Verzekeringen en juridische geschillen

  COVID-19 enterprise resilience framework: We helpen u navigeren door het heden, de toekomst en daarna

  Verzekeringen en juridische geschillen: belangrijkste aandachtspunten

  Bij verzekeringen moet de focus liggen op communicatie van vertrouwen met stakeholders.

  • Regelmatig contact met personeel op afstand, investeerders en klanten en andere stakeholders.
  • Crisismanagementteam inzetten om omstandigheden en risico's te beoordelen en te communiceren
  • Begrip hebben voor getroffen klanten en de samenleving en maatregelen voorstellen om te helpen (bijv. reisverzekering, verzekering van eigendomsrisico's en bedrijfsonderbreking, annuleringsverzekering, kredietlijnen)
  • Ondersteuning bieden aan sectoren die zwaarder getroffen worden door de coronacrisis (bijv. luchtvaart, autosector, huishoudens, vracht, energie, medische aansprakelijkheid)
  • Zet management-, finance- en treasuryteams in om problemen op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en verzekeringen aan te pakken die bij een risicobeoordeling aan het licht zijn gekomen

  Bij verzekeringen moet de focus liggen op risicobeheersing voor klanten en stabiliteit van de arbeidswereld.

  • Bied ondersteuning bij de aanpak van processen, procedures, personeel en IT en digitale vooruitgang en stabiliteit
  • Ondersteun klanten met risicobeheersing, best practices en data om het verzekeringstechnisch risico te beheersen of beperken
  • Bescherm duurzame solvabiliteit, aandelen en krediet tegen daling van marktrentes
  • Actieve communicatie naar stakeholder, autoriteiten en derde partijen over gemaakte vorderingen
  • Focus op verlichting van regelgeving en maatregelen van ratingbureaus
  • Investering in veranderde vraagpatronen en nieuwe groeikansen
  • Zorg voor een effectief beheer van distributie en kanalen (traditionele face-to-face-kanalen)

  Verzekeren is meer dan bescherming bieden. Verzekeren is een transformatieve functie, die de wereld helpt om te gaan met bekende en onbekende nieuwe risico's en deze te beheersen.

  • Strategievernieuwing afhankelijk van zakelijke vooruitzichten op langere termijn
  • Ontwikkel producten die een antwoord bieden op de uitdagingen van de nieuwe wereld, gebaseerd op intelligent(e) datagebruik en technologie
  • Breid IT-systemen uit en rust personeel toe om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe potentiële disrupties in de toekomst
  • Communiceer naar stakeholders en klanten duidelijk het doel van verzekeringen
  • Zet bestaande financiële en operationele kracht in om de wereld te helpen zich te transformeren en risico's waarvan we weten dat ze eraan komen te beheren en beheersen - maar tegelijk alert te blijven op actuele, onbekende risico's

  Navigeer door de COVID-19-crisis

  We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

  Ontdek

  Neem contact op voor directe ondersteuning

  Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

   

  Contact