2 minuten leestijd 25 maart 2022
EYE on finance magazine

Ons vestigingsklimaat verdient een positiever sentiment

Door Bas Breimer

EY Nederland Tax Partner

2 minuten leestijd 25 maart 2022

Op de vraag of Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft, antwoordt Bas Breimer (EY) met een volmondig ja. 

Over de vraag of Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft, lopen de meningen uiteen. Als u het aan mij vraagt, beantwoord ik die vraag met ja. Ruim tien jaar geleden stond ik met mijn gezin voor de persoonlijke afweging of een verhuizing vanuit Londen naar Nederland een serieuze optie was. En hoewel Londen voor iemand in de financiële industrie niet minder dan het walhalla is, viel de keuze voor Nederland als vestigingsland op grond van een mix van overwegingen positief uit. En dat is een goede keuze gebleken!

Anno 2022 is het onderwerp vestigingsklimaat een hot topic. Half februari meldde de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) dat we het fantastisch doen als het gaat om het aantrekken van internationale bedrijvigheid. Maar liefst 423 buitenlandse ondernemingen kozen in 2021 voor Nederland, ruim meer dan de 305 van een jaar eerder. Met de buitenlandse belangstelling was maar liefst € 2,3 miljard aan investeringen gemoeid, bij elkaar goed voor 13.400 banen.

In een ander bericht dat ongeveer op hetzelfde moment de publiciteit haalde, relativeerde oprichter Adriaan Mol van fintech Mollie een juichende quote van prins Constantijn, verbonden aan Techleap.nl, over Amsterdam als ‘waardevolste techstad van Europa’. Volgens Mol gaat er juist veel talent verloren aan techbedrijven buiten Nederland, omdat onze beloningsregels onvoldoende concurrerend zijn en de regelgeving voor fintechs te streng.

Er zijn diverse ranglijstjes waar we hoog op staan, al dan niet gewild. Ingrid Thijssen (VNO-NCW) heeft het verderop in dit magazine over het vooralsnog goed scoren van Nederland op wereldwijde ranglijsten over het vestigingsklimaat. Daarentegen betreurt dr. Ton Daniels de onterechte positie van Nederland op ranglijsten voor agressieve tax planning. Daar krijgt Nederland kritiek op. Het zijn dezelfde criticasters die het relatieve hoge aantal hoofdkantoren in Nederland aangrijpen om ons land weg te zetten als brievenbussamenleving. Ik sluit me liever aan bij het standpunt van Auke Leenstra (Citi) over hoofdkantoren: “In een kenniseconomie gaat het niet om waar je fabriek staat, maar waar de besluiten worden genomen (…) Dit biedt lokale kansen voor veel hoogwaardige economische activiteit.” Kijk, daar heeft het vestigingsklimaat iets aan.

In het verlengde daarvan zou ik willen pleiten voor een flinke sfeerverandering, mede gelet op de observatie van Marc ter Haar (American Chamber of Commerce). Hij zegt: “Er is in Nederland een negatieve sfeer ontstaan rondom alles wat met grote bedrijven te maken heeft en dat ontgaat buitenlandse investeerders niet.” Laten we niet blijven hangen in retoriek over vermeende agressieve tax planning, terwijl we tegenwoordig fiscaal net zo aantrekkelijk zijn als Duitsland, een land dat niet bekend staat als attractief op fiscaal vlak. Hopelijk bereiken we zo dat in de politiek en de maatschappij een meer positief sentiment over ons vestigingsklimaat de boventoon gaat voeren. Zoals ik dat terugzie in de campagne ‘Invest in Holland’ van de hiervoor al genoemde NFIA. Daarin wordt letterlijk het oranje tapijt voor buitenlandse bedrijvigheid uitgerold. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Ik wens u veel leesplezier toe met deze editie van Eye on Finance en hoop dat wij met elkaar kunnen bijdragen aan a better working world.

Samenvatting

Op de vraag of Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft, antwoordt Bas Breimer (EY) met een volmondig ja.

Over dit artikel

Door Bas Breimer

EY Nederland Tax Partner