Disclaimer over EY Badges

Deze badge is toegekend op basis van de toepasselijke interne prestatiecriteria van EY die golden op het moment dat de badge werd verkregen. Sommige van deze criteria kunnen subjectief worden beoordeeld. Ga er daarom niet vanuit dat deze badge een garantie of indicatie is voor de kwaliteiten, vaardigheden of expertise van de badgehouder, of van het EY-netwerk als geheel op het gebied van het betreffende onderwerp. EY geeft geen garanties met betrekking tot deze badge.