Risicotransformatie

EY-adviesdiensten voor risicotransformatie helpen bestuursleden en CxO's om wendbare en risicobewuste organisaties op te bouwen die betere beslissingen nemen om hun strategische doelstellingen te behalen.

Wat EY voor u kan betekenen

Organisaties groeien en genereren waarde door een reeks strategische zakelijke beslissingen te nemen — beslissingen die risico's met zich meebrengen. Organisaties die deze risico's op de juiste manier herkennen, beheren en oplossen, maken een goede kans om te groeien en succesvol te blijven.

Van oudsher hebben organisaties zich op risico's gericht die met behulp van controles kunnen worden beheerd. Maar deze bieden over het algemeen weinig opwaarts potentieel. Daarom is het van belang dat organisaties hun focus op het risicolandschap verbreden en drie risicocategorieën in het achterhoofd houden: opwaartse, buitenwaartse en neerwaartse risico's.

Uw risicostrategie ontwikkelen

Ons team van risicotransformatieconsultants helpt bestuursleden en CxO's om wendbare en risicobewuste organisaties op te bouwen die beter onderbouwde beslissingen nemen om hun strategische doelstellingen te behalen. Samen met u zetten wij op basis van strategische, financiële en operationele doelstellingen uw koers uit ('risicobereidheid') en brengen we de risico's in kaart die u moet nemen, moet vermijden of zoveel mogelijk moet beperken ('risicostrategie'). Dit alles draagt bij aan een betere afstemming van de risico's op uw doelstellingen en bedrijfsstrategie.

Uw functies en processen transformeren

Bij veel organisaties zijn de uiteenlopende aspecten van risicobeheer ondergebracht bij verschillende afdelingen. Vaak werken deze niet samen, waardoor er behoorlijk wat overlappende activiteiten worden ontplooid op het gebied van risicobeheer. Dit leidt vaak tot verwarring bij de rapportage en uiteindelijk tot vertraagde besluitvorming.

Om deze organisatorische ruis te vermijden of te corrigeren, is het zaak synergieën tot stand te brengen, flexibele risicobeheerfuncties en -processen te ontwikkelen, en duidelijke taken en verantwoordelijkheden te definiëren en toe te wijzen.

Uw oplossingen implementeren

Het implementeren van oplossingen die door procesverantwoordelijken, controllers en auditors beheerd worden, vereist een geïntegreerde benadering van risico's.

Afhankelijk van de maturiteit van het risicobeheer binnen de organisatie brengen onze adviseurs voor risicotransformatie de digitaliseringsmogelijkheden ten aanzien van de diverse risicotypen en risicobeheeractiviteiten in kaart, waarna deze op volgorde van urgentie worden geïmplementeerd. Uitgaande van een programmatische aanpak implementeren we een verscheidenheid aan oplossingen, zoals: geïntegreerde platforms voor governance, risicobeheer en compliance (GRC), ontwikkeling en validatie van risicomodellen, optimalisatie van controles, en programma's voor het beheer van compliance, contracten en programmagerelateerde risico's.

Onze adviseurs voor risicotransformatie ondersteunen u met het volgende:

 • Board consulting
  We helpen u met effectieve corporate governance.
 • Enterprise Risk Management (ERM) van de nieuwste generatie
  Hiermee helpen we u wendbaar te blijven, prestatieschommelingen te verminderen en uw incasseringsvermogen te verbeteren. Dit doen we door in bestaande Enterprise Risk Management-processen de focus op strategie- en prestatierisico's te versterken en beter te integreren.
 • Optimalisatie van risicobeheer
  Wij helpen u het risicobeheer te optimaliseren door de risicogerelateerde taken van verschillende functiegroepen te evalueren, risicobeheerfuncties op bestuurs- en managementniveau op elkaar af te stemmen, en de risicobereidheid in lijn te brengen met de verwachtingen van stakeholders. Ook helpen we u te beoordelen wat de impact van digitalisering is op het risicobeheer als geheel.
 • Digitaal risicobeheer

  Onze adviseurs helpen u de risico's tijdens de digitale transformatie van uw bedrijf in kaart te brengen, te beoordelen en te beheren. Dit aspect heeft betrekking op het hele scala aan risico's dat zich tijdens de transformatie kan voordoen en omvat ook de implementatie van nieuwe technologieën, zoals intelligente automatisering, kunstmatige intelligentie, IoT en blockchain.
 • Geavanceerde risicoanalyses en prognoses
  Wij bieden u geavanceerde sectoranalyses die zijn ingebed in een oplossing met 'what-if'-analyses en voorspellende algoritmes die scherpe inzichten bieden in procesafwijkingen, operationele inefficiënties, financiële lekkages en mogelijke problemen.
 • Implementatie van GRC-technologie
  Wij helpen u risico's in te dammen en kansen te benutten in een voortdurend veranderende, gedigitaliseerde wereld. Dit doen we door traditionele structuren te doorbreken en synergieën te benutten op het gebied van GRC om deze op een geïntegreerde, intelligente manier te beoordelen.

 • Toepassingsbeveiliging
  Onze specialisten ondersteunen u bij het beoordelen, ontwerpen en implementeren van een schaalbare en duurzame toepassingsbeveiliging die aan uw risicobeheer- en nalevingsvereisten voldoet en aansluit op uw bedrijfsprocessen. Op deze manier verhoogt u de efficiëntie en verkleint u tegelijkertijd de risico's.
 • Transformatie van controles
  Onze benadering voor de transformatie van controles helpt u de kosten van controles met 20% tot 40% te verlagen, de uitvoering van processen te versnellen en het risicobeheer af te stemmen op uw strategische doelstellingen.
 • Risicobeheer door derden
  Wij adviseren u ten aanzien van de complexe materie rond risicobeheer door derden en bieden u zekerheid over het contract dat u aangaat en de naleving hiervan. We beheren deze risico's via een uniek cloudplatform waarmee de kwalitatieve en kwantitatieve risicobeoordeling geheel kan worden gedigitaliseerd.
 • Beheer van programmarisico's
  Wij helpen u de gewenste resultaten te behalen in uw meest cruciale en complexe programma's en initiatieven. Wij bieden ondersteuning bij het identificeren en beheren van programmarisico's en bij het reageren hierop. Hierdoor verbetert de uitvoering van het programma, wordt vertrouwen opgebouwd en neemt de kans op succes toe.
 • Naleving van regelgeving
  Wij helpen u aan de geldende regelgeving te voldoen door een sterk governancekader op te zetten, processen voor continue risicomonitoring in te richten, risicomonitoring te automatiseren via een op robotica gebaseerd platform, periodieke risicobeoordelingen uit te voeren en doorlopende regelgevingsgerelateerde updates te verstrekken op het gebied van risicomonitoring.
 • Risk Management as a Service (RMaaS)
  Dankzij onze toonaangevende methoden, onze ervaren deskundigen op het gebied van risicobeheer en onze wereldwijde dekking helpen wij uw risicobeheer- en nalevingsactiviteiten te verbeteren. Onze managed services-dienstverlening is optimaal gepositioneerd om u tegen voorspelbare kosten in staat te stellen uw strategische doelstellingen te behalen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.