5 minuten leestijd 26 maart 2024
Canyoningteam helpt elkaar bij waterval, bevat digitaal gegenereerde elementen

Waarom het gebruik van modellen binnen banken steeds belangrijker wordt

Door Diederik Fokkema

EY Nederland, Partner Financial Services Risk Management, EY Advisory Netherlands LLP

Gepromoveerd wiskundige met aantoonbare ervaring in het innoveren, initiëren, ontwikkelen en afronden van complexe projecten en softwareproducten.

5 minuten leestijd 26 maart 2024

Een model moet niet alleen de toezichthouder tevreden stellen, maar vooral bijdragen aan succes, stelt Jens Jakob Rasmussen (Rabobank).

In het kort:

  • Modellen laten valideren door onafhankelijke teams wordt steeds belangrijker.
  • Zeker in een wereld waarin financiële instellingen steeds meer afhankelijk zijn van het proces om data in nuttige businessbeslissingen om te zetten.
  • Bovendien wordt dit steeds meer een continu proces met snelle doorlooptijden. Op een voorwaarde: de data moeten wel van hoge kwaliteit zijn.

Het gebruik van (statistische) modellen binnen banken is steeds belangrijker en beperkt zich allang niet meer tot traditionele gebieden, zoals kredietrisico’s. Dat vraagt ook om betere validatie. In gesprek met Diederik Fokkema van EY stelt Jens Jakob Rasmussen (Head of Model Risk Management bij Rabobank): “Als het goed is, draagt een model bij aan het succes van de instelling.”

Na achttien jaar bij Nordea is Rasmussen nu ongeveer een jaar bij Rabobank. In zijn rol geeft hij leiding aan teams die zich bezighouden met model governance en model validation. Die laatste groep richt zich op de validatie van modellen in een aantal domeinen, waaronder: credit risk, asset and liability management (ALM), Anti Money Laundering (AML), compliance en pricing. De teams zien toe op de ontwikkeling en het gebruik van deugdelijke modellen in deze domeinen. Daarmee helpen ze risico’s te identificeren en model risks te mitigeren.

Kun je schetsen hoe het werkveld zich ontwikkelt?

“Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat het gebruik van modellen steeds belangrijker wordt in de bancaire wereld. Sterker nog, er is sprake van een explosie en de meeste banken gebruiken inmiddels honderden en zelfs duizenden modellen op uiteenlopende domeinen. Een belangrijke factor in de opmars is natuurlijk de digitalisering en dataficatie van de wereld. Er zijn steeds meer data beschikbaar en daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren met behulp van modellen. Een minstens even belangrijke ontwikkeling is de opkomst van expert driven models, bijvoorbeeld op het vlak van klimaatrisico’s. Dat betekent dat het bij de modellen niet alleen maar gaat om de beste statistiek en het beste number crunching, maar steeds meer om de combinatie van statistische kennis met inhoudelijke domeinexpertise. Dat vraagt ook om intensieve samenwerking met andere disciplines. En dat maakt ons vak ook zo leuk.”

Het is een misvatting dat we de risico’s altijd naar nul willen krijgen.

En dan hebben we het nog niet gehad over de opkomst van AI, met onder meer de large language models (LLM’s), zoals ChatGPT. Hoe kijk je daar tegenaan?

“Fascinerend. Gaandeweg moeten we leren welke rol dergelijke modellen precies kunnen vervullen voor een financiële instelling. Ik heb nog niet op mijn netvlies hoe de end game eruitziet. Wel zijn we vrij zeker dat de opkomst van AI het werkgebied modelvalidatie zal transformeren, omdat we overgaan van een redelijk statische model-ontwikkelingsomgeving naar een sterk dynamische wereld. In feite kun je met de opkomst van LLM’s en andere datascience-technieken met een paar regels programmeercode al een nieuw model bouwen. De snelheid gaat dus omhoog: modellen worden op rap tempo ontwikkeld en geïmplementeerd. En daarmee moeten we ook de validatie ervan op een andere manier gaan doen. Waarschijnlijk gaan we toe naar een vorm van continuous validation, waarbij we vooral kijken naar hoe een model tot stand komt en wordt gebruikt. En minder naar de gedetailleerde componenten van het model zelf. Maar ook hier geldt: ik heb de antwoorden nog niet.”

Er lijkt ook een verschuiving plaats te vinden in de aard van de modellen. Traditioneel werden modellen vooral ingezet om risico’s te beheersen. Nu zie je vaker dat een goed model ook mogelijkheden biedt om nieuwe business aan te boren. Herken je dat?

“Het is nooit een goed idee om een model te hebben dat alleen maar bedoeld is om compliant te zijn aan de wettelijke eisen. Als het goed is, draagt een model bij aan je eigen succes door in business value te voorzien. Dat gaat dus verder dan compliance. En dat businessaspect wordt steeds belangrijker. Traditioneel wilde je een probleem vaak oplossen met een model en ging je dan de data pas zoeken. Vraaggestuurd dus. Dat wordt nu steeds vaker aanbodgestuurd, terwijl de business en ontwikkelaars zich afvragen welke mooie dingen mogelijk zijn met de beschikbare data en al beginnen om dat te modelleren. Dat drijft de noodzaak van snelheid en valideren op.”

Het is lastig om voldoende talent te vinden in deze tak van sport, zeker nu je steeds meer de combinatie van statistische kennis en businesscontext nodig hebt. Tegelijkertijd zijn banken steeds meer afhankelijk van modellen. Hoe gevaarlijk is die cocktail? Kan de volgende crisis ontstaan doordat de modellen toch niet zo goed waren als we dachten?

Eigenlijk moet je een crisis, zoals die uit 2008, doormaken om goed te begrijpen wat er op het spel staat. Een van de leerpunten toen was dat er te veel fear of missing out (FOMO) was. Velen wisten dat risico’s niet goed waren vastgelegd en geprijsd, en dat de gebruikte modellen op bepaalde terreinen niet goed genoeg waren. Maar als de buurman er geld aan verdient, word je verleid om die waarschuwingssignalen te negeren. Het werkte goed – totdat alles ‘ontplofte’. Ik kan natuurlijk geen garanties geven, maar ik weet wel dat dit thema – de grote rol van modellen en het belang om deze te monitoren – nadrukkelijk aan de orde is bij de boards van financiële instellingen. Er is nu begrip over hoe banken afhankelijk zijn van modellen en daarmee ook hoe belangrijk gedegen model risk management is.”

Jens Jakob Rasmussen

Jens Jakob Rasmussen - Head of Model Risk Management bij Rabobank
 

Een model moet niet alleen de toezichthouder tevreden stellen.

Tot slot, hoe zorgen we ervoor dat financiële instellingen kunnen vertrouwen op hun modellen?

“Data, data, data. Als we steeds meer gaan vertrouwen op die modellen, dan moeten we op zijn minst zorgen voor goede data. Dus inzetten op goede platforms, op datakwaliteit en dergelijke. Verder verwacht ik een explosie aan experimenten nu AI zich verder ontwikkelt. Daar is het vooral belangrijk om lerend vermogen te laten zien. We kunnen niet vanuit een ivoren toren een goed beleid formuleren, maar moeten gaandeweg in de praktijk uitvinden wat wel en niet werkt. En mag ik nog een hartenkreet doen?”

Ga je gang…

“Elk model heeft risico’s. Het is een misvatting dat we die risico’s altijd naar nul willen krijgen. Het gaat er vooral om dat je je bewust bent van die risico’s en ze ziet als de prijs voor een bepaalde business of om een ander risico te reduceren. En dat je accepteert dat het modelrisico een volledig verstandige keuze is vanuit dat perspectief.”

Samenvatting

Jens Jakob Rasmussen, Head of Model Risk Management bij Rabobank, heeft nog niet op zijn netvlies hoe de end game eruitziet, maar weet wel vrij zeker dat de opkomst van AI het werkgebied modelvalidatie transformeert. “De snelheid gaat omhoog: modellen worden op rap tempo ontwikkeld en geïmplementeerd. En daarmee moeten we ook de validatie ervan op een andere manier gaan doen. Waarschijnlijk gaan we toe naar een vorm van continuous validation. En minder naar de gedetailleerde componenten van het model zelf.”

Over dit artikel

Door Diederik Fokkema

EY Nederland, Partner Financial Services Risk Management, EY Advisory Netherlands LLP

Gepromoveerd wiskundige met aantoonbare ervaring in het innoveren, initiëren, ontwikkelen en afronden van complexe projecten en softwareproducten.