5 minuten leestijd 1 november 2021
Hoe bouw je een solide toekomst in een veranderend energielandschap?

Hoe bouw je een solide toekomst in een veranderend energielandschap?

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 1 november 2021
Related topics Olie en gas

Met de afnemende vraag naar olie en gas en toenemende spanningen in de olieproducerende regio’s, zien we een energielandschap met steeds volatieler olieprijzen

Volatiliteit en instabiliteit

De structuur van de wereldwijde olie- en gassector was de afgelopen jaren een van de belangrijkste aanjagers van verandering in de bedrijfstak. De Amerikaanse olieproductie, de tanende invloed van de OPEC, de afnemende vraag naar olie en gas in volwassen markten en de voortdurende geopolitieke spanningen hebben onherroepelijk gevolgen gehad voor het wereldwijde aanbod – en de vraag. Het resultaat: instabiele olieprijzen. Zo blijkt uit de onlangs verschenen Dutch Oilfield Services-analyse 2019 (DOFS-rapport). In de volgende alinea’s kijken we naar de invloed van deze factoren en wat ze betekenen voor de OFS-sector.

Wat is het ‘nieuwe normaal’?

Sinds de productie van schalieolie in de VS is opgeschroefd, hebben wijzigingen in de herkomst van olie een belangrijke rol gespeeld bij de stabilisatie van de olieprijs op een lager normaalpeil van 60 USD/bbl. Echter, door instabiliteit in de OPEC en geen consensus met Rusland over het verminderen van de productie, leidt een forse toename in productie door Saudi Arabië begin maart 2020 tot een val van de olieprijzen. Tegelijkertijd is de wereldwijde vraag tijdelijk verminderd door de ‘fall out’ van het COVID-19 virus. Daarnaast blijven geopolitieke risico’s van invloed op de vooruitzichten voor de oliemarkt, vooral voor wat betreft de omzet en marges.

Stof tot nadenken en discussie

Tegen deze achtergrond zoeken we antwoorden op een aantal vragen over de midden en lange termijn. Zullen olie en gas bedrijven op verstoringen reageren of zijn ze hier juist de oorzaak van? Als de toekomst voor aardgas zonnig is, is de toekomst dan ook voor de olie- en gas sector als geheel zonnig? Moet de olie- en gassector investeren op basis van de kennis van nu of op basis van zijn verwachtingen? We hebben gesproken met CEO’s en bestuurders van Nederlandse olie- en gasbedrijven, bestuursleden van de IRO en investeerders in de branche die samen het hele spectrum van de Nederlandse waardeketen van olie en gas beslaan: seismisch onderzoek, proef- en productieboringen, techniek, inkoop en bouw, en operationele processen. Hun inzichten leveren niet alleen stof tot nadenken, maar ook tot discussie. Zij brengen een heel scala aan onderwerpen te berde, van omzetontwikkeling en hernieuwbare energie tot werving en behoud van talent, en van greenwashing tot geografische focus.

Sentiment is echter kort. De schok op de markt in maart 2020 heeft een aantal van de bevindingen ongetwijfeld veranderd – een aantal blijft naar onze mening zeker gewoon staan.

Renewables leken in eerste instantie een soort veilige haven toen de OFS-sector ineen stortte. Maar ook nu de olie- en gasinvesteringen weer wat aan lijken aan te trekken, blijven renewables een belangrijk onderdeel van de OFS activiteit.

Onzekere omzetverwachting en druk op marges

Eind 2019 was men het erover eens dat de omzet in de sector zou toenemen door een verbeterd investeringsniveau, met marges die waarschijnlijk op hun dan geldende lage peil zullen stabiliseren. Dit sentiment is begin maart 2020 waarschijnlijk sterk verslechterd. Bestuurders zijn het er over eens dat overtollige assets uit de markt moeten worden gehaald, maar vrezen wel de mogelijke negatieve implicaties voor hun eigen activa. Ze zijn van mening dat ze meer aandacht moeten hebben voor wat goed is voor de wereld, en niet zozeer voor wat goed is voor de aandeelhouderswaarde – onze planeet is immers een belangrijke stakeholder. Daarnaast zien ze de overgang van koolwaterstoffen naar hernieuwbare energie op de lange termijn als een kans voor de sector als geheel.

Bedrijven hielden nog slag om de arm ondanks herstel van de groei

“Na jaren van neergang zagen we nu in alle segmenten van de OFS-sector een stijgende omzet, al hadden nog niet alle OFS-bedrijven van dit herstel kunnen profiteren,” aldus partner Strategy and Transactions René Coenradie in het DOFS-rapport. “Overcapaciteit drukt de prijzen en marges, en we verwachten dat deze lagere niveaus ook de komende 12 maanden nog zullen aanhouden. Ook de jaren daarna zullen bedrijven in de OFS-toeleveringsketen deze druk blijven voelen.”

“Duurzame energie niet meer weg te denken”


Bram Kuijpers, partner EY-Parthenon, licht dit toe: “De bestuurders die wij hebben gesproken, waren ervan overtuigd dat het een trend in de juiste richting was, maar niet overal. Renewables leken in eerste instantie een soort veilige haven toen de OFS-sector ineen stortte. Ook nu de olie- en gasinvesteringen wederom in dreigen te storten, blijven renewables een belangrijk onderdeel van de OFS activiteit.”

De bestuurders zijn ervan overtuigd dat duurzame energie een vaste plek in het energielandschap heeft verworven. Bovendien zagen zijn het creëren van aandeelhouderswaarde op lange termijn niet langer de enige drijfveer mogen zijn. Bij EY zijn we van mening dat spelers in deze markt die deze kans laten liggen gewoon niet de beste aanpak kiezen. Op de korte termijn zal de focus van de bestuurders echter een hele andere zijn: de storm overleven!”

Onze ervaring binnen de olie- en gassector en onze partnerships met belangrijke technologiebedrijven bieden een unieke combinatie van hulpbronnen. Profiteer van onze inzichten om op korte termijn uw onderneming door het gure weer te loodsen en uw groei op de lange termijn te waarborgen in een nieuw energielandschap.

Dutch oilfield services analysis 2019 (DOFS 2019)

Ontvang het rapport

Vraag aan

Lees ook:

Ninth annual review of the UK oilfield services industry

Review of UK registered companies’ 2018 trading performance and the impact the changing oil market has had on performance.

Norwegian oilfield services analysis 2019

In EY’s annual review of the Norwegian oilfield services industry, we quantify the size and development of the industry and analyze the dynamics across the oilfield services value chain.

Samenvatting

Bestuurders in de olie- en gasmarkt zijn het er over eens dat overtollige assets uit de markt moeten worden gehaald, maar vrezen de mogelijke negatieve implicaties voor hun eigen activa. Ze zijn van mening dat ze meer aandacht moeten hebben voor wat goed is voor de wereld, en niet zozeer voor wat goed is voor de aandeelhouderswaarde – onze planeet is immers een belangrijke stakeholder. Daarnaast zien ze de overgang van koolwaterstoffen naar hernieuwbare energie op de lange termijn als een kans voor de sector als geheel.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

Related topics Olie en gas