Persbericht

26 januari 2021 Amsterdam, NL

Richard van Zwol benoemd tot lid raad van commissarissen EY Nederland

Richard Zwol volgt Steven van Eijck op die twee termijnen heeft volgemaakt.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

  • Drs. Richard van Zwol (55) treedt per 1 februari 2021 toe als lid van de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland.
  • Hij volgt Steven van Eijck op die vanwege het bereiken van het einde van de tweede en daarmee laatste termijn niet meer benoembaar is.

 

Richard van Zwol is sinds 1 oktober 2017 Staatsraad, lid van de Afdeling advisering van de Raad van State. In de periode 2013-2017 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2007-2011 bekleedde hij die functie op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011-2013 op het ministerie van Financiën. Hij was sherpa van Nederland bij de G20 in 2009/2010 en secretaris van de kabinetsformaties in 2003 en 2006/2007. Voorheen was hij ambtenaar op de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken. Van Zwol studeerde juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op het bestuur van de accountantsmaatschap en op de algemene gang van zaken binnen EY Nederland. Steven van Eijck heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. De raad van commissarissen, de raad van bestuur en het bestuur van EY Accountants zijn Steven hier zeer erkentelijk voor.

De raad van commissarissen van EY Nederland bestaat per 1 februari 2021 uit de volgende vijf leden: Pauline van der Meer Mohr (voorzitter), Monique Maarsen, Tanja Nagel, Patrick Rottiers en Richard van Zwol.