Persbericht

31 mei 2024 Amsterdam, NL

Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland

Per 1 juli 2024 is Patrick Gabriels de nieuwe bestuursvoorzitter van EY in Nederland.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

  • Vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd treedt Jeroen Davidson per 1 juli 2024 uit als partner van accountants- en adviesorganisatie EY Nederland. Daarmee eindigt ook zijn voorzitterschap van de raad van bestuur.
  • Jeroen wordt opgevolgd door Patrick Gabriëls, de huidige vicevoorzitter binnen de raad van bestuur en tevens voorzitter van de accountantspraktijk.

Jeroen Davidson startte zijn carrière bij EY in 1990 en is sinds 2000 aan EY verbonden als partner. Hij vervulde verschillende leidinggevende posities binnen de firma. In 2021 werd hij benoemd tot voorzitter van EY in Nederland na eerder onder meer actief te zijn geweest als vicevoorzitter in de raad van bestuur en als voorzitter van de fiscale praktijk in Nederland en de regio West-Europa en Maghreb.

De raad van commissarissen is Jeroen zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan en betrokkenheid bij de Nederlandse EY organisatie. Onder zijn leiderschap groeide de organisatie naar meer dan €1 miljard omzet, met 260 partners en meer dan 5.000 medewerkers. Gedurende zijn termijn als voorzitter was Jeroen ook de drijvende kracht achter het vergroten van de maatschappelijke aanwezigheid van EY door het aangaan van sponsorschappen op het gebied van sport, cultuur en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Nieuwe voorzitter EY in Nederland

Patrick Gabriëls RA (1972) trad in 2002 in dienst bij EY en is sinds 2006 als partner verbonden aan de firma. Hij bekleedde in deze periode verschillende functies waaronder die van innovatieleider voor de accountantspraktijk. In juli 2021 werd hij benoemd tot voorzitter van de accountantspraktijk en werd daarmee ook lid van de raad van bestuur van EY in Nederland. Patrick studeerde accountancy en bedrijfseconomie in Tilburg. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Door de benoeming van Patrick is voor de functie van voorzitter van de accountantspraktijk een vacature ontstaan. De interne procedure voor de invulling van deze vacature is gestart en deze zal naar verwachting binnen afzienbare tijd afgerond worden.

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van EY in Nederland bestaat per 1 juli 2024 uit de volgende vier personen: Patrick Gabriëls (vz), Stephan Lauers, Danny Oosterhoff en Saskia van der Zande. Na het invullen van de vacature bestaat de raad van bestuur weer uit vijf personen.