6 minuten leestijd 27 maart 2023

Let op, toezichthouders: banken marginaliseren tot backoffices

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

6 minuten leestijd 27 maart 2023

De bank, een instituut waar de maatschappij naar opkijkt? Die tijd is voorbij, aldus Arnoud Boot (UvA).

In het kort:

  • Banken staan er beter voor dan voor de financiële crisis, maar de risico’s zitten op een andere plek.
  • Bovendien zijn banken niet langer het financiële systeem, maar steeds meer een onderdeel ervan.
  • Gelukkig zijn toezichthouders niet in slaap gevallen. “Alleen de precieze consequenties voor het toezicht kunnen zij ook niet definiëren.”

Voordat de financiële crisis in 2008 toesloeg, dacht vrijwel iedereen dat de systeemrisico’s overzichtelijk waren. Ze zaten ernaast. Nu staan banken er beter voor, maar zitten de risico’s op een andere plek, aldus Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. “De bank is anno 2023 onderdeel van het financiële systeem, maar niet meer dan dat.”

‘Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft ook geen grip op zijn toekomst.’ In lijn met dit bekende mantra moeten we goed begrijpen hoe de bankensector de afgelopen eeuw(en) voortdurend transformeerde. Aanvankelijk waren banken er vooral om bedrijven van kredieten te voorzien, een tamelijk risicovolle activiteit die om flinke buffers vroeg. Na de Tweede Wereldoorlog gingen banken zich ook steeds meer op consumenten richten. De verheffing van het volk zorgde decennia daarna ook voor een enorme groei van het woningbezit, en daarmee van de hypothecaire leningen. 

Wat als een betaalprovider als Adyen operationeel omvalt?

Een spel op zich

Om daar een indruk van te krijgen: in 1990 was de hypothecaire schuld zo’n twintig procent van het bruto nationaal product, een cijfer dat nu op meer dan honderd procent ligt. Ondertussen kwam er in de jaren tachtig een flinke deregulering in de financiële sector op gang. Mede daardoor werd bankieren een spel op zichzelf: naast de klassieke financiering van bankbalansen die met de verheffing van het volk samenhing (spaargelden), kwamen er ook steeds meer activiteiten op en funding van de financiële markten, maar ook interbancaire activiteiten. Daarmee ontstond een levendige en creatieve handel in derivaten om risico’s te verpakken, te beheersen en te verspreiden.

Tegelijkertijd hielden banken veel minder eigen vermogen aan als buffer. Op zich was dat begrijpelijk: hypothecaire financiering is nu eenmaal minder risicovol dan een lening aan een ondernemer. Beleidsmakers dachten destijds bijna unaniem dat de risico’s beheersbaar waren, juist ook vanwege die derivaten en de verhuizing van risico’s naar buiten de bankbalans. Maar dat bleek anders te zijn. In 2008 kwamen de risico’s via de derivaten en securitisatie vooral terecht bij de meest naïeve partijen, en soms waren dat weer de banken zelf. De destructieve afloop is bekend.

Opnieuw blind?

Kan het dat we 25 jaar later opnieuw blind zijn voor systeemrisico’s? Voor het antwoord moeten we vooral beseffen dat banken nu niet langer het financiële systeem zijn (zoals in 2008), maar steeds meer slechts een onderdeel vormen van dat systeem. In zekere zin worden ze een backoffice van het financiële stelsel, zie de druk op compliance en witwascontroles. Een radertje. Banken zelf zijn veel minder dan vroeger in staat en bereid om risico’s te nemen, vooral omdat het toezicht – en daarmee ook de liquiditeits-, compliance- en kapitaaleisen – in de afgelopen decennia zijn aangescherpt. Maar partijen die onder andere toezichtregimes vallen, zoals hedgefunds, kunnen onverwachts wel degelijk grote risico’s in zich hebben.

Grotere rol in geldcreatie

Minstens even belangrijk is dat de rol van banken voor een deel wordt overgenomen door andere partijen. Dit komt door de groeiende rol van digitale technologie, zoals Big Tech die het klantcontact steeds meer overneemt van banken. Via hun digitale platforms kunnen de ‘Amazons’ van deze wereld een veelheid aan diensten rechtstreeks aanbieden, en zo raken banken hun directe klantcontact steeds meer kwijt. Of neem FinTech-partijen, die het betalingsverkeer gebruiksvriendelijk maken en ­– door slim gebruik te maken van data – waardevolle diensten aan consumenten bieden.

Nieuwe concurrent

En laten we de opkomst van crypto niet vergeten. Niet zozeer de ‘casinovariant’, zoals de Bitcoin, maar Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), de digitale valuta die centrale banken kunnen uitgeven. Weinig mensen buiten de financiële sector weten dat 96 procent van de geldcreatie nu plaatsvindt bij commerciële banken. Met de komst van CBDC kan dat rap veranderen. CBDC zou een alternatief kunnen zijn voor cash, maar is digitaal en bovendien een directe concurrent voor een deposito bij een bank. Een van de drivers daarvan is de angst voor puur private alternatieven (het oorspronkelijke Libra-initiatief van Facebook, dat nu Diem heet). Bij anderen speelt de wens om de afhankelijkheid van commerciële banken te verminderen en de centrale banken een grotere rol te geven in geldcreatie. 

Steeds marginaler

Kijk je door je oogharen naar deze ontwikkelingen, dan zie je hoe de rol van de bank dreigt te marginaliseren. De bank is anno 2023 onderdeel van het financiële systeem, maar niet meer dan dat. Voor toezichthouders is het belangrijk om naar het systeem als geheel te kijken. Precies daarom is het toezicht de laatste decennia omgebouwd van microprudentieel naar macroprudentieel. Een goede ontwikkeling, maar in een steeds verder fragmenterend financieel stelsel is dat wel uitdagend. Het is al lastig genoeg om banken collectief in de hand te houden, maar de lat wordt door de fragmentatie een stuk hoger gelegd.

Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam

Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam

In een fragmenterend stelsel wordt toezicht uitdagend

Rol van Big Tech

Het betekent bijvoorbeeld dat een betaalprovider als Adyen een rol speelt in de afwegingen over systeemrisico’s. Want mocht zo’n partij door een operationeel risico uit de lucht zijn, hebben we dan een beeld bij de gevolgen? Voor banken, maar ook voor het economisch verkeer in bredere zin? En hoe zit dat bij Big Tech-partijen als Amazon en Google? Begrijpen we echt hoe zij een rol hebben in mogelijke systeemrisico’s? En wat nu fragmentatie lijkt, gaat dat straks volledig op in een marktdominantie van een paar grote Big Tech-partijen?

Wakker blijven

Gelukkig zijn toezichthouders bepaald niet in slaap gevallen. Alleen de precieze consequenties van die fragmentatie voor het toezicht kunnen zij ook niet definiëren. Alles is in beweging en we weten niet wat het eindplaatje is. Het is dan ook vooral zaak om op onze qui vive te zijn en mee te bewegen met wat er in de markt gebeurt. Daarnaast moet men preventief optreden: als een Big Tech-partij straks echt alles naar zich toetrekt, hebben we dan een supermacht gecreëerd die niet meer in de hand te houden is?

Stevige dilemma’s

De uitdaging is misschien wel het grootst voor bestuurders van banken. Jarenlang was ‘vertrouwen terugwinnen’ hun belangrijkste mantra. Dat lijkt deels gelukt. Er is de afgelopen jaren weinig onrust rond banken en het bancaire systeem heeft zich redelijk goed gehouden in de covidcrisis, en dat zien we nu ook tijdens de oorlog in Oekraïne – al hebben de steunmaatregelen van de overheid nadrukkelijk geholpen. Maar de strategische dilemma’s zijn stevig. Welke positie kan een bank kiezen nu haar rol dreigt te marginaliseren? Hoe hervindt ze klantrelaties in een digitaal speelveld, en met een overvloed aan meer digi-savvy concurrenten? Hoe verhoudt dit zich tot de zeer hoge compliance-eisen? En tot de legacy waar ze mee te maken heeft, zowel in systemen, gebouwen als met (oude economie-) medewerkers? Er zijn meer vragen dan antwoorden. 

Samenvatting

Banken staan er beter voor dan voor de financiële crisis, maar de risico’s zitten op een andere plek, aldus Arnoud Boot, hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Bovendien zijn banken niet langer het financiële systeem, maar steeds meer een onderdeel ervan. Eigenlijk worden ze een backoffice, terwijl hun rol ook voor een deel bij andere partijen (FinTech-spelers) of technologie (Big Tech) komt te liggen. Gelukkig zijn toezichthouders niet in slaap gevallen, stelt hij. “Alleen de precieze consequenties voor het toezicht kunnen zij ook niet definiëren.”

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten