Persbericht

30 november 2022 Amsterdam, NL

Statement over samenwerking tussen EY, hoogleraren en AIO’s

Hoogleraren, bijzondere hoogleraren en AIO’s in dienst van of als partner verbonden aan EY zijn zich bewust van hun bijzondere positie en werken vanuit vier uitgangspunten.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Publiek belang
  • Als werkgever biedt EY zijn medewerkers en partners een exceptionele werkervaring. Vanuit dit beginsel krijgen medewerkers en partners met ambities in de wetenschap ruimte om die ambities na te streven.
  • Dat doen we door werktijd ter beschikking te stellen, of financieel bij te dragen aan het instellen van bijzondere leerstoelen of in het creëren van werkplekken voor assistenten in opleiding (AIO’s).
  • Dit ziet EY als een investering in het ontwikkelen en behouden van talent, als het bijdragen aan de ontwikkeling van onze vakgebieden en de interesse daarin en uiteindelijk als een lange termijn investering in onze bedrijfsbrede purpose ‘building a better working world’.

Deze vorm van samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap leidde in het voorjaar 2022 in onder andere de media tot vragen over de objectiviteit en onafhankelijkheid van uitingen van hoogleraren. Wij zijn van oordeel dat wetenschap en praktijk elkaar verrijken. De kwaliteit van het onderwijs heeft baat bij het kunnen leren van ervaringen uit de praktijk. En de praktijk heeft er belang bij dat een vakgebied zich verder ontwikkelt en door de wetenschap gevoed wordt met theoretische inzichten.

Hoogleraren, bijzondere hoogleraren en AIO’s in dienst van of als partner verbonden aan EY zijn zich bewust van hun bijzondere positie. Om in de dynamiek van deze maatschappelijke discussie deze samenwerking te bestendigen, is door de raad van bestuur in samenspraak met de hoogleraren, bijzondere hoogleraren en AIO’s een aantal uitgangspunten geformuleerd. Als EY leven wij deze punten zonder uitzondering na.

Ten eerste, alle wetenschappers in dienst van of verbonden aan EY voeren hun wetenschappelijke werkzaamheden uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Nimmer zal EY instructies geven met betrekking tot de aard en inhoud van hun wetenschappelijk onderzoek of opvattingen.

Ten tweede, alle wetenschappers in dienst van of verbonden aan EY maken autonoom een afweging of zij hun reputatie of die van hun wetenschappelijke instelling willen verbinden aan een voorliggend vraagstuk.

Ten derde, alle wetenschappers in dienst van of verbonden aan EY hebben een eigen verantwoordelijkheid om de hoogste mate van transparantie te betrachten over hun verbintenis met EY en hun werkzaamheden. De primaire plek om dat te doen, is via meldingen in de daartoe ingestelde registers van de wetenschappelijke instelling waaraan ze verbonden zijn.

Ten vierde, EY evalueert regelmatig of deze uitgangspunten naar tevredenheid van alle betrokkenen worden nageleefd.