Advies pensioen en andere employee benefits

In Pensioenen

Wij adviseren bedrijven bij het ontwerp, de waardering en rapportage van het beloningspakket van de werknemer, inclusief pensioen, gezondheid en eigen vermogen.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

We adviseren onze klanten over de structuur van hun pensioen- en arbeidsvoorwaardenpakket en over daarmee samenhangende waarderings- en verslagleggingsvraagstukken. Hieronder vallen de pensioenregeling, ziekte en arbeidsongeschiktheids regelingen, zorgverzekering en andere lange termijn beloningscomponenten zoals aandelenopties.

Wij streven naar optimalisatie van de regelingen door balans tussen de kosten en risico's voor uw onderneming en de waarde van de regelingen voor uw werknemers te vinden, uiteraard allemaal met oog op het behalen van uw zakelijke doelstellingen.

Ernst & Young Actuarissen B.V. beschikt over de Wft vergunning met betrekking tot advisering en bemiddeling over financiële pensioenproducten.

Download hier ons dienstverleningsdocument (DVD). Wij benadrukken dat dit een vanuit de Wft door de AFM verplicht algemeen document is. De in de DVD beschreven situatie betreft een indicatie van een algemeen en meer gemiddeld pensioenadviestraject waarbij een pensioenproduct aanbevolen wordt cq waarbij bemiddeld wordt. Als u diverse dienstverleners met elkaar wilt vergelijken is het van belang dat u uw pensioenvraag duidelijk en helder heeft en offertes op basis van uw eigen situatie opvraagt.

Wij zijn graag bereid om een op uw situatie beruste offerte te verstrekken, inclusief de vraag, plan van aanpak en de kostenindicatie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.