Financieel risicomanagement en vermogensbeheer

De asset allocatie van pensioenfondsen is de afgelopen jaren substantieel veranderd als gevolg van deelnemersvoorkeuren en technologische ontwikkelingen. Met de Wet toekomst pensioenen komt er nog veel meer verandering aan. EY ondersteunt pensioenfondsen en vermogensbeheerders bij het vormgeven, implementeren en monitoren van robuuste, toekomstbestendige beleggingsportefeuilles.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

De Wet toekomst pensioenen brengt financiële markten dichter bij de deelnemer. Financiële resultaten werken in het nieuwe stelsel direct door in de individuele pensioenpot van de deelnemer. Een onafgedekt risico, een procesmatige fout, een weeffout in de portefeuille en allerlei vormen van operationele risico’s hebben direct hun weerslag op (verwachte) pensioenuitkeringen. Dat vraagt om robuuste monitoringsprocessen.

De grote verbouwing van het vermogensbeheer voor het pensioenfonds begint bij het zorgvuldig samenstellen van de nieuwe beleggingsportefeuille. Of deze nu collectief wordt belegd als de som van (impliciete) lifecycles of volledig individueel, het is van groot belang dat bij het ontwerp van de portefeuille ruime aandacht is voor de resultaten in allerhande (financiële) scenario’s. Het pensioenfonds dient kritische vragen zo vroeg mogelijk te stellen. Daarbij dient het fonds de uitvoerbaarheid – waaronder de koppeling tussen deelnemers- en beleggingsadministratie – ook uitgebreid te testen.

Financiële markten blijven onvoorspelbaar, daar verandert de Wet toekomst pensioenen niets aan. Het belang dat het pensioenfonds continu comfort heeft bij de opzet en werking van risicomanagementstrategieën is daarom groot. Het pensioenfonds blijft zelf verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en deelnemers zullen bij het pensioenfonds aankloppen met vragen. Om die reden doen pensioenfondsen er goed aan solide processen en countervailing power in te richten ten opzichte van hun vermogensbeheerder(s).

Het ontwerp van de beleggingsportefeuille en risicomanagement is al lang niet meer beperkt tot de traditionele financiële risico’s. Solide integratie van klimaatrisico’s en andere duurzaamheidscriteria worden steeds belangrijker. Ook de wetgever en toezichthouders zijn er steeds scherper op dat het pensioenfonds hier voldoende oog voor heeft.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. Wij verzorgen (risico)rapportages op dag-, maand- en kwartaalbasis voor pensioenfondsen die zoeken naar een onafhankelijk perspectief op de inrichting van hun beleggingsportefeuilles. Omdat wij lastige discussies niet uit de weg gaan en weten wat er mogelijk is in de sector, zorgt onze aanwezigheid in vergaderingen van het bestuur en/of de beleggingscommissie voor countervailing power richting de vermogensbeheerder.
  2. Wij ondersteunen sleutelfunctiehouders op het gebied van risicobeheer met analyses van voorgenomen bestuursbesluiten en het schrijven van risicoparagrafen. Wij werken daarbij nauw samen met onze specialisten op het gebied van IT-risico’s.
  3. Wij ondersteunen pensioenfondsen die werken aan de volwassenheid van hun risicobeheersing, waaronder het beheersen van klimaat- en duurzaamheidsrisico’s, met het ontwerpen en doorlopen van de risicomanagementcyclus. Onze ruime ervaring in binnen- en buitenland maakt dat onze klanten direct profiteren van de laatste inzichten en best practices.
  4. Voor instellingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en capaciteit tijdens de pensioentransitie, hebben wij beleggings- en risicospecialisten beschikbaar die in project- en werkgroepen kunnen meedenken en meebouwen aan onder andere het nieuwe pensioenproduct, een bijbehorend beleggingsbeleid en de door de Wet toekomst pensioenen benodigde koppeling tussen de beleggings- en deelnemersadministratie.
  5. Wij helpen vermogensbeheerders en pensioenfondsen die periodiek hun eigen (beleggings)processen tegen het licht houden met een assessment van hun werkwijze. Met onze eigen modellen doen wij een onafhankelijk onderzoek naar zowel de governance als de beleggingstechnische aspecten.
     

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.