Welke verbindingen zijn vereist voor de digitale toekomst van de zorg?

Door Aloha McBride

Ernst & Young, LLP US Government & Public Sector Health Leader

Passionate about the delivery of safe, high-quality healthcare at a reasonable price. Innovator. Dog mom.

22 minuten leestijd 23 oktober 2019

Toon resources

In editie 2019 van New Horizons onderzoeken we hoe de zorgsector kan beginnen met het realiseren van zijn visie van een verbonden gezondheidsecosysteem.

Welkom bij editie 2019 van New Horizons (pdf), EY's jaarlijkse verzameling inzichten over de belangrijkste actuele kwesties rondom gezondheidszorg en welzijn.

Vorig jaar keken we naar de dualiteit van groei: de noodzaak om de bestaande kernactiviteiten te versterken en tegelijkertijd de uitdagingen van een steeds meer verbonden, klantgericht gezondheidsecosysteem aan te gaan. Hoewel die dynamiek nog volop actueel is, hebben we voor dit jaar een andere invalshoek gekozen. Onze gesprekken met cliënten gingen vaak over hun beeld van de toekomst van het gezondheidsecosysteem en hun plaats daarin. Maar inmiddels is de aandacht verschoven naar de beste manier om die toekomst vorm te geven en daarop voort te bouwen.

Het thema dat in deze gesprekken het vaakst terugkomt, is verbinding. Verbinding van mensen met de goederen en diensten die ze gezond houden; met artsen als ze medische zorg nodig hebben; en met elkaar, zodat ze betrokken blijven naarmate ze ouder worden. Maar denk ook aan verbinding tussen zorgbedrijven, zodat een completer beeld van de klant ontstaat en optimale, gepersonaliseerde zorg kan worden geleverd. Het thema voor dit jaar is dan ook om de sprong te maken van verbeelding naar praktijk en te gaan bouwen aan de toekomst. Meer informatie over onze visie op een verbonden gezondheidsecosysteem is te vinden in de video op ey.com/healthconnections.

We presenteren u vier artikelen die voortbouwen op het thema verbindingen, plus enkele fascinerende interviews die laten zien hoe die visie vandaag de dag in de praktijk wordt gebracht.

Ons eerste artikel gaat over de belofte van digitale technologieën voor onze sector, en hoe deze nuttig kunnen worden aangewend voor de kernactiviteiten van organisaties. Aan de hand van onderzoeksgegevens uit meerdere landen bespreken we de verwachtingen van consumenten en artsen over een digitaal ondersteund, verbonden gezondheidsecosysteem. Er bestaat nog steeds een kloof tussen die verwachtingen en de implementatie van het systeem, maar in het artikel schetsen we diverse overwegingen die kunnen worden meegenomen bij het realiseren van digitale zorgcapaciteiten waarmee de kloof kan worden gedicht.

In ons tweede artikel bespreken we hoe we van het huidige fee-for-servicesysteem kunnen evolueren naar een op waarde gebaseerd systeem, dat zorgverleners in staat stelt om patiëntresultaten te verbeteren tegen lagere kosten en de risico's voor betalers beperkt. We bespreken ook hoe een focus op de patiëntervaring de brug kan vormen naar de ontwikkeling van een cultuur die uitgaat van op waarde gebaseerde gezondheidszorg (Value Based Health Care, VBHC). Door de ervaringen van patiënten en artsen in de VBHC-formule te verwerken, kunnen zorgorganisaties betere zorg leveren, de tevredenheid van hun medewerkers vergroten en ervoor zorgen dat mensen op hun gezondheid letten. Dit verkleint de kans dat patiënten uit het netwerk glippen, wat de inkomsten vergroot en toegang biedt tot de gegevens die zorgorganisaties nodig hebben om hun operationele efficiëntie en de volksgezondheid te verbeteren.

Vervolgens richten we onze aandacht op de wereld van private equity (PE), die nog steeds grote belangstelling toont voor de zorgsector. We gebruiken ook hier door EY verzamelde gegevens om de impact van PE-bedrijven op de sector te onderzoeken. Zorgbedrijven boeken de beste resultaten als ze samenwerken met PE-bedrijven die ervaring hebben met de sector. We zien dat deze partnerships doorgaans ten goede komen aan zowel het huidige als het toekomstige bedrijf. Zorgbedrijven krijgen directe toegang tot kapitaal, zodat ze de vereiste capaciteiten kunnen opbouwen om te concurreren in het evoluerende gezondheidsecosysteem. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van de operationele knowhow van PE-bedrijven om hun efficiëntie en focus te verbeteren.

In ons laatste artikel komen we terug op iets dat gevestigde zorgbedrijven al lang weten: klinische zorg levert slechts een kleine bijdrage aan gezondheid en welzijn. De zorgsector wordt steeds meer klantgericht, participatief, resultaatgebaseerd en kostenefficiënt. En de technologieën die ons een verbonden, op het welzijn gericht, altijd en overal toegankelijk gezondheidsecosysteem bieden, zijn vandaag al beschikbaar. Voor het gebruik van die tools is een IT-infrastructuur vereist die is opgebouwd rondom gegevenspersistentie, uitbreidbaarheid en echte interoperabiliteit. Het is een essentiële eerste stap naar de implementatie van de geavanceerde technologieën die ons ter beschikking staan, zoals intelligente automatisering, kunstmatige intelligentie, voorspellende analyse en geïntegreerd beheer van resources en klinische activiteiten.

Het volledige New Horizons-rapport vindt u hier.

Arts die tablet gebruikt tijdens overleg met een patiënt
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Digitale technologieën helpen bij de sprong van verbeelding naar praktijk

De zorgsector moet overwegen hoe de voordelen van nieuwe technologieën kunnen worden gerealiseerd zonder de normale gang van bedrijfsvoering te verstoren.

Digitale zorgtechnologieën versnellen brede veranderingen in de zorgsector op twee belangrijke fronten: verschuiving van het zorgmodel naar preventief, gepersonaliseerd en participatief, en verschuiving van de zorglocatie naar overal en altijd. Maar tot nu toe is de implementatie van digitale zorgtechnologieën wat rommelig geweest, met geïsoleerde activiteiten die gericht waren op een specifieke situatie of een operationeel of administratief probleem.

De markt en de beleidsmakers gaan er vanuit dat de toekomst van de gezondheidszorg digitaal zal zijn. In de VS is in 2018 ongeveer USD 8,1 miljard aan durfkapitaal geïnvesteerd in start-ups op het gebied van zorgdigitalisering, een toename van 42% ten opzichte van het jaar ervoor. Nederland en Estland hebben grote stappen gezet op het gebied van digitale zorg, en overheidsinstanties in het VK en de VS hebben de vooruitgang gestimuleerd met grote investeringen in digitale zorgtechnologieën en zorgverleningssystemen.

Niettemin stellen de consumenten in ons NextWave Health-onderzoek onder consumenten en artsen in vier landen dat er ruimte is voor innovatie. Slechts een op de vier beschouwt het eigen gezondheidssysteem als innovatief in vergelijking met andere digitaal getransformeerde sectoren zoals de detailhandel of de banken. Bovendien vinden zowel consumenten als artsen dat zorgsystemen achterlopen met het introduceren van digitale zorgtechnologieën.

Prestatiegrafieken van de zorgsystemen per land

Er zijn vijf trends die ervoor zorgen dat de kracht van digitale technologie voor verbetering van zorgresultaten kan zorgen:

 1. Gegevens zullen beter worden verbonden, gecombineerd en gedeeld door het gehele gezondheidsecosysteem.
 2. De hele sector krijgt een 'digitale ruggengraat' die de end-to-end ervaring van de patiënt/consument zal transformeren.
 3. Betrokkenheid van personeel en ondersteuning door virtuele medewerkers (vaak achter de schermen) creëren meer tijd voor waardevolle interactie met patiënten.
 4. Digitale technologie ondersteunt de verschuiving van de zorglocatie naar het eigen huis.
 5. Een vraaggestuurde wereldwijde markt op basis van digitale platforms levert positieve netwerkeffecten, waarde en voordelen op.

De argumenten voor verandering zijn duidelijk en worden ondersteund door het verlangen om de zorgbehoeften van mensen te vervullen door dingen beter, slimmer en sneller te doen, tegen aanvaardbare kosten. De zorgsector moet tactischer gaan denken en overwegen hoe de voordelen van digitale technologieën kunnen worden gerealiseerd in een complex zorgsysteem zonder de normale processen te verstoren.

Zowel de consumenten als de artsen in ons onderzoek verwachten dat technologieën voor monitoring op afstand en kunstmatige intelligentie in de komende tien jaar centraal zullen komen te staan bij de levering van zorg. Het beheer van chronische en complexe aandoeningen zal waarschijnlijk worden ondersteund door digitale technologieën die teams op afstand in staat stellen om zorg te bieden aan mensen in hun eigen huis.

Hoewel een mobiel apparaat op zichzelf maar beperkte voordelen biedt, levert het pas echte waarde wanneer het via een platform wordt verbonden met een uitgebreid pakket van diensten. Zowel de consumenten als de artsen verwachten dat de smartphone de interface zal worden om gegevens te bekijken, weloverwogen beslissingen te nemen en te communiceren met het zorgsysteem.

Wat zijn de belemmeringen?

Hoewel er duidelijke succesverhalen bestaan over een effectieve verbetering van zorgkwaliteit en operationele efficiëntie door digitale systemen, zijn er ook enkele behoorlijke belemmeringen voor de implementatie van dergelijke technologie.

Zorgorganisaties hebben niet altijd de juiste digitale capaciteiten. Ze blinken meestal niet uit in het opzetten van activiteiten waarbij digitale knowhow wordt gecombineerd met kennis van klinische, administratieve en zorgsystemen. Een dynamische markt en een beleidsomgeving waar veiligheid en kwaliteit vooropstaat leiden onvermijdelijk tot brede belemmeringen voor implementatie en verspreiding. Enkele voorbeelden:

 • Grote beleidskwesties met betrekking tot de definitie en regulering van digitale zorgtechnologieën
 • Uiteenlopende perspectieven met betrekking tot bewijsnormen (gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeksresultaten versus de 'fail fast and often'-benadering van ondernemers)
 • De timing en schaal van de vereiste kapitaalinvesteringen, om nog maar te zwijgen over kosten en vergoedingen

Menselijke factoren, zoals klinische geschiktheid en overeenstemming met de behoeften van de patiënt, zijn van het grootste belang. Belangrijke factoren bij de adoptie of afwijzing van digitale zorgtechnologieën zijn culturele weerstand tegen veranderende werkpatronen, professionele rollen en loopbaantrajecten; bezwaren met betrekking tot efficiëntie en aansprakelijkheid; en digitale vaardigheden van medewerkers en patiënten.

Vaart zetten achter innovatie en verandering

Uit ons onderzoek kwam duidelijk de verwachting naar voren dat de gezondheidszorg in relatief korte tijd vergaand zal digitaliseren. Zowel consumenten als artsen zien de wijdverbreide toepassing van deze technologieën als praktisch en voordelig. Er is ook steeds meer bewijs voor positieve klinische resultaten en bedrijfsresultaten.

Zowel zorgsystemen als consumenten bevinden zich in een leerfase, maar ze staan open voor een breed scala aan nieuwe zorgmodellen die gebaseerd zijn op technologie, zoals virtuele ziekenhuizen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de zorgsector is ongetwijfeld om de menselijke maat in de zorg te bewaren en tegelijkertijd te profiteren van de vele voordelen die digitale innovaties te bieden hebben.

Zorgorganisaties hebben meer nodig dan alleen een innovatiestrategie. Om op technologisch gebied vaker raak te schieten, moeten organisaties precies weten welk probleem er wordt opgelost en hoe succes eruitziet.

Op weg naar de toekomst

Een cultuurverandering is essentieel. Zorgorganisaties zullen wendbaarder moeten worden en oplossingen moeten ontwikkelen of verwerven die aansluiten bij hun doelstellingen en waarmee ze hun achterstand kunnen inhalen.

Zorgorganisaties en zorgsystemen die veranderingen overwegen, moeten daarbij drie stappen zetten die wij als essentieel beschouwen:

1. Ontwikkelen van een overkoepelende strategie voor digitale transformatie. 

Een nieuw digitaal ecosysteem vereist een nieuw operationeel model dat is gebouwd rondom digitaal ondersteunde producten en diensten die routinematig en efficiënt worden gebruikt in de dagelijkse praktijk. Organisaties moeten beschikken over technologieën en innovatiesystemen waarmee ze diensten en faciliteiten verbonden, digitaal en uiteindelijk slim kunnen maken.

2. Optimaliseren van prestaties door middel van flexibele bedrijfstransformatie.

Design, digital en data moeten met elkaar worden gecombineerd om de intelligente automatisering van front- en backofficeprocessen mogelijk te maken en zowel de ondersteunende activiteiten als de zorgverlening te optimaliseren. Organisaties moeten een ecosysteem bouwen of verwerven waarmee de beste diensten en oplossingen kunnen worden geleverd aan de patiënt-consument en aan de bevolking als geheel.

3. Streven naar verandering van diepgewortelde culturen. 

Creëer een grondig inzicht in de klant – te weten zorgconsumenten, artsen en administrateurs – door middel van gebruikerservaringsstrategieën en mensgericht design. Integreer vanaf het begin vertrouwen, risicobeheer en cybersecurity in producten en diensten om consumenten en medewerkers end-to-end ervaringsrendement te bieden.

De weg vooruit biedt enkele zekerheden: mensen blijven de reden van bestaan van de gezondheidszorg en technologieën zullen steeds weer nieuwe mogelijkheden bieden. De zorg van de toekomst zal een robuuste basis van fundamentele en geavanceerde digitale zorgtechnologieën vereisen waarmee de sprong kan worden gemaakt van verbeelding naar praktijk.

 

Consumenten zullen waarschijnlijk niet wachten tot het zorgsysteem zijn achterstand heeft ingehaald, en dankzij hun altijd aanwezige en ingeschakelde apparaten is dat ook niet nodig.

Arts met tablet bezoekt zwangere vrouw thuis
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Hoe de herdefiniëring van waarde leidt tot nieuwe zorgmethoden

Nu het fee-for-servicesysteem zijn langste tijd heeft gehad, wordt de inkomstenstroom van zorgverleners meer afhankelijk van op waarde gebaseerde factoren.

Een vergrijzende bevolking, meer chronische ziektes, een grotere vraag naar zorg en toenemende kosten vergroten de druk op zorgsystemen wereldwijd, waardoor het gevoel ontstaat dat meedogenloze efficiëntie noodzakelijk is voor succes. Maar veel stakeholders in de gezondheidszorg zien langzaamaan steeds meer in op waarde gebaseerde zorg die zorgverleners beloont voor de kwaliteit van hun zorg in plaats van de hoeveelheid zorg die ze leveren.

Deze verschuiving vraagt om een nieuwe benadering van zorgverlening en nieuwe bedrijfsmodellen. Bij het fee-for-servicesysteem, waarin betalingen gebaseerd zijn op de hoeveelheid geleverde zorg, kunnen zorgconsumenten en betalers moeite hebben om te bepalen welke zorgcomponenten het meest indicatief zijn voor goede resultaten, en kunnen artsen in de problemen komen als ze hun verlangen om hun patiënten te helpen proberen af te stemmen met het opbrengstgestuurde beleid waarmee zorgsystemen in stand worden gehouden.

Gezien de diepgewortelde fee-for-servicecultuur en opbrengstgestuurde modellen zal het enige tijd duren voordat nieuwe benaderingen voet aan de grond krijgen. Hoe overbruggen we de kloof tussen de huidige situatie en een op waarde gebaseerd systeem dat zorgverleners in staat stelt om de resultaten voor patiënten te verbeteren tegen lagere kosten en de risico's voor betalers beperkt? We bespreken hier vier gebieden.

Zorgkwaliteit

34%

van de zorgbetalingen in de VS in 2017 vond plaats op VBHC-basis, een toename van 23% ten opzichte van 2015 volgens het Health Care Payment Learning and Action Network.

1. Houd patiënten en zorgverleners in het oog

Landen over de hele wereld implementeren op waarde gebaseerde benaderingen van gezondheidszorg. Sommige landen, zoals Zweden en het VK, hanteren een brede definitie van waarde en snijden deze concepten zo goed mogelijk toe op hun zorgbehoeften, terwijl andere landen, zoals Nederland en Duitsland, zich meer concentreren op de kosten.

Een eenzijdige focus op kosten kan echter valkuilen met zich meebrengen en duidelijk maken hoe belangrijk het is om te definiëren wat 'waarde' precies betekent voor uw organisatie. Dr. Abi Sundaramoorthy, System High Reliability & Safety Officer bij University Hospitals in Cleveland (VS), stelt dat een overmatige focus op kostenbesparingen niet duurzaam is: vanaf een bepaald punt zullen de patiëntervaring en de zorgresultaten achteruitgaan. Ze ziet ook een verband met burn-out van artsen.

"In de afgelopen 20 jaar is de werklast van artsen afgenomen, vooral tijdens de opleiding, maar toch zien we meer burn-outs", zegt dr. Sundaramoorthy. "Ik denk dat het conflict tussen enerzijds werken in een op winst gerichte omgeving en anderzijds echt geven om patiënten aan deze uitputting bijdraagt."

Door het wegnemen van belemmeringen die kunnen leiden tot morele schade (psychische nood als gevolg van ervaren inbreuk op iemands morele of ethische waarden) en het ondersteunen van de soorten activiteiten die belangrijk zijn voor artsen en hun patiënten zal de waarde verbeteren. Het huidige gefragmenteerde zorgsysteem kan alleen profiteren van VBHC als er rekening wordt gehouden met het perspectief van patiënten. Een patiëntgerichte definitie van VBHC is een goede manier om een te enge focus op kostenbesparing te voorkomen. 

De waarde van data

2. Heroverweeg samenwerkingen en prikkels

Op operationeel niveau is de verschuiving van zorgverlening door één op zichzelf staande zorgverlener naar gecoördineerde, teamgebaseerde zorg cruciaal voor een VBHC-aanpak.

Of zoals dr. Sundaramoorthy het verwoordt: "Historisch gezien werkten artsen meestal alleen, en konden ze alleen de resultaten van hun eigen praktijk bekijken. Een collectieve benadering biedt de mogelijkheid om de natuurlijke variaties in de manier waarop artsen zorg verlenen te bestuderen."

"Gewapend met deze inzichten kunnen we een einde maken aan verkeerd ingezette zorg die kan leiden tot verhoogde kosten en/of slechte resultaten, en kunnen we de meest effectieve methoden identificeren. Naarmate binnen een organisatie meer wordt samengewerkt ter verbetering van de kwaliteit, zullen de kosten natuurlijkerwijs dalen."

De zorgteams van Iora Health bestaan uit een arts, een verpleegkundige en een gezondheidscoach (die relaties opbouwt tussen de patiënten en hun zorgteams). In de meeste gevallen ontvangt het bedrijf een vast bedrag per maand voor elke patiënt, en als het bedrijf besparingen realiseert op de totale zorguitgaven krijgt het een percentage van het bespaarde bedrag.

Naarmate betalers wegbewegen van het fee-for-servicesysteem, worden zorgverleners voor hun inkomsten meer afhankelijk van op waarde gebaseerde factoren. Op zoek naar het juiste evenwicht tussen kosten en kwaliteit zijn sommigen in de VS overgestapt op betalingsmodellen en prikkels die hoogwaardige resultaten belonen en besparingen realiseren. Weer anderen hebben prikkels toegevoegd op basis van volksgezondheidscijfers en individuele stimulansen.

3. Creëer zichtbaarheid in het gehele zorgcontinuüm

Een verbeterde zorgcoördinatie leidt tot betere resultaten en een grotere tevredenheid van zorgconsumenten. Technologie speelt hierbij een grote rol.

Volgens de Future Health Index (FHI) van Royal Philips spelen de geavanceerde verzameling en analyse van gegevens een belangrijke rol in het nieuwe zorgverleningsmodel, en kunnen ze de implementatie van VBHC versnellen. De onderzoekers keken naar 16 landen wereldwijd en vonden een hogere adoptie van VBHC in landen die digitale technologieën gebruiken.

Naast een betere facilitering door het gebruik van elektronische zorgdossiers zijn een grotere klantbetrokkenheid, verbeterde communicatie door artsen en monitoring op afstand essentieel.

Een holistische gegevensstrategie en de technologieën die daaraan bijdragen, maken zichtbaarheid over het gehele zorgcontinuüm mogelijk. Samen stellen ze betalers en zorgverleners in staat om de patiëntenzorg te coördineren en ongewenste variatie, verspilling en fouten te verminderen.

4. Houd rekening met bredere factoren

 

Nu zorgsystemen steeds meer overgaan op VBHC-modellen, groeit de aandacht voor de rol die sociale determinanten van gezondheid (SDoH), zoals economische, emotionele en omgevingsfactoren, spelen in de uitkomsten van zorg. Volgens een door het National Center for Biotechnology Information gepubliceerd onderzoek leidde de toewijzing van meer middelen aan sociale diensten tot aanzienlijk betere zorgresultaten.

Beleidsmakers, zorgsystemen en sociale ondernemers streven steeds meer naar de integratie van sociale en zorgdiensten en vinden nieuwe manieren om deze inspanningen te financieren. Het wegnemen van belemmeringen vanwege SDoH bij het verkrijgen van zorg of vervolgbehandelingen, is een centraal onderdeel geworden van veel op waarde gebaseerde zorgstrategieën.

 

Rekening houden met het patiëntperspectief en aannemen van een flexibele vorm van betrokkenheid zijn belangrijke onderdelen van een brede definitie van VBHC. Bij iedere patiënt speelt een samenspel van complexe emotionele en psychologische factoren (die ook nog eens worden beïnvloed door zijn of haar omgeving). Daarom moeten artsen een flexibele en empathische aanpak hanteren om compliance en opvolging te verzekeren.

Bloeddrukmeting bij man met downsyndroom
(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Hoe beïnvloedt private equity de gezondheid van de zorg?

Tot de voordelen behoren verbeteringen in het volgen van de patiënttevredenheid, het aantrekken van talent en de naleving. Maar de relatie blijft complex.

De interesse van PE-investeerders in de zorgsector lijkt voorlopig nog niet af te nemen. Sterker nog, de realiteit is precies het tegenovergestelde. PE-bedrijven blijven in de sector investeren omdat ze worden aangetrokken door de veerkracht ervan gezien de potentieel volatiele markten en de veronderstelde kans op aantrekkelijke rendementen.

2018 was een fantastisch jaar voor PE in de zorgsector met in totaal USD 32,9 miljard aan investeringen in 647 transacties in de VS, ofwel twee keer zo veel als in 2014. PE-bedrijven investeerden in 2018 bovendien USD 10,7 miljard in 279 deals buiten de VS. En van alle PE-bedrijven deed een op de zeven in 2018 minstens één investering in de zorgsector.

Private equity-investering in grafiek van Amerikaanse gezondheidszorg

De verspillende en gefragmenteerde zorgsector kan veel leren van PE-bedrijven, die traditioneel gericht zijn op het vergroten van waarde door inefficiënties te elimineren, operationele modellen te verbeteren en markten te consolideren. Het lijkt erop dat de toekomst veel kansen zal bieden. De gezondheidszorg zal niet alleen een belangrijke economische factor blijven, maar ook doorlopend worden blootgesteld aan disruptieve veranderingen.

De relatie tussen PE en gezondheidszorg kan echter ongemakkelijk zijn. Er zijn zorgen rond de mogelijke implicaties van PE-investeringen, inclusief potentiële belangenconflicten. Het idee is vaak dat PE-bedrijven maar beperkt invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van zorgverleners, de zorgresultaten en de patiënttevredenheid.

Om de marktperceptie te peilen, hebben we een groep oprichters en executives geïnterviewd die een PE-investering in hun bedrijf hebben meegemaakt.

Voor investering beschikbare middelen

USD 427 miljard

De hoeveelheid droog kruit (beschikbare kapitaalreserve) van PE-bedrijven in maart 2018 volgens de American Investment Council

De ervaring met PE-investeringen is overwegend positief

We spraken met meer dan 80 oprichters van zorgbedrijven en executives met directe ervaring met PE-investeringen in hun artspraktijk of zorgorganisatie. Het goede nieuws: 90% van de respondenten zegt dat de PE-betrokkenheid bij hun bedrijf over het algemeen positief is en ruim 80% van de respondenten meldt dat het zeer waarschijnlijk is dat ze in de toekomst PE-investeringen zullen overwegen.

Niet alleen wordt PE beschouwd als een factor die een positieve algemene impact op zorgbedrijven heeft, maar ook voor een scherpere focus op kwaliteit en klinische diensten zorgt.

Algehele evaluatie van de impact van de private equity-fondsen

Niet alleen bieden ze beter toegang tot kapitaal, maar PE-investeerders ondersteunen zorgbedrijven ook in hun investeringsportfolio met knowhow op het gebied van management, verzameling en analyse van gegevens en compliancesystemen.

Private equity-investeerders voeden investeringsgrafieken

Er blijft echter enige bezorgdheid bestaan over PE. Een CEO van een thuiszorgbedrijf vat het goed samen: "Ik vind dat sommige PE-mensen te veel hooi op hun vork nemen en de gevoeligheden van klinische zorg niet begrijpen. In de zorg kan een delicate kwestie soms leiden tot lagere prestaties, maar PE-mensen grijpen al in voordat er goed naar is gekeken."

Vooruitkijken

Bij een PE-deal moet vooraf goed worden bekeken hoe de relatie tot een succes kan worden gemaakt, en moeten potentiële geschillen door uiteenlopende verwachtingen van investeerders en bedrijfseigenaren worden geïdentificeerd en opgelost. Bij een juiste aanpak kunnen partnerships tussen PE-bedrijven en zorgbedrijven uitstekende resultaten opleveren.

Executives, bedrijfseigenaren en PE-investeerders die een PE-transactie overwegen moeten niet alleen kijken naar de behoefte aan een directe bron van kapitaal, maar zouden ook de volgende vraag moeten beantwoorden:

Hoe kan voor beide partijen waarde worden ontsloten?

Door waardecreatie kan het bedrijf transformeren en wordt de levensvatbaarheid op langere termijn vergroot. Er zijn meerdere manieren om waarde te creëren: door digitale transformatie, herschikking van activa of herpositionering om nieuwe markten te betreden.

Met de lakmoesproef is te bepalen of een potentiële investeringspartner de juiste ondernemers- en managementcapaciteiten heeft als aanvulling op de domeinexpertise van de eigenaren, zodat het bedrijf nieuw leven kan worden ingeblazen. Afstemming omvat onder meer:

 • Overeenstemming over de gevalideerde bedrijfsprocessen die waarde zullen genereren.
 • Onderhouden van relaties en governance inclusief de bereidheid om samen te werken aan doorlopende vernieuwing, zodat het bedrijf relevant blijft voor de toekomst.
 • Erkennen dat waardecreatie in de zorg leidt tot langetermijninvesteringen. Marktsegmenten en nieuwe technologieën zullen zich met verschillende snelheden ontwikkelen, dus waarop moet worden ingezet om een optimale afstemming tussen markt, product en timing te realiseren?

Is risico tweerichtingsverkeer?

Beide partijen moeten vooronderzoek doen op commercieel, operationeel, IT-, HR- en cybergebied. Naast het traditionele financiële, operationele en fiscale onderzoek moet worden gekeken naar de sociale, governance- en milieuaspecten. Het is cruciaal dat partners op de volgende manieren bij de zaak worden betrokken:

 • Afstemming van verwachtingen en vereisten rondom risico en beloning
 • Aandacht voor de vaak onzichtbare culturele en organisatorische factoren die essentieel zijn voor het creëren van een stevige basis voor elke zakelijke relatie
 • Beheer van bedrijfscontinuïteit en risico's en een nauwkeurige inschatting van de complexiteit van een schaalvergroting naar meerdere regio's of marktsegmenten

Is sectorkennis van belang? 

Door de complexiteit van investeren in de zorg (denk aan de wetenschappelijke aspecten, de regelgeving en de betalingsmechanismen) hebben PE-bedrijven die gespecialiseerd zijn in de sector een voorsprong. De uitkomsten van ons onderzoek wijzen erop dat de mensen die de zorgsector het beste kennen het meest succesvol zijn. Om in de zorgsector succesvol te zijn, is het volgende nodig:

 • Verwerven van diepgaande sectorkennis en een hoge mate van vertrouwdheid met het werken in een sterk gereguleerde omgeving.
 • Inzien dat gezondheidszorg mensenwerk is. Omdat het behalen van resultaten met patiënten een belangrijke motivatie is voor zorgverleners, moet dit ook een wezenlijk belang zijn van investeerders.
 • Uitdagen en valideren van aannames met betrekking tot markttrends, de prestatiedoelen van het bedrijf en nieuwe, uitgebreide kansen voor zowel het bedrijf als de eigenaren.

Het managen van klinische processen kan complex zijn en zorginstellingen veranderen vaak maar moeilijk van koers. Inzicht in de beperkingen van de sector en de bereidheid om de complexiteit van elkaars activiteiten te begrijpen kan resulteren in een duurzame relatie met PE die positief uitwerkt op de gezondheid van zorgbedrijven.

Stel kijkt naar zwangerschapsecho op beeldscherm
(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Verbindingen leggen voor de klantgerichte zorg van vandaag en morgen

We hebben de technologie. Maar we hebben de juiste infrastructuur nodig om stakeholders met elkaar te verbinden en een naadloze, op toestemming gebaseerde gegevensuitwisseling te ondersteunen.

Gevestigde zorgbedrijven weten al lang dat klinische zorg slechts een kleine bijdrage levert aan gezondheid en welzijn. Doordat we langer leven en chronische aandoeningen steeds vaker voorkomen, is de zorg echter complexer geworden en is deze van het eigen huis en de lokale gemeenschap verplaatst naar gespecialiseerde faciliteiten die toegerust zijn om diagnoses en behandelingen uit te voeren.

Dit heeft geleid tot ongelooflijke resultaten, maar ook tot een systeem dat vrijwel uitsluitend gericht is op ziekenzorg en dat uiteindelijk onhoudbaar is.

Zoals u hebt gelezen, moet de gezondheidszorg meer klantgericht, participatief, resultaatgebaseerd en kostenefficiënt gaan werken. En de technologieën die ons een verbonden, op het welzijn gericht, altijd en overal toegankelijk gezondheidsecosysteem bieden, zijn vandaag al beschikbaar.

Daarbij ontbreekt echter een essentieel kenmerk van een verbonden gezondheidsecosysteem: een IT-infrastructuur die alle stakeholders met elkaar verbindt en een naadloze, op toestemming gebaseerde gegevensuitwisseling ondersteunt. Deze infrastructuur is, in combinatie met gemeenschappelijke datamodellen (die verder gaan dan Application Program Interfaces (API's)), een essentiële voorwaarde voor participatieve gezondheidszorg.

De visie van zorg die altijd en overal toegankelijk is, vereist een naadloze maar op toestemming gebaseerde uitwisseling van gegevens tussen stakeholders (of het nu gaat om consumenten, die in toenemende mate worden gezien als eigenaar van de gegevens, of bedrijven die de tools leveren waarmee de gegevens worden vastgelegd). Het delen van gegevens vereist op zijn beurt een IT-platform met enkele essentiële kenmerken: het moet de opslag en koppeling van gestructureerde en ongestructureerde gegevens mogelijk maken; de gegevens moeten onafhankelijk bestaan van de toepassingen waarmee deze worden gegenereerd; en de gegevens moeten toegankelijk zijn via een scala aan interfaces.

Het onderdeel van een participatief gezondheidsecosysteem

Digital tot een succes maken

De technologieën die momenteel worden geïmplementeerd, zoals kunstmatige intelligentie (AI), robotic process automation (RPA) en blockchain, zijn nodig om een sterkere focus op welzijn mogelijk te maken. Ze vereisen echter wel datasets van een geschikte grootte, kwaliteit en variëteit om nauwkeurige of optimale resultaten te kunnen leveren. Om effectief te zijn, hebben deze tools platforms nodig waarmee de gestructureerde en ongestructureerde gegevens die worden gegenereerd door consumenten, zorgverleners, betalers en nieuwkomers in de zorg kunnen worden geïntegreerd.

Veel van deze technologieën worden nu al gebruikt voor zorgverlening. Zorgdossiers worden ingevuld met behulp van geautomatiseerde processen en natuurlijke taalverwerking. Medische beeldvorming wordt getransformeerd door de toepassing van machine-learning algoritmes. Beelden waarop geen problemen worden aangetroffen, worden geïdentificeerd en geclassificeerd, zodat radiologen zich kunnen richten op de echte probleemgevallen. Deze systemen zullen uiteindelijk slim genoeg worden om het besluitvormingsproces van artsen te ondersteunen.

AI zal in toenemende mate worden gebruikt voor diagnose en behandeling. Het algoritme IDx-DR van IDx Systems is bijvoorbeeld een nieuwe tool voor het diagnosticeren van diabetische retinopathie. Dit product is het dertiende op AI gebaseerde algoritme dat door de FDA is goedgekeurd sinds het algoritme voor interpretatie van cardiale MRI-beelden van Arterys in 2017. Maar het verschil tussen IDx-DR en de eerder goedgekeurde algoritmes is dat dit algoritme als eerste ooit screeningsbeslissingen kan nemen zonder dat een aanvullende menselijke interpretatie nodig is. Het algoritme ondersteunt de vereiste hogere bewijsniveaus en is het eerste dat is goedgekeurd op basis van een prospectieve klinische studie.

Bij de inzet van digitale tools op basis van dataplatforms is een scherpe focus op de gebruikservaringen van consumenten en artsen essentieel. Dit kan consumenten aanmoedigen om goed op hun gezondheid te blijven letten en de grote hoeveelheid routinetaken van zorgverleners verminderen, wat het werkplezier ten goede komt. Het aanpassen van interfaces, gezondheidswenken en behandelplannen op maat vereist een beter begrip van individuele personen (en hun omgeving) dan de zorgsector op dit moment kan realiseren.

Blockchain- en cloudoplossingen bieden de betrouwbaarheid en veiligheid die nodig zijn om vertrouwen te kweken bij stakeholders en maken een naadloze, op toestemming gebaseerde gegevensuitwisseling mogelijk. Ze voorzien in een veilige (en verifieerbare) opslag en overdracht van gegevens binnen een organisatie. Ze bieden de belofte van gestroomlijnde activiteiten en een verbeterde bescherming tegen online bedreigingen.

De brug naar morgen bouwen

Platformgebaseerde bedrijven zullen consumenten aanmoedigen om hun gegevens te delen, om deze vervolgens te integreren en te gebruiken voor nieuwe oplossingen die gericht zijn op welzijn en preventie. Hierdoor zullen ze hun bereik kunnen uitbreiden naar het dagelijks leven van consumenten. Ze zullen ook eerder in de waardeketen inkomsten kunnen generen door samen te werken met zorgconsumenten voordat deze ziek worden.

Zowel gevestigde zorgorganisaties als nieuwkomers moeten begrijpen wat hun rol zal zijn in een platformgebaseerd gezondheidsecosysteem en hoe ze hoogwaardige zorg kunnen leveren, concurrerend kunnen zijn en inkomsten kunnen genereren.

Hieronder staan enkele punten waar zorgorganisaties rekening mee moeten houden bij hun overwegingen rondom de uitvoering van deze transformatie.

1. Begin met een transformatiegerichte strategie

Hoe gaat u samenwerken met het bredere gezondheidsecosysteem? Stel een transformatieagenda op die de huidige bedrijfsactiviteiten optimaliseert en tegelijkertijd de toekomstige activiteiten ontwikkelt en versterkt. Kies voor een aanpak met meerdere horizons om innovatieve diensten iteratief in de markt te introduceren, en richt u daarbij op het individu. Kies een bedrijfsbrede doelstelling en gebruik de beste werkmethoden uit verandermanagement en operationeel herontwerp om consequent naar dat doel toe te werken.

2. Verklein de kern en streef naar wendbaarheid

De weg vooruit is om kernfunctionaliteit te behouden waar al IT-infrastructuur aanwezig is (in de gezondheidszorg omvat de IT-omgeving zowel ERP als EMR), en daarnaast te investeren in aanpasbare infrastructuur die een verbonden ecosysteem ondersteunt.

Zorgbedrijven kunnen hun legacysystemen optimaliseren terwijl ze overgaan op een open architectuur en blockchainoplossingen, en klantgerichte zorgtoepassingen ontwikkelen die zijn gebaseerd op leveranciersneutrale platforms.

Opnieuw beginnen biedt de mogelijkheid om systemen vanaf het begin correct op te bouwen. Creëer een aanpasbaar IT-systeem voor zorgverlening dat:

 • Naadloze, op toestemming gebaseerde gegevensuitwisseling ondersteunt
 • Gegevens apart opslaat van de toepassingen die deze verzamelen, bewerken en weergeven
 • Interfaces heeft die zijn toegesneden op specifieke gebruikers en gebruiksscenario's
 • Overal en altijd toegankelijk is

3. Bouw intelligente geautomatiseerde systemen

Intelligente automatisering is de integratie van robotica met meerdere componenten van verschillende opkomende technologieën. In de gezondheidszorg omvat dit robotic process automation (RPA) van zowel back- als frontoffice (d.w.z. de interactie met patiënten), cognitieve analyse, andere digitale automatiseringstools op basis van technologieën zoals het Internet of Things en een scala aan AI-oplossingen die zowel operationele als zorgactiviteiten ondersteunen.

4. Integreer vertrouwen

Creëer een risicobewuste mentaliteit en integreer vanaf het begin vertrouwen in diensten en producten. Dat houdt het volgende in:

   
 • Breng de gegevensstromen binnen uw organisatie in kaart
 • Onderzoek bedrijfsprocessen op aanwezige risico's
 • Beoordeel nieuwe producten of diensten zorgvuldig alvorens ze te implementeren
 • Integreer controlemechanismen in het beheer van elk project
 

Dit helpt organisaties om de juiste strategische beslissingen te nemen en de resultaten te boeken die ze voor ogen hebben. In de zorgsector omvat dit de cybersecurity van medische apparatuur en wearables, evenals traditionele risicodiensten die worden ondersteund door analysetechnologieën.

Luister naar een samenvatting van het audioboek van het EY New Horizons-rapport uit 2019.

U kunt het audioboek ook vinden op:

 • iTunes (for iOS users)
 • Google Play Music (voor Android-gebruikers / alleen in de VS en Canada)
 • Spotify (voor iOS- en Android-gebruikers / kan worden beluisterd via smartphones en tablets) 

Samenvatting

We worden allemaal uitgedaagd om ons opnieuw een voorstelling te maken van mogelijkheden in de zorg tot de realisatie van een nieuw, verbonden gezondheidsecosysteem. Daarbij moet de focus liggen op verbindingen, met name tussen zorgbedrijven, zodat een vollediger beeld van de consument ontstaat en optimale, gepersonaliseerde zorg kan worden geleverd, een heel leven lang.

Over dit artikel

Door Aloha McBride

Ernst & Young, LLP US Government & Public Sector Health Leader

Passionate about the delivery of safe, high-quality healthcare at a reasonable price. Innovator. Dog mom.