Hoe Novartis haar ESG-impact meet (Podcast)

In deze podcast bespreken Barend van Bergen, EY Global Long-term Value Methodology Leader en Sonja Haut, Head of Impact Valuation bij Novartis, hoe bedrijven hun ESG-impact meten.

Duurzaamheidscijfers moeten het bedrijfsleven vooruit helpen en vormen de kern van langetermijnwaarde.

In deze podcast bespreken Barend van Bergen, EY Global Long-term Value Methodology Leader en Sonja Haut, Head of Impact Valuation bij Novartis, hoe bedrijven hun ESG-impact meten.

Sonja deelt met ons haar ervaring over hoe bedrijven betere beslissingen kunnen nemen door niet-financiële meetmethoden te omarmen en hoe de meting van impact - op mensen, planeet en samenleving - is geëvolueerd van iets ondefinieerbaars naar een duidelijke standaard voor het meten, kwantificeren en monetariseren van maatschappelijke (sociaal-economisch, ecologisch en sociaal) waarde.

Het vertrouwen in effectmeting is toegenomen omdat bewezen is dat het werkt. Hierdoor is de discussie verschoven van excelbladconstructies naar de implicaties van de effectbeoordeling zelf. Sonja en Barend bespreken hoe bedrijven de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten kunnen aantonen. En hoe die inzichten steeds vaker voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Samen blikken ze vooruit op de toekomst. Beiden zijn ervan overtuigd dat impactmetingen de kern vormen van waardecreatie op de lange termijn. Niet alleen helpen ESG-metingen bedrijven om waarde te creëren in een veranderd ecosysteem, maar ook bij het aantonen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving en met stakeholder engagement.

Belangrijkste conclusies:

  • Van helemaal geen metingen zijn er nu honderden, mogelijk duizenden duurzaamheidsmetrieken.
  • Het vertrouwen in duurzaamheidsmetingen is toegenomen.
  • Gegevens over het effect van duurzaamheid maken het steeds beter mogelijk om shareholders te betrekken bij potentieel transformerende gesprekken.
  • Veel innovatieve duurzame producten moeten vaak onder de aandacht worden gebracht.

Podcast

Duur 26m 02s