Persbericht

15 juli 2020 Amsterdam, NL

Reactie EY op AFM onderzoeksrapport 2019

De AFM is positief over de wijze waarop de grotere accountancy kantoren invulling geven aan kwaliteit en over het vermogen van de sector om te veranderen.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Assurance Audit Auditkwaliteit
  • Toezichthouder AFM publiceerde vandaag het onderzoeksrapport 2019.
  • De AFM is positief over de wijze waarop de grotere accountancy kantoren invulling geven aan kwaliteit en over het vermogen van de sector om te veranderen.
  • Ook de komende jaren blijft EY zich inzetten om continu te leren en verder te verbeteren. Het rapport van de AFM is hier belangrijke input voor

Vandaag heeft toezichthouder AFM het onderzoeksrapport 2019 gepubliceerd. De AFM is positief over de wijze waarop de grotere accountancy kantoren invulling geven aan kwaliteit en over het vermogen van de sector om te veranderen. Wij zijn verheugd met de bevestiging dat de goede stappen zijn en worden gezet.

Wij zijn trots op onze mensen die zich hiervoor in de afgelopen jaren hebben ingespannen en op het resultaat dat wij als organisatie en als grootste kantoren in de sector hebben bereikt. Ook in de komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om continu te leren en verder te verbeteren. Het rapport van de AFM is hier een belangrijke input voor. 

Rob Lelieveld: “De ontwikkeling die wij sinds 2017 hebben doorgemaakt, is enorm en alleen samen met al onze mensen hebben wij dit kunnen bereiken. De mogelijkheden om verder te verbeteren zullen wij evalueren en passen heel goed in ons streven om onszelf continu te blijven uitdagen en verder te verbeteren. Onze cultuur is er op gericht om kwalitatief goede controles uit te voeren, het publieke belang voorop te stellen en continu te leren en te verbeteren. Het AFM onderzoek bevestigt onze kwaliteitsgerichte cultuur.”

Dit rapport is ook behulpzaam voor de kwartiermakers. Wij zullen de komende jaren in overleg met alle stakeholders actief samenwerken om de kwartiermakers zo goed mogelijk bij hun opdracht te ondersteunen. Wij benadrukken het belang van goede samenwerking tussen alle stakeholders in de keten om het vertrouwen in de sector en de kwaliteit van de financiële verslaggeving duurzaam te borgen.