie om de vraag naar koelingen die in buurtwinkels, restaurants en supermarkten gebruikt worden op de voet te volgen. Met dergelijke technologieën kan het bedrijf de inventaris van het distributiekanaal beter zichtbaar maken en beter reageren op een gebeurtenis als de uitbraak van het coronavirus, zelfs als de distributeurs geen voorspelling kunnen doen over de huidige stand van zaken.

Een wereldwijde fabrikant van originele elektronische apparatuur voor consumenten (OEM) zet zich schrap voor langdurige onderbreking van de productie, aangezien de overheid de sluiting van de fabrieken heeft verlengd tot na de oorspronkelijke datum van 10 februari. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in China met een groot aantal lokale en allochtone werknemers. Wanneer ze kunnen heropenen, verwacht het bedrijf niet dat het volledig personeelsbestand weer aan het werk gaat.

Voor fabrikanten vormen het tekort aan arbeidskrachten en de bevoorrading een belangrijk aandachtspunt voor het aansturen van de productie na een tijdelijke stillegging van de fabriek. De reisbeperkingen en gezondheidseffecten van het coronavirus hebben ertoe geleid dat er minder forenzende werknemers beschikbaar zijn om weer aan het werk te gaan.

De nadruk op het stimuleren van de efficiëntie van de productie, een hoge opbrengst en een hoge kwaliteit van de first pass is nog belangrijker, omdat veel bedrijven hun bezettingsgraad hebben verlaagd als gevolg van de schaarste aan personeel. Zelfs na de heropening van fabrieken worstelen de meeste sites nog steeds om 50% van hun vorige capaciteit te bereiken. De focus op het beheer van de beschikbaarheid van reserveonderdelen is cruciaal, aangezien het bedrijf vermoedelijk zal afzien van onderhoudsstrategieën voor meer productietijd om de vraag in te halen. Een grote storing in combinatie met het niet beschikbaar zijn van vervangende onderdelen kan een vergelijkbare impact hebben als een volledige fabriekssluiting. Veiligheidsprogramma's van het bedrijf moeten ook opnieuw worden beoordeeld op hun effectiviteit tegen een verstoring zoals een pandemie-uitbraak.

Containers op dok
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Een veerkrachtige supply chain bouwen

Er is een goed evenwicht nodig tussen de huidige overheidsinspanningen en een duurzame basis voor veerkracht.

Bedrijven hebben zonder twijfel een zware taak voor de boeg om te herstellen van deze virale uitbraak. Er moet echter ook een uitvoerige discussie worden gevoerd over de vraag hoe kan worden voorkomen dat de volgende onvoorspelbare gebeurtenis dezelfde impact heeft.

Gebaseerd op de ontwikkelingen van deze pandemie, in combinatie met de lessen uit het verleden, belichten we hieronder enkele belangrijke aspecten om bedrijven te helpen een veerkrachtige toeleveringsketen op te bouwen:

1. Voer risico-evaluaties van de toeleveringsketen van begin tot eind uit en geef prioriteit aan kritische kerngebieden.

Op korte termijn zijn reactievermogen en snelheid het belangrijkst. Betrek proactief partners in het ecosysteem van de toeleveringsketen, zoals leveranciers en logistieke dienstverleners (LSP), bij het uitvoeren van een risico-gezondheidscontrole:

  1. Identificeer - veranderende vraag- en voorraadniveaus om kritieke tekorten in aanbod, productiecapaciteit, opslag en transport te lokaliseren.
  2. Definieer - gemeenschappelijke doelstellingen en een op korte termijn en resultaatgerichte veerkrachtstrategie met activiteiten voor de toeleveringsketen, die erop gericht zijn om op effectieve en efficiënte wijze extra netwerken tussen de verschillende leveranciers en de productie- en distributienetwerken op te zetten.
  3. Implementeer - actieplannen van toonaangevende bedrijven die gebaseerd zijn op scenarioanalyses om de gevolgen van rampen te beperken. Een op feiten gebaseerd dashboard, met op elkaar afgestemde KPI's, helpt bij het creëren van inzicht in de hele onderneming en het ecosysteem. Dit kan een bedrijf helpen zijn plannen dynamisch te herprioriteren als dat nodig is.

2. Ontwikkel een robuust risicomanagementproces en zorg voor een diversificatie van het leveranciersnetwerk.

Bedrijven moeten de netwerken van de toeleveringsketen in kaart brengen, van eindgebruikers tot leveranciers. Voor elke schakel in de toeleveringsketen, zoals het kanaal, het magazijn, de fabriek, de leverancier of de transportmodus, moeten bedrijven een methode vaststellen om de risico's te meten.

3. Implementeer digitale en geautomatiseerde productiemogelijkheden in combinatie met hoge productiekwaliteit

Maak gebruik van automatisering en IoT-oplossingen voor slimme productieprocessen om de afhankelijkheid van arbeidsintensieve processen te verminderen. Een sterk programma voor hoogwaardige productie, mogelijk gemaakt door digitale technologie, kan de standaardisatie van het dagelijkse werk en de arbeidsmiddelen mogelijk maken, waardoor de druk op specifieke personen om een operatie uit te voeren, wordt verlicht. De mogelijkheden van het IoT kunnen bijdragen aan een digitaal ecosysteem van gekoppelde systemen dat de gebruikers relevante en bijgewerkte gegevens biedt om op elk gewenst moment de meest geïnformeerde beslissing te nemen. Geautomatiseerde productiemogelijkheden stellen een bedrijf in staat om een productieoperatie te voeren met behulp van uitwisselbaar personeel en vermindert het aantal benodigde arbeidskrachten.

4. Evalueer en pas de strategische prioriteiten van de inkoop aan

Transformeer de inkoop in een waardegenererende functie door tijdige herzieningen en pas de strategische prioriteiten van de betreffende categorie aan om nieuwe relaties met leveranciers te definiëren en zo te voldoen aan de algemene doelstellingen van het bedrijf op het gebied van de toeleveringsketen. Een flexibel inkoopsysteem dat gebruik maakt van verschillende technologieën en strategische prioriteiten van de factorcategorieën voor variabelen als kosten, kwaliteit, levering, innovatie, enz. draagt ook bij aan het vergroten van de veerkracht. Bedrijven kunnen digitale inkooptechnologie introduceren om te profiteren van sociale netwerken van leveranciers. Het implementeren van een sociaal netwerk van leveranciers in sourcing en supplier lifecycle management kan het inkoopvermogen en de samenwerking tussen leveranciers in uitdagende omstandigheden versterken.

5. Investeer in meer gezamenlijke en flexibele plannings- en fulfillmentcapaciteiten.

De mogelijkheden op het gebied van technologieën die meer wendbaarheid en samenwerking binnen de onderneming en tussen zakenpartners kunnen brengen, zijn eindeloos. Van IoT-apparaten voor vraagdetectie en tracking van goederen tot geavanceerde prognoseoplossingen en monitoring van social media vraaggedrag, hebben grote invloed op de manier waarop bedrijven vraagsignalen begrijpen en hoe snel ze daarop kunnen reageren. Deze mogelijkheden zijn uiterst belangrijk voor de bedrijfsresultaten, zelfs in normale omstandigheden, en ze vergroten de veerkracht van de toeleveringsketen bij pandemische gebeurtenissen zoals de uitbraak van het coronavirus die nu meemaken.

De huidige COVID-19-pandemie heeft in alle sectoren voor ontwrichting veroorzaakt met een verschillende mate van impact. Het is tijd voor bedrijven om snel te beoordelen, te herstellen en snel te reageren op talloze obstakels en uitdagingen die nog in de weg staan. In de chaos van het herstel zal het heel gemakkelijk zijn om de hoofdoorzaak en de tekortkomingen in een toeleveringsketen, die bedrijven tijdens deze onvoorspelbare grote gebeurtenis kunnen hebben verlamd, over het hoofd te zien. Het bouwen aan een veerkrachtige toeleveringsketen zal de komende jaren het belangrijkste gespreksonderwerp zijn.

Samenvatting

Een pandemieuitbraak van deze omvang heeft bedrijven en hele sectoren overrompeld, met een golf van effecten die hun toeleveringsketens en bedrijven ontregelden. Gebaseerd op de ontwikkelingen van deze pandemie, in combinatie met de lessen uit het verleden, belicht dit artikel enkele belangrijke aspecten om bedrijven te helpen een veerkrachtige toeleveringsketen in te richten.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner Consulting Supply Chain Operations

Energiek. Resultaatgericht. Integer en werkt vanuit een diepgewortelde intentie om klanten echt verder te helpen.

Related topics Consulting