Kan data zorgen voor het vertrouwen om de handelsvoorwaarden te herschrijven?

Door Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.

9 minuten leestijd 9 oktober 2019

Om de wereldeconomie te laten floreren, moeten handelsstromen vlot verlopen. Hoe kunnen we het vertrouwen terugbrengen in een haperend systeem?

De wereldeconomie floreert als handelsstromen vlot verlopen. Maar tarievenoorlogen, protectionistische maatregelen en reguleringsonzekerheden hebben de wereldwijde handel onder druk gezet. Gevestigde bedrijfsmodellen en relaties staan onder druk. De problemen worden nog eens vergroot door systemische kwesties die handelsstromen al tientallen jaren belemmeren en het vinden van antwoorden bemoeilijken. Wij zijn van mening dat het tijd is om de handel te transformeren.

Betere data en slimmere technologieën hebben een revolutie teweeggebracht in vrijwel alle aspecten van organisaties, maar de wereldwijde handel is achtergebleven. Of het nu gaan om financiën, transport of logistiek, veel hangt af van verbluffend primitieve processen, ondanks de enorme goederen- en geldstromen die ermee zijn gemoeid.

Een reden hiervoor kan zijn dat organisaties hun eigen systemen niet voldoende hebben geautomatiseerd. Maar vaak komt het doordat ze deel uitmaken van een netwerk van handelsrelaties waarin essentiële spelers niet in betere technologie hebben geïnvesteerd.

Als gevolg hiervan moeten organisaties werken met handelsinformatie die vaak onvolledig en onbetrouwbaar is. Gegevens zijn afkomstig uit meerdere bronnen en zijn meer dan eens tegenstrijdig of simpelweg onjuist. Dit werkt fouten in de hand. Overheden innen niet de juiste hoeveelheid belasting. Bedrijven profiteren niet optimaal van vrijhandelsovereenkomsten die bedoeld zijn om ze te helpen en handel te stimuleren.

Onbetrouwbare data kunnen geen basis vormen voor betere handelsbeslissingen. Voor zakelijke leiders is dit bijzonder frustrerend. Ze willen een strategische koers uitzetten voor hun organisatie, maar zijn vaak gedwongen om haastig en tactisch te opereren omdat ze geen volledig en betrouwbaar beeld hebben van wat er gaande is. Dit gebrek aan vertrouwen verspreidt zich razendsnel. Het veroorzaakt wrijving, kosten en risico's in nauw verweven handelsnetwerken. Het ontmoedigt samenwerking en innovatie. Het creëert acute economische onzekerheid en vertraagt de ontwikkeling van betere werkmethoden.

De handel heeft een kantelpunt bereikt

Inefficiënties in handelsnetwerken worden al langere tijd geaccepteerd als een keerzijde van wereldwijd zakendoen. Toch kalft die acceptatie snel af.

Denk bijvoorbeeld aan een autofabrikant die in Spanje gefabriceerde motoren naar Zuid-Afrika verscheept voor assemblage. Het transport zou twee dagen moeten duren. De fabrikant voegt daar echter een buffer van een halve dag aan toe, omdat er vaak vertragingen optreden. Misschien is bij aankomst in de haven de vrachtbrief onvolledig, staat er een fout in de douaneaangifte of kan het land van herkomst niet goed worden vastgesteld.

De buffer voor potentiële vertragingen kost geld, maar het alternatief – de assemblagelijn stopzetten omdat de motoren niet zijn aangekomen – is ondenkbaar.

Deze praktijk kan een typische autofabrikant miljarden euro's per jaar kosten. Als tarieven, regelgeving, handelsovereenkomsten en politieke relaties relatief stabiel zijn, kunnen deze kosten worden opgevangen. Maar in tijden van handelscrisis, waarin overheden hun handelsbeleid in een handomdraai kunnen veranderen, is de inzet veel hoger. De kosten, risico's en onzekerheden die het huidige handelsklimaat met zich meebrengt, zijn onhoudbaar geworden.

Waar blijft de technologische revolutie?

Het is ironisch: net op het moment dat we dachten dat er een prachtig nieuw tijdperk van internationale handel was aangebroken, ontstaat er een crisis.

In veel sectoren zorgen innovaties zoals geavanceerde data-analyse, blockchain en artificial intelligence voor opwindende nieuwe mogelijkheden. Dit dwingt zakelijke leiders om opnieuw te evalueren wat ze doen, hoe ze het doen en waarom hun organisatie eigenlijk bestaat.

Op handelsgebied zouden we dezelfde disruptieve innovatieprocessen moeten zien. De impact van technologieën die mensen in staat stellen om op data te vertrouwen zou net zo revolutionair moeten zijn als de introductie van de zeecontainer.

Het gaat niet alleen om het elimineren van kosten en vertragingen of het verbeteren van de financiële prestaties. Als organisaties hun handelsgegevens vertrouwen, kunnen ze die gebruiken om hun bedrijfsvoering te transformeren en op meerdere gebieden waarde te ontsluiten.

Ze zouden bijvoorbeeld hun klimaatverplichtingen beter kunnen nakomen, een constructieve rol kunnen spelen bij de bestrijding van problemen zoals mensenhandel en duurzame waarde kunnen creëren voor al hun stakeholders.

Wat is de juiste weg vooruit?

In de toekomst zullen betrouwbare gegevens alleen nog maar belangrijker worden. Wij denken dat de manier waarop organisaties waarde creëren verandert. In welke sector u ook actief bent, uw succes zal afhangen van uw vermogen om mee te spelen in collaboratieve ecosystemen die waarde genereren voor alle deelnemers. Betrouwbare data zijn niet alleen een toegangsvoorwaarde, maar vormen juist de lijm die dergelijke ecosystemen bijeenhoudt en ze in staat stelt om te floreren.

Dus wat staat ons te doen? Er zijn acties die een organisatie meteen kan ondernemen om beter te kunnen reageren op de huidige handelscrisis en zich te positioneren voor de toekomst. 

1. Creëer een geïntegreerd perspectief op handel

Handelskwesties vallen meestal binnen organisatorische silo's, zodat er zelden een individu of team is dat de strategische koers uitzet of de eindverantwoordelijkheid heeft. Hierdoor nemen de kosten en risico's toe. Dit moet veranderen.

Als u de belangrijkste stakeholders bijeenbrengt, van supply chain en compliance tot financiën en belasting, en hen betrouwbare data biedt, kunnen ze zich een beter beeld vormen van de manier waarop dynamische regelgeving en andere marktveranderingen hun activiteiten beïnvloeden. Het opzetten van een virtueel handelsteam doorbreekt de silo's zodat informatie kan worden gedeeld, en stelt mensen in staat om gefundeerde beslissingen te nemen over wat waarde zal creëren of beschermen.

2. Ontwikkel een samenhangend antwoord

Op basis van een breed en gefundeerd beeld van wat er speelt, kan deze groep de tactische, reactieve aanpak achter zich laten en een proactieve handelsstrategie ontwikkelen, inclusief een meer samenhangend antwoord op de wereldwijde reguleringsdynamiek. Het team kan zo de potentiële impact van veranderende omstandigheden en vereisten identificeren en sneller reageren.

Een actieve benadering van veranderende wereldwijde tarieven en handelsrelaties kan besparingen bieden door strategische inkoop, verplaatsing van productielocaties en implementatie van tariefplanningsstrategieën, zonder de compliance uit het oog te verliezen.

3. Zoek naar efficiënties in uw handelsnetwerk

Met een geïntegreerd perspectief kunnen organisaties anticiperen op problemen in hun supply chain, de oorzaken bepalen en doorlopende efficiëntieverbeteringen realiseren binnen hun gehele handelsnetwerk. Ze kunnen dan sneller inspelen op veranderingen, kosten elimineren, hun time-to-market verkorten, hun concurrentiekracht vergroten en flexibelere bedrijfsmodellen ontwikkelen zonder de compliance aan regelgeving in gevaar te brengen.

Met verbeterde inzichten kunnen organisaties handelsstromen optimaliseren, de prestaties van hun toeleveringsketen beoordelen en kansen identificeren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun compliance vergroten door het voorraadbeheer te verbeteren, de transportkosten te verlagen door hun douaneprocedures te optimaliseren en het niveau van hun klantenservice omhoog te brengen.

4. Maak slimmer gebruik van betere data

Wanneer betere data resulteren in slimmere beslissingen, wordt het voor organisaties zinvoller om te investeren in robuuste databeheersystemen. Deze moeten functionele silo's overstijgen en een volledige deelname aan bredere, datagestuurde handelsnetwerken mogelijk maken.

Met dergelijke systemen kunnen organisaties alle vereiste handelsgegevens verzamelen, opschonen en consolideren. Vervolgens kunnen de data worden geanalyseerd en vertaald naar belangrijke handelsinzichten. Op basis van die inzichten kunnen zakelijke leiders gefundeerde beslissingen nemen waarmee ze het bedrijf kunnen versterken en klaar kunnen stomen voor de toekomst. Een voorbeeld is het gebruik van data-analyse om mogelijke tariefbesparingen in de supply chain te identificeren, potentiële leemtes in de compliance op te sporen en 'trusted trader'-programma's op te zetten om de compliance te valideren.

5. Omarm disruptieve technologieën

Met een breder perspectief op handel kunnen organisaties beter bepalen welke disruptieve technologieën kunnen helpen om hun langetermijndoelstellingen te realiseren. Door te onderzoeken wat hun concurrenten doen, welke technologieën beschikbaar zijn en hoe deze zich verhouden tot de bestaande systemen kan een routekaart voor disruptieve technologie worden gecreëerd. Daardoor kunnen organisaties investeren in de technologieën die concurrentievoordeel opleveren binnen het framework van hun bredere digitale transformatieplan.

Een beter functionerende handel komt iedereen ten goede. De verschuiving van de trage en inefficiënte handelsnetwerken van vandaag naar de collaboratieve, datagestuurde ecosystemen van morgen biedt mogelijkheden voor innovatie. Zakelijke leiders die vorm durven geven aan de toekomst, kunnen een plaats in het nieuwe tijdperk van de internationale handel verzekeren.

  • EY brengt bedrijven en overheden samen om zo nieuwe modellen en kanalen te ontwikkelen

    Het NextWave Global Trade-initiatief van EY brengt organisaties uit diverse sectoren en overheden uit meerdere rechtsgebieden samen in een gezamenlijk streven om vorm te geven aan de toekomst.

    We helpen ook individuele fabrikanten, banken, verzekeraars, transporteurs en logistieke dienstverleners om op een structureel niveau te transformeren en innovatieve bedrijfs- en toeleveringsmodellen te ontwikkelen.

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Waarom Nederland verwordt tot een platform van handelsrelaties

Vanuit Nederlands perspectief zien wij kansen ten aanzien van de herontwikkeling van handelsstromen. Nederland speelt een intermediaire rol in de wereld van handel en dienstverlening. Juist daarom zijn wij in staat nieuwe werkvormen en nieuwe handelsmodellen te initiëren en vorm te geven. Onze hoge mate van technische kennis en internationale handelsgeest ondersteunen de toepassing van nieuwe technieken als blockchain en het beter gebruik van data.

Nederland verwordt op deze manier tot een platform van handelsrelaties. Deze platformbenadering is dé manier waarop verbeteringen in datastromen en nieuwe handelsgoederen vorm moeten krijgen. De impact hiervan op onze rol in de wereld is groot. Gezien onze afhankelijkheid van deze stromen en ons internationaal karakter moeten wij hierin ook investeren.

Samenvatting

The world’s current political and regulatory climate has pushed global trade toward a state of crisis. At the same time, we’re entering a breakthrough era where data and technology are fundamentally changing the way trade is conducted. What was once impossible is now becoming reality. Organizations need to have trust at the core of their global trade plans to better respond to challenges and secure their place in this new era of trade.

Over dit artikel

Door Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.