Financieringen en risicomanagement voor publiek private samenwerkingen en (zee)havens

Het is belangrijk om publiek geld zo efficiënt mogelijk en tegen acceptabele risico’s in te zetten en het gebruik te monitoren en te beschermen. Dit alles dient plaats te vinden in een omgeving van specifieke regelgeving in een politieke context waarmee we reeds jaren intensieve ervaring hebben.

Hoe EY kan helpen

Voor overheidsorganisaties wordt het steeds belangrijker om bijdragen aan marktpartijen zoals het verstrekken van een lening of het afgeven van een garantie volledig op hun merites te beoordelen. Bij de beoordeling mogen onderwerpen als financiële modellering, governance, contractstructuur, staatssteun, en risicomanagement niet worden onderschat.

Om haar maatschappelijke ambities tegen aanvaardbare risico’s te realiseren en de eigen belangen optimaal te kunnen beschermen dient een overheid vanaf het begin grip te hebben op en zelf sturing te geven aan het procesverloop van het project en te weten wat de eigen belangen en die van de overige stakeholders zijn. Hierbij is het van belang de treasury-afdeling van de overheid in een vroegtijdig stadium aan te laten sluiten bij het proces.

EY kan u bij onder andere de hiervoor beschreven en vaak delicate vraagstukken begeleiden met een team van professionals op het gebied van financieel-strategische advisering en risicomanagement. Ons team is regelmatig betrokken bij projecten waar financieringssteun of (her)structurering aan de orde is, zodat zij altijd kan putten uit actuele ervaring. Wij zijn volledig onafhankelijk en werken samen met u aan de beste oplossing. We helpen daar waar nodig en zorgen ervoor dat u steeds (politiek) in control bent over de financiële aspecten van uw dossiers.

Zo begeleiden wij deze trajecten waarbij we samen met de overheid bekijken welke stakeholders zijn betrokken, de belangen van eenieder in kaart brengen, de businesscase van de marktpartij analyseren, namens de overheid de onderhandelingen voeren met de marktpartij over de financiering of garantie, en de financieringssteun, governance en zekerheden structureren. Hiermee zorgen we met u voor een gezonde verdeling van rendementen en risico’s.

Hiernaast adviseren wij ook aan de overheid gelieerde entiteiten (PPS-en, deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, et cetera) op het gebied van het vormgeven en aantrekken van financiering waarbij wij onder andere de financiële prognoses en de businesscase opstellen en onderhandelen met potentiële financiers.

Meer weten? We zijn graag bereid een keer vrijblijvend kennis te komen maken.

Contact ons