Niet-daeb financiering, risicomanagement en treasury voor woningcorporaties

Wij helpen woningcorporaties hun maatschappelijke ambities te realiseren en de corporatie met beheersbare risico’s financieel gezond te houden. Met onze achtergrond en de inzet van onze dealingroom zijn we in staat tot in de kleinste details te ondersteunen.

Related topics Woningcorporaties

Hoe EY kan helpen

Onze top-downaanpak start met het inventariseren van de maatschappelijke ambities. Zo bekijken we welk type vastgoed past bij de ambities van uw corporatie en welke risico’s hieraan zijn verbonden. Nadat de strategie, de koers met de stip aan de horizon en de risico’s zijn vastgesteld, volgt de praktische implementatie.

Wij helpen u dus niet alleen met het bepalen van de strategie, maar ook met de praktische uitvoering. Hierbij is het onze uitdaging het spanningsveld tussen maatschappelijke ambities, vastgoed en de inzet van vermogen te optimaliseren. Onderscheidend in onze aanpak is dat we hier het risicomanagement aan toe voegen. Wij combineren onze vastgoedexpertise met jarenlange treasury-ervaring. Begeleiding bij het ophalen van ongeborgde financiering en het inzetten van alternatieve financieringsbronnen is onze kernactiviteit. We hebben een bewezen track record van daadwerkelijk afgesloten financieringen.

Wij zijn actief op de volgende drie gebieden:

Finance

  • Arrangeren van ongeborgde financiering.

Treasury

  • Toetsen van geborgde en ongeborgde leningen op markconformiteit.
  • Begeleiden en toetsen van derivaten op marktconformiteit bij herstructureringen.
  • Begeleiden in optimaal rentemanagement.
  • Deelname aan treasurycommissies.

Risicomanagement

  • Begeleiden van de implementatie van het WSW-risicobeoordelingsmodel.
  • Adviseren op het gebied van optimaal integraal risicomanagement binnen de organisatie.
  • Uitoefenen van de riskmanagement functie.

Contact ons