7 minuten leestijd 22 oktober 2018
botsing zeilboot

Hoe u uw Investor Relations-afdeling optimaal benut

7 minuten leestijd 22 oktober 2018

Toon resources

Onze Investor Relations Survey biedt succesvolle, beursgenoteerde bedrijven wereldwijde inzichten in hoe de IR-afdeling vóór en na de beursgang het beste kan worden benut.

De beleggingsmarkten kunnen bijzonder wispelturig zijn. Organisaties kunnen er snelle groei realiseren en het kapitaal en de waarde genereren die ze nodig hebben om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Bedrijven worden op de investeringsmarkten echter ook in grote mate blootgesteld aan internationale trends op het gebied van economie, politiek en regelgeving.

De complexe wetten en regelgeving rondom deze factoren maken dit een risicovolle omgeving. Daarom is uw IR-afdeling (Investor Relations) zo belangrijk. We hebben 876 IR-professionals ondervraagd die werken bij bedrijven van verschillende groottes en in verschillende gebieden, om beter te begrijpen hoe de IR-afdeling het beste kan worden benut.

U kunt onze Investor Relations Survey hier downloaden. 

Uw IR-afdeling optimaal inzetten

Uw IR-team is uw link met de kapitaalmarkten, beleggers, aandeelhouders en sectoranalisten. Dit betekent dat het team een spilfunctie vervult bij het bieden van diepgaande inzichten voor de strategische besluitvormers in organisaties van elke omvang die moeten weten wat er speelt in het bredere investeringslandschap.

Communicatie tussen afdelingen is essentieel voor een succesvolle IR-afdeling

97%

van de ondervraagde interne IR-teams heeft regelmatig contact met de afdelingen accounting en finance.

Over het algemeen werd samenwerking met bijna alle afdelingen als zeer belangrijk beoordeeld door de mensen die we hebben ondervraagd. Hierbij worden de afdelingen accounting en finance het belangrijkst gevonden, gevolgd door de afdelingen planning, budget en prognose.

Regelmatig contact tussen afdelingen geeft het management inzicht waarmee het belangrijke strategische beslissingen kan nemen om zoveel mogelijk groei op de lange termijn te genereren.

Een organisatie die zich voorbereidt voor een beursgang (IPO, initial public offering) kan bijvoorbeeld verschillende soorten geavanceerde informatie nodig hebben. Het bedrijf moet op de hoogte zijn van de huidige trends op het gebied van waardebepaling, weten welke markt of effectenbeus het moet kiezen voor de beursgang en met welke governance-, regelgevings- of politieke kwesties er rekening moet worden gehouden bij het voorbereiden van de IPO. Het IR-team kan het bedrijf met al deze factoren helpen.

Een bedrijf dat al beursgenoteerd is, heeft echter vooral baat bij bedrijfskritieke inzichten. Een IR-afdeling kan hierbij hulp bieden. Zo kan IR de organisatie helpen inzicht te krijgen in de huidige status van de aandelen of het bedrijf op de hoogte houden van relevante verschuivingen op het gebied van regelgeving.

IR-teams kunnen specifieke informatie bieden over de volgende zaken:

  • Wat er speelt in de markt en bij beleggers, en hun feedback over het bedrijf
  • Handelingen en activiteiten van beleggers
  • Meestgestelde vragen
  • Informatie over de liquiditeit van de aandelenhandel
  • Aandeelhoudersactivisme
  • Betrokkenheid van aandeelhouders (inclusief adviesbureaus die als graadmeter dienen)
  • Recente wijzigingen in de regelgeving

De kennis van IR leveren aan de mensen die er baat bij hebben

IR heeft een zetel in het bestuur

77%

van de ondervraagde bedrijven, van welke grootte dan ook, heeft een vertegenwoordiger van de IR-afdeling die bestuursvergaderingen bijwoont.

Het IR-team moet in nauw contact staan met het bestuur door regelmatig te rapporteren. Dit is van essentieel belang om de informatie voor financiële openbaarmakingen en communicatie in kapitaalmarkten op een effectieve manier in goede banen te leiden. Er zijn echter verschillende manieren om dit te verwezenlijken.

Uit de antwoorden van 77% van de respondenten bleek dat een IR-vertegenwoordiger regelmatig persoonlijk de bestuursvergaderingen bijwoont. Voor 22% van de respondenten ging het om driemaandelijkse vergaderingen en voor 8% om tweewekelijkse vergaderingen.

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen, zijn het marktsentiment en de beleggersactiviteit. Dit kan tijdens de bestuursvergadering worden besproken of via een rapport verlopen. 83% van de respondenten gaf aan schriftelijke rapporten te verstrekken aan het bestuur. 37% van deze respondenten levert per kwartaal een rapport in, maar slechts 3% doet dat tweewekelijks.

De frequentie waarmee een IR-afdeling een vertegenwoordiger of een rapport naar het bestuur stuurt, ligt meestal hoger naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Uit het onderzoek van EY bleek ook dat bedrijven met een kleinere beurswaarde eerder geneigd zijn om een vertegenwoordiger naar een vergadering te sturen, in plaats van een rapport op te stellen. Dat is niet verrassend: het kost vaak veel tijd en middelen om rapporten te schrijven.

Zorgen voor begrip

Audit van IR

32%

van de ondervraagde bedrijven wereldwijd controleert de IR-afdeling.

Financiële communicatie wordt steeds belangrijker, waardoor IR onderdeel wordt van het auditproces. Hoe groter de beurswaarde van een bedrijf, hoe groter de kans dat er interne audits worden uitgevoerd voor de IR-afdeling. Dit is echter nog steeds ongebruikelijk: slechts een derde van de ondervraagde bedrijven betrekt de IR-afdeling in het auditproces.

Er is ook een duidelijk verschil tussen de onderwerpen die door een vertegenwoordiger van IR worden besproken tijdens bestuursvergaderingen en in rapporten worden opgenomen. 79% van de respondenten gaf bijvoorbeeld aan informatie over de beleggersactiviteit op te nemen in rapporten, maar slechts 62% van de respondenten bespreekt dit onderwerp tijdens vergaderingen. Daarnaast gaf 49% van de respondenten aan de liquiditeit van de aandelenhandel in rapporten te hebben besproken, een percentage dat terugloopt naar slechts 28% als het gaat om vergaderingen.

Er bleek ook sprake van een verschil in de onderwerpen die IR-afdelingen bespreken met de bestuursraden. Dit verschilt per regio. Zo gaven IR-respondenten uit Noord- en Zuid-Amerika het vaakst aan dat er bestuursvergaderingen zijn over aandeelhoudersactivisme en problemen rondom de betrokkenheid van aandeelhouders. Dit houdt mogelijk in dat er in de Amerikaanse financiële markten meer sprake is van aandeelhoudersactivisme.

Amerikaanse IR-afdelingen bleken echter ook minder geneigd om problemen rond regionale regelgevingswijzigingen te bespreken. Deze kwesties worden in Amerikaanse en Canadese bedrijven mogelijk eerder door de juridisch adviseur of secretaris-generaal behandeld.

Rapporten (en audits) bevatten vaak meer informatie over wat er speelt, maar bestuursraden moeten begrijpen waarom veranderingen plaatsvinden om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. IR kan alleen het verschil maken als de bevindingen van de afdeling op de juiste manier worden verwerkt, besproken en begrepen.

De strategische waarde van uw IR-afdeling optimaliseren

IR-strategie

53%

van de ondervraagde bedrijven wereldwijd heeft een IR-strategie op papier gezet.

Een duidelijke IR-strategie geeft bedrijven die een IPO overwegen (en bedrijven die al beursgenoteerd zijn) een solide basis voor succes op de lange termijn. En toch heeft slechts de helft van de ondervraagde bedrijven over de hele wereld een IR-strategie op papier gezet.

Een gedocumenteerde IR-strategie heeft voornamelijk betrekking op interne processen, het beleid voor openbaarmakingen en de bedrijfsagenda. Dit document kan een belangrijk hulpmiddel worden om strategische stakeholders beter inzicht te geven in de belangrijkste trends in beleggingen en het gedrag van beleggers.

Een duidelijk gedocumenteerde IR-strategie kan ook een solide basis vormen om de potentiële strategische voordelen van het partnerschap tussen IR en het bestuur te maximaliseren.

Dit is een belangrijke uitdaging voor IR-professionals: 33% van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de bedrijfsstrategie van het bestuur en 20% van hen vond dat het bestuur meer sturing zou kunnen geven over de IR-doelen. Maar ze vonden ook dat ze het bestuur veel meer hulp zouden kunnen bieden: 44% van hen dacht dat het bestuur meer feedback van beleggers zou waarderen en 18% zei dat IR het bestuur meer inzicht zou moeten geven in het bredere marktsentiment.

IR neemt geen beslissingen op het gebied van strategie, M&A, communicatie of reacties op feedback, maar geeft het bestuur de nodige informatie, openhartige feedback vanuit het standpunt van aandeelhouders en suggesties waarmee de algemene strategie kan worden verbeterd.

De belangrijkste taak van de IR-afdeling is te communiceren met beleggers buiten de organisatie, maar er kan veel meer strategische waarde worden gegenereerd door dit eenrichtingsgesprek te transformeren naar een dialoog.

Feedback van beleggers is waardevolle informatie voor het bestuur en kan inzicht bieden in het imago van het bedrijf binnen de markt. Door de zorgen van beleggers grondig te bestuderen, kunnen IR-teams het bestuur helpen achterhalen of de gekozen strategie werkt. Vervolgens kan het bestuur de koers waar nodig bijstellen om op de lange termijn succes te behalen en beleggers op de korte termijn tevreden te houden. In dit transformatieve tijdperk blijft onzekerheid een belangrijke uitdaging voor organisaties over de hele wereld, dus deze inzichten kunnen van onschatbare waarde zijn.

Naar de beurs

Strategische overwegingen voor, tijdens en na de beursgang

Meer informatie

Samenvatting

Ons onderzoek onder Investor Relations-professionals laat manieren zien waarop deze afdeling veel meer voor het bedrijf kan betekenen dan slechts de aandeelhouders tevreden houden.

Over dit artikel