Persbericht

1 februari 2022 Amsterdam, NL

EY pensioenadviesteam verwelkomt Tim Burggraaf

EY en HVG Law zetten breed in op multidiscplinair pensioenadvies en breiden team uit met Tim Burggraaf.

Perscontact
Hildegard Elgersma

EY Nederland Associate Partner CFO Consulting

Enthousiast. Gedreven. Verbindend. Is de leider van het multidisciplinaire team dat werkgevers en pensioenfondsen en – uitvoerders adviseert over de pensioentransitie (Wet Toekomst Pensioenen).

Related topics Pensioenen

EY zet breed in op multidiscplinair pensioenadvies en breidt team uit met Tim Burggraaf.

Dat de transformatie naar het nieuwe pensioenstelsel grote gevolgen heeft voor werkgevers, pensioenfondsen, verzekeraars en uitvoeringsorganisaties is inmiddels bekend. Maar heeft u al nagedacht wat dit specifiek voor u zal betekenen? Wat is de mogelijke impact en hoe gaat u dit aanpakken? En hoe deze transitie past in het (grotere) toekomstperspectief? Juist om u bij te kunnen staan bij dit soort vraagstukken hebben wij besloten om het multidisciplinaire pensioenteam van EY uit te breiden en te versterken.

De verwachting van EY is dat deze transformatie niet de laatste zal zijn en dat de sector zich verder zal ontwikkelen naar focus op “individual financial wellbeing”. Internationaal zien wij deze ontwikkeling al en wij verwachten dat dit ook in Nederland meer die kant uitgaat. Door nu verder te kijken dan de tijdlijnen en de impact van het nieuwe pensioenstelsel, zal het eenvoudiger zijn te anticiperen op de ontwikkelingen in de toekomst. Wij denken graag met u mee over een toekomstbestendige oplossing en de weg daar naartoe.

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, rekening houdend met en in overleg met alle stakeholders. Ons pensioenteam bestaat uit ruim 40 specialisten met diverse expertises en achtergronden, zodat wij u bij alle aspecten van de transformatie kunnen helpen. Denk daarbij aan vraagstukken omtrent datakwaliteit, de (mogelijkheden) voor koppeling van de (deel-)administraties, IT, processen, customer journey en juridische vraagstukken zoals invaren en evenwichtige belangenafweging. Daarnaast vraagt het pensioenakkoord om een veel actievere houding van de werknemers. Hoe kunt u de werknemers activeren en hoe past u hetgeen we weten van behavioral finance toe om daar te komen? Binnen de Financial Services Organisatie (FSO) brengt EY de verschillende benodigde specialismen over de gehele breedte samen. In deze multidisciplinaire opdrachten wordt vaak samengewerkt met HVG Law (de strategische alliantie partner van EY Tax in Nederland).

Met ingang van 1 februari 2022 is de multidisciplinaire pensioenadvies praktijk uitgebreid en versterkt met Tim Burggraaf, associate partner bij EY. Tim heeft uitgebreide ervaring in het adviseren op het gebied van pensioen en beloning en ziet er naar uit samen met de andere collega’s de pensioensector te helpen bij de transformatie. Behalve actuariële en pensioentechnische opleidingen, heeft Tim onlangs een Master Gedragswetenschappen gedaan met de focus op activatie van werknemers in het kader van hun eigen financiële pensioentoekomst en daar met verschillende ondernemingen de afgelopen jaren transformatieprojecten over gedaan. Misschien wilt u ook bij de transititie in het kader van het pensioenakkoord al een stap maken richting het ontwikkelen van meer verantwoordelijkheid van werknemers als het gaat om hun pensioen. In dat geval delen wij graag onze kennis en ervaring met u.

Neem gerust contact met ons op, zodat wij kennis met u kunnen maken en wij samen kunnen kijken waar wij u mee kunnen helpen.