Persbericht

26 april 2022 Amsterdam, NL

Wijziging samenstelling raad van commissarissen

Pauline van der Meer Mohr legt per ultimo 2022 haar lidmaatschap en voorzitterschap van de raad van commissarissen van EY in Nederland neer.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Publiek belang
  • Pauline van der Meer Mohr legt per ultimo 2022 haar lidmaatschap en voorzitterschap van de raad van commissarissen van EY in Nederland neer. Dat is zes maanden voor het aflopen van haar tweede en laatste termijn.
  • Hiermee wordt voorkomen dat medio 2023 gelijktijdig twee vacatures ontstaan in de raad van commissarissen van EY en ontstaat ruimte voor Pauline voor het aanvaarden van andere verantwoordelijkheden buiten EY.
  • Pauline is sinds 1 juli 2015 voorzitter van de raad van commissarissen van EY Nederland.

 

Pauline van der Meer Mohr

De raad van bestuur van EY Nederland is Pauline zeer erkentelijk voor haar betrokkenheid en inzet als commissaris. Volgens voorzitter Jeroen Davidson speelde Paulien een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van EY tot één van de leidende organisaties op het gebied van accountancy, taxen consultancy dienstverlening in Nederland.

Pauline van der Meer Mohr: “Ik koester de periode waarin wij als eerste raad van commissarissen van EY het interne toezicht hebben mogen opzetten. In de afgelopen uitdagende jaren heeft EY grote stappen gezet naar herstel van vertrouwen en verduurzaming van de kwaliteit van de dienstverlening. Ik ben mijn collega’s in de raad van commissarissen dankbaar voor de plezierige samenwerking en heb het volste vertrouwen dat EY succesvol zal zijn op de ingeslagen weg.”

Het voornemen is dat het voorzitterschap van de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2023 zal worden overgenomen door Richard van Zwol. Richard is sinds februari 2021 lid van de raad van commissarissen van EY.