4 minuten leestijd 1 april 2022
Ebusco bussen

Beursnotering als bekroning voor busfabrikant Ebusco

Door Hans Lemmens

EY Netherlands Audit Partner

Building a Better Working World door grote, complexe, internationale (beursgenoteerde) klanten te verbinden met de start- en scale-up community.

4 minuten leestijd 1 april 2022

Ebusco groeide in tien jaar tijd van start-up tot beursfonds in elektrische bussen.

In het kort

  • Bij de oprichting van Ebusco was er nog geen enkele vraag naar elektrische stads- en streekbussen.
  • Ebusco is opgenomen in EYnovation, bedoeld voor start-ups en scale-ups die versneld en duurzaam willen groeien.
  • 10 jaar van groei leidde in 2021 tot een succesvolle beursgang, waarbij EY advies en ondersteuning heeft geboden.

Toen de jonge ondernemer Peter Bijvelds (1978) in 2012 de fabrikant van elektrische stads- en streekbussen Ebusco oprichtte, was er eigenlijk niemand die op dergelijke voertuigen zat te wachten. Velen betwijfelden zelfs of er in de toekomst ooit vraag naar zou kunnen komen. Zij kregen ongelijk, want tien jaar later nemen in zeven Europese landen ruim 350 bussen van de in Deurne gevestigde onderneming deel aan het verkeer.

Niet lang na de oprichting van Ebusco was het EY dat wel wat zag in de plannen van Bijvelds. Zijn onderneming ging deel uitmaken van EYnovation, een netwerk van EY voor start-ups en scale-ups die versneld en duurzaam willen groeien. In die beginjaren stond EY de jonge onderneming met raad en daad terzijde. Dit speelde zich allemaal af nog voor het moment dat de huidige CFO Paul van Beers (1965) bij Ebusco in dienst trad. Na een carrière van 25 jaar in de accountancy en M&A dacht hij na over het vervolg van zijn loopbaan. “Mijn droom was om nog eens in het bedrijfsleven aan de slag te gaan om zelf keuzes te kunnen maken in plaats van alleen adviseren.”

Succesvolle financieringsronde

Van Beers vond voor een periode van anderhalf jaar emplooi als chief risk officer bij een bedrijf in de sector automotive. Hij herstructureerde het bedrijf en verkocht het uiteindelijk aan een nieuwe aandeelhouder. In 2016, toen hij op zoek was naar een nieuwe interimklus, werd Van Beers benaderd met de vraag of hij eens een dagje naar de cijfers in een Excell-sheet wilde kijken, opgesteld door een bedrijf dat zich voorbereidde op een kapitaalronde. Dat bedrijf was Ebusco. Van Beers: “Mede dankzij een door EY uitgevoerde waardering werd die kapitaalronde uiteindelijk een succes en kwam ING bij Ebusco als aandeelhouder aan boord.” Ebusco vroeg vervolgens aan Van Beers of hij bereid was om invulling te geven aan de financiële functie van het met twaalf medewerkers toen nog in omvang bescheiden bedrijf.

Van Beers geloofde in de potentie van Ebusco en hapte toe. In de jaren die volgden, groeide Ebusco hard. Zozeer zelfs dat de onderneming in het boekjaar 2019 voldeed aan de wettelijke criteria die ertoe verplichten om de jaarrekening door een accountant te laten controleren. Dat er al een relatie was met een accountants- en advieskantoor betekende niet automatisch dat EY die rol op zich zou nemen. “Maar de aandeelhouders wilden het graag”, legt Van Beers uit. “Met in het achterhoofd het idee dat dit bij een latere aandelenverkoop positief zou uitpakken, wilde zij graag profiteren van het kwaliteitsstempel van EY.”

Plezier van de audit

Een onderneming die controleplichtig wordt, krijgt met een heleboel regels en ook nog eens extra kosten te maken. Toch heeft Van Beers er bepaald geen slecht gevoel aan overgehouden van de beslissing om met EY door te gaan. “Integendeel. In de praktijk heb ik er meer plezier dan last van gehad. De audit is natuurlijk een redelijk standaardproduct waar je op verschillende manieren invulling aan kunt geven. Op grond van mijn ervaring als accountant bij een middelgroot bureau weet ik dat het draait om wat je als accountant voor toegevoegde waarde aan de klant levert. Wat dat betreft woog de bewuste teamsamenstelling door EY vanuit EYnovation in positieve zin mee; de medewerkers hadden niet alleen verstand van audit maar ook van bedrijven in een groeifase zoals Ebusco.”

Na jaren van dubbelcijferige groei voorzag Ebusco eind 2020 dat het in de jaren daarna financieel zou gaan knellen. Om de groei, en zelfs een versnelling daarvan, te kunnen blijven financieren, zouden de aandeelhouders weer kapitaal moeten bijstorten. Een situatie die natuurlijk niet eindeloos kon voortduren en zich bovendien slecht verhield met de ambitie van Ebusco om uit te groeien tot wereldspeler. Een beursgang was volgens aandeelhouders en directie de aangewezen weg om kapitaal op te halen. Dat was nogal een overgang voor Ebusco: van een startup met een dozijn medewerkers naar een, zoals Van Beers het uitdrukt, ‘speler in de Champions League van het bedrijfsleven’ met meer dan driehonderd werknemers en als beursgenoteerd bedrijf volop in de picture.

Rust en overzicht

De CFO van Ebusco had niet eerder een beursgang meegemaakt. “We kregen zoveel extra werk op ons bordje dat het begon te wringen in de organisatie. Met een beursgang haal je heel veel complexiteit in huis. Je krijgt met allerlei tot dan toe onbekende regels en richtlijnen te maken.” Dat was het moment dat Ebusco besloot een beroep te doen op een adviesteam van EY. “Dan heb je de zekerheid dat je ondersteuning krijgt van professionals die vaker met dat bijltje hebben gehakt. De teamleden weten precies aan welke verplichtingen je moet voldoen en waar de bottlenecks in het traject naar een beursnotering zitten. Het is niet alleen dat zij veel kennis en capaciteit meebrengen, maar ook dat zij goed met stress kunnen omgaan en heel praktisch meedachten. Dat was een grote plus van de professionals van EY. Het gaf ons rust en overzicht.”

Hoewel zijn ervaringen dus positief zijn, zegt Van Beers a priori niet erg onder de indruk te zijn van een groot accountantskantoor met een wereldwijd bekende firmanaam. “Voor mij maken in eerste instantie vooral de mensen het verschil, dus dat is ook vooral een compliment aan het team dat ons heeft ondersteund.”

Proactief meedenken

Van Beers typeert de samenwerking tussen de financiële afdeling van Ebusco met enerzijds het audit-team en anderzijds het adviesteam van EY als een geoliede drie-eenheid. Die situatie duurde voort tot het moment van de beursgang, op 22 oktober 2021. Regelgeving voor beursfondsen bepaalt dat de advies- en auditfunctie na een beursgang onverenigbaar zijn. Van Beers: “De rol van het audit team is met de komst van een Raad van Commissarissen en een audit comittee anders dan voorheen, maar het proactief meedenken en het informele overleg zijn gebleven. Onze auditor helpt ons om vooruit te kijken en signaleert hobbels in een zodanige fase dat die later niet uitgroeien tot problemen”, aldus Van Beers die regelmatig contact heeft met de controlerend accountant. Hij is blij dat het audit team zijn werkzaamheden na de beursgang in ongewijzigde samenstelling voortzet. “Dat is vertrouwd, dan hoeven wij niet iedere keer uit te leggen waar we hier mee bezig zijn.”

Samenvatting

Van een start-up met een dozijn medewerkers naar een ‘speler in de Champions League van het bedrijfsleven’. CFO Paul van Beers van de Elektrische-busfabrikant Ebusco zag het in een periode van vijf jaar realiteit worden. In alle groeifases van de onderneming speelde EY een cruciale rol. Ebusco was lid van EYnovation, het EY-netwerk voor start-ups en scale-ups en toen de busfabrikant controleplichtig werd, wilde het bedrijf EY graag als externe auditor. Een voorlopig hoogtepunt voor Ebusco was de beursgang in 2021, waarbij een adviesteam van EY de onderneming begeleidde. Van Beers was blij met die ondersteuning. “Het gaf ons rust en overzicht.”

Over dit artikel

Door Hans Lemmens

EY Netherlands Audit Partner

Building a Better Working World door grote, complexe, internationale (beursgenoteerde) klanten te verbinden met de start- en scale-up community.