2 minuten leestijd 26 juni 2023

Ode aan uitvoeringskracht – hoe we op publieke waarde kunnen sturen

Door Maarten Verschoor

EY Nederland Partner Assurance; Sectorleider Overheid en Voorzitter EY Society

Duidelijk, betrokken en proactief. Mensgericht, staat voor het team. Duidelijke probleemanalyse, werkbare oplossing. Oog voor timing en haalbaarheid. Breed denkkader, maar focus op concrete punten.

2 minuten leestijd 26 juni 2023
Related topics EY Society

Bestuurders en beleidsmakers van uitvoeringsinstanties in gesprek over het vergroten van uitvoeringskracht.

In het kort

  • Op 14 juni vond de tweede editie van Tomorrow’s Society plaats.
  • Landgoed Voorlinden vormde het decor voor de ontmoeting tussen bestuurders vanuit de overheid en uiteenlopende organisaties met een maatschappelijke opdracht.
  • De keuze voor de museumlocatie is geen toevallige. Nieuwe ideeën helpen om nieuwe werkelijkheden te schepen en verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. 

De centrale vraag van deze editie luidde: Hoe kunnen maatschappelijke organisaties hun uitvoeringskracht vergroten? En hoe kunnen de mensen in de uitvoering hun werk zo doen dat ze daarmee recht doen aan de bedoeling van wet- en regelgeving? Dat is van groot maatschappelijk belang, want de kwaliteit van de uitvoering is een cruciale factor voor het vertrouwen in de overheid. En dat vertrouwen staat fors onder druk.

Discussie rondom uitvoeringskracht

Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschouwde het thema vanuit de trits wetgeving-beleid-uitvoering. Debatleider Martijn de Greve wierp vervolgens de vraag op of het bestuurlijk systeem van Nederland wel uitgerust is om, zeker in tijden van crises, voldoende ruimte te geven aan de uitvoering.

SCP-directeur Karen van Oudenhoven – van der Zee gaf in haar lezing vooral het perspectief van de burger weer. Daarin toonde ze zich een medestander van politiek filosoof Michael Sandel, zijn vrees voor het uiteenvallen van de gemeenschapszin en zijn ideeën over het opnieuw vormgeven van het publieke debat.

Debat

Tot debat kwam het zeker in de met ruim zeventig prominente gasten gevulde zaal. In een Lagerhuisdebat-achtige setting konden zij aan de hand van verschillende stellingen kiezen of ze voor of tegen waren. De kunst van de uitvoering is ‘nee’ durven zeggen tegen beleidsmakers, zo luidde een stelling. “Daarmee leg je de verantwoordelijkheid bij de uitvoering, en dat moet juist andersom zijn”, vond een nee-stemmer. En zo bleken de stellingen voer voor een interessante ideeënuitwisseling. Dat ging door in de verschillende verdiepingskamers waar men in groepen met elkaar in gesprek ging over het realiseren van maatschappelijke uitvoeringskracht.

Uitgebreid verslag

Van de conferentie wordt een verslag gemaakt. Wie geïnteresseerd is in de uitkomsten en actiepunten van de werksessies, kan via deze link een exemplaar reserveren.

Samenvatting

Tomorrow’s Society 2023 was een dag vol inhoud; van luisteren, kennis delen en ideeën uitwisselen. Scherp, maar in een ontspannen sfeer, afgeroomd met een diner en met als bijzonder intermezzo een rondleiding in het mooie museum Voorlinden.

Over dit artikel

Door Maarten Verschoor

EY Nederland Partner Assurance; Sectorleider Overheid en Voorzitter EY Society

Duidelijk, betrokken en proactief. Mensgericht, staat voor het team. Duidelijke probleemanalyse, werkbare oplossing. Oog voor timing en haalbaarheid. Breed denkkader, maar focus op concrete punten.

Related topics EY Society